DO SERCA TWEGO, KRÓLU KRÓLÓW Zobacz większe

DO SERCA TWEGO, KRÓLU KRÓLÓW Modlitewnik

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Modlitewniki, Czytanki czerwcowe
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-530-9
wydanie V uzupełnione
rok wydania 2017
format 98 x 167

Spis treści

Słowo wstępne          

Zawsze się modlić i nigdy nie ustawać

1. MODLITWY PORANNE        
Chwała Ojcu i Synowi        
Wielbię Cię, mój Boże        
Wierzę w Boga        
Ojcze nasz        
O Duchu Święty        
Zdrowaś Maryjo        
Aniele Boży        
Wieczne odpoczywanie        
Będziesz miłował Pana, Boga twego        
Dekalog        
Boskie Serce Jezusa        
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu        

2. CHWILE MODLITWY        
Weź, Panie, całą moją wolność        
Akty strzeliste        
Akt wiary        
Akt nadziei        
Akt miłości        
Akt żalu        
Zajęcia nasze        
Panie, Jezu Chryste       
 
3. MODLITWY POŁUDNIOWE        
Anioł Pański        
Królowo nieba        

4. MODLITWY WIECZORNE        
Ojcze, w ten wieczór        
Wszechmogący Boże        
Proszę Cię, Panie, roztocz opiekę        
Błogosławiony bądź, Boże        
Oto jestem, Panie        
Miłuję Cię, Boże       
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia       

5. MODLITWY WSPÓLNOTY       
Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu       
Przyjdź, Duchu Święty, oświeć serca       
Duchu Święty Boże       
Matko Boża, Niepokalana Maryjo       
Modlitwa o narodową intronizację Najświętszego Serca Jezusowego

6. RACHUNEK SUMIENIA       
a) Miłość Boga       
b) Miłość bliźniego       
c) Miłość Kościoła       
d) Życie osobiste       

7. DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY       
Panie, Boże mój, moja jedyna nadziejo       
Jeden jest Bóg, Ojciec żyjącego Słowa       
Chwała Bogu Ojcu i Synowi       
O Trójco Przenajświętsza!       
Modlitwa przekazana dzieciom fatimskim       
O Boże mój, Trójco Przenajświętsza     
Wszechmogący       
Duszo moja       

8. MODLITWY DO BOGA OJCA       
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec        
O głębokości bogactw        
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec       
Dzięki Ci składamy, Panie        
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła        
Panie i Władco mojego życia        
O Najświętszy Ojcze nasz        
„Ojcze nasz, który jesteś w niebie!”        
Ojcze! Czy zdołam zebrać        
Boże, któryś jest szczęściem        
Koronka do Miłosierdzia Bożego        

9. DO SYNA BOŻEGO        
Panie, przychodzę do Ciebie        
Kocham Cię, mój Boże        
Ofiaruję Ci więc, Panie, cierpienia moje        
Byłem pusty, a Tyś mnie wypełnił        
Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Koronę z ciernia na Głowę wtłoczono        
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Litania do Pana Chrystusa Sędziego        
Zbawicielu nasz!        
Oto ja        
Kłaniamy Ci się, Chryste        
Boże, proszę Cię        
Panie, Jezu Chryste        

9.1. DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Uwielbienie Najświętszego Serca Jezusa
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Małe ofiarowanie się Sercu Bożemu św. Małgorzaty Marii Alacoque
Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Obietnice Najświętszego Serca Jezusa dla tych, którzy żyją Jego duchem
Osobisty akt intronizacji służebnicy Bożej Rozalii Celak
Akt poświęcenia Bożemu Sercu Narodu Polskiego
Akt intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie
Boże mój, uwielbiam święte Serce Twoje     
Rano Serca Jezusa     

9.2. MODLITWY DO CHRYSTUSA KRÓLA
Tobie, o Królu wszystkiego i Stwórco     
Królowi wieków śpiewajcie     
Króluj nam, Chryste     
Królu najlepszy!
O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd     
Litania do Imienia Chrystusa Króla     
Modlitwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

9.3. DROGA KRZYŻOWA     
a) Przez mrok krzyżowej drogi do światła zmartwychwstania     
b) Serce świata     

9.4. ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
a) Stoimy przed Tobą, Panie     
Akt wiary     
Akt uwielbienia     
Akt zjednoczenia się z Najświętszym Sercem Jezusa
Akt prośby     
Modlitwa o pomoc     
Przebłagania     
Akt oddania
b) Bądź uwielbiony Chryste, Królu królów
c) Uczcić Jezusa, miłując i wyznając naszą wiarę     
d) Oddajemy Ci pokłon     
I. Wielbię Ciebie     
II. Dziękuję Tobie     
III. Przepraszam Cię     
IV. Proszę Cię     
Litania do Najświętszego Sakramentu     
Jezu w Najświętszym Sakramencie!    

10. MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO     
Bądź uwielbiony Duchu Boży     
Duchu Święty!     
Przyjdź, Światłości prawdziwa     
Duchu Święty, Boski Paraklecie     
Niech Twoje słowo, Chryste     
O Duchu Święty     
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz     
Litania do Ducha Świętego     
Duchu Święty, Duchu wierny!     

11. MODLITWY DO MATKI BOŻEJ     
Różaniec     
Tajemnice radosne     
Tajemnice światła     
Tajemnice bolesne     
Tajemnice chwalebne     
Litania loretańska     
Pod Twoją obronę     
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo     
Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie     
Święta Maryjo, Matko Boża     
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza     
Bogurodzico Dziewico     
O Ty, która najbardziej ze wszystkich     
Najlepsza i pełna miłosierdzia     
Matko Boska Nieustającej Pomocy     
Najświętsza i Niepokalana Matko moja     
Niewiasto obleczona w słońce!     
Potężna niebios Królowo     
O Najświętsza Dziewico     
Do Matki Bożej Pośredniczki Łask     

12. DO ANIOŁÓW I ŚWIĘTYCH
Do św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września)     
Do św. Michała Archanioła     
Do Anioła Stróża     
Litania do Anioła Stróża Polski     
Wołanie o światło Anioła Stróża Polski
Litania do św. Józefa     
Modlitwa do św. Józefa     
O Święty Józefie     
Litania do Wszystkich Świętych     
I. Błagania do Boga     
II. Wezwania do Świętych     
III. Wezwania do Chrystusa Króla     
IV. Błagania w różnych potrzebach

V. Zakończenie     
Litania Narodu Polskiego     
Do św. Piotra i Pawła (29 czerwca)     
Do św. Alberta Chmielowskiego (17 czerwca)     
Do św. Andrzeja Boboli (16 maja)     
Do św. Andrzeja Świerada (13 lipca)     
Do św. Anny patronki matek (26 lipca)     
Do św. Antoniego z Padwy (13 czerwca)     
Do św. Franciszka z Asyżu (4 października)     
Do św. Jacka (17 sierpnia)     
Do św. Jadwigi, królowej (17 lipca)     
Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)     
Do św. Jana Kantego (20 października)     
Do św. Jana z Dukli (3 października)     
Do bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada)     
Do św. Kazimierza (4 marca)     
Do św. Kingi (24 lipca)
Do św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 sierpnia)
Do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (6 lipca)     
Do św. Rafała Kalinowskiego (20 listopada)
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika (8 maja)
Do św. Stanisława Kostki (18 września)
Do św. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja)
Do św. Wojciecha (23 kwietnia)     
Do świętego Patrona     
Do Patrona parafii     
Modlitwa za Ojczyznę     
Pokażmy światu, że się kochamy     
Modlitwa o beatyfikację oraz łaski za stawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celak     

DODATEK     

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO     
Święty Ojcze Pio (I)     
Pokorny i umiłowany Ojcze Pio     
Panie Jezu     
Święty Ojcze Pio (II)     
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia     
Modlitwa za chorego     
Modlitwa w chorobie     
Nowenna do św. ojca Pio     
Litania do św. ojca Pio     
Wezwania błagalne     

MODLITWY RÓŻNE     
Dziękczynienie po Komunii świętej     
Modlitwa za kapłanów     
Modlitwa o nawrócenie grzeszników   
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana