DOBRO W MEDIACH Z CIENIA DO ŚWIATŁA Zobacz większe

DOBRO W MEDIACH Z CIENIA DO ŚWIATŁA

Nowy

ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż

: Etyka mediów
: Książki

35,00 zł

Opis

W serii Etyka Mediów ukazuje się trzeci tom pt. Dobro w mediach – z cienia do światła. Autorzy w swoich artykułach analizują różne aspekty i mechanizmy funkcjonowania mediów, m.in. na przykładzie kampanii politycznych, bajek telewizyjnych i reklam. Książka ukazuje, że dobro i inne wartości urzeczywistniane w obszarze mediów są podstawowym celem etyki. Dzisiaj każdy z nas uczestniczy w sferze komunikacji medialnej i dzięki temu ma wiele okazji, by wydobywać dobro, poprzez własne działania medialne, z cienia do światła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-049-6
rok wydania 2012
format B5

Spis treści

Andrzej Baczyński, Michał Drożdż
Dobro w mediach – z cienia do światła


1. DOBRO W MEDIACH – FUNDAMENTY I KRYTERIA

Michał Drożdż
Wydobyć dobro z medialnego cienia

Stanisław Pamuła
Etos współczesnego „homo communicans”

Ladislav Volko
Moralność w kontekście kultury medialnej

Irena Trzcieniecka-Schneider
O metodach kreacji i destrukcji dobra wspólnego w mediach


2. DOBRO I NORMATYWNOŚĆ

Milan Botík, Eva Poláková
Ethic and Legal Aspects of Media Communication in Slovak Republic

Agata Dziekan-Łanucha
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ powołany do dbania o dobry rozwój systemu mediów elektronicznych w Polsce. Ocena działalności

Bogusław Dziadzia
Ryzyko dobra po „Wolnej kulturze”


3. DOBRO W PRZESTRZENI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Jan Pleszczyński
„Dobro” w środkach masowego i społecznego przekazu

Joanna Mysona Byrska
Mass media – nieświadomi współpracownicy terroryzmu. Przestroga Jeana Baudrillarda

Daniela Hrehová
Médiá a konsument

Eva Poláková
Compliance with the ethics of media communication in the Slovak Republic


4. DOBRO W DZIENNIKARSKICH DZIAŁANIACH

Izabela Dobosz
Ilustracje prasowe w trakcie „żałoby narodowej” po katastrofie 10 kwietnia 2010 roku

Rafał Polak, Maciej Ulita
Trudna przydatność etycznych kodeksów dziennikarskich w dobie dziennikarstwa internetowego. Dobro osobiste w dziennikarstwie internetowym

Andrea Čusová
Komunikacja dobra jako wymiar misyjności mediów


5. ODSŁONY DOBRA W CODZIENNOŚCI MEDIALNEJ

Jakub Żurawski
Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła

Józef Szocki
Wizerunek firmy jako wspólne dobro jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego

Mariusz Makowski
Dawid przeciw Goliatowi. Społeczna kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu

Maria Katarzyna Grzegorzewska, Agnieszka Sojka
Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych. Komunikat z badań


6. TROSKA KOŚCIOŁA O DOBRO W MEDIACH

Andrzej Baczyński
Media jako dobro – ewolucja stanowiska Kościoła

Wojciech Misztal
Wypowiedź jako wyraz duchowości własnej i troski o duchowość drugiego człowieka: na przykładzie przekazu chrześcijańskiego

Zbigniew Waleszczuk
Dobre media w świetle encykliki społecznej Bendykta XVI „Caritas in veritate”

Jerzy Smoleń
Dobro i zło w mediach według Benedykta XVI, w Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu 2006-2011

Aleksy Kowalski
Św. Ignacy Antiocheński jako mistrz słowa dla współczesnego dziennikarza chrześcijańskiego


7. WYCHOWANIE MEDIALNE ODKRYWANIEM DOBRA W MEDIACH

Dorota Bis
Cywilizacja medialna – sprzymierzeniec czy wróg dobra dzieci i młodzieży?

Ján Hacek
Rola rodziców w edukacji medialnej dzieci

Agnieszka Sojka, Małgorzata Tulik-Hamelak
Obraz dziecięcego świata kreowany w mediach na przykładzie reklamy oraz bajek telewizyjnych

Andrej Slodička
Význam a aktuálnosť printových médií v 21. storočí