Obniżka! NAUKA DUCHOWNA Katechizm misyjny z XVIII wieku Zobacz większe

NAUKA DUCHOWNA Katechizm misyjny z XVIII wieku

Nowy

Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

: Sądecka Góra Tabor
: Książki

23,80 zł

-4,20 zł

28,00 zł

Opis

Katechizmy misyjne służyły jako pomoc w prowadzeniu misji ludowych, które zaczęły się rozwijać w XVI wieku, stając się z biegiem czasu praktyką duszpasterską o coraz większym znaczeniu i większej częstotliwości. Nauka duchowna, czyli zbiór rozliczny całego katechizmu pochodzi z końca XVIII wieku. Nie jest znany autor tego dzieła, ani miejsce jego powstania. Odnaleziony rękopis do druku został przygotowany z myślą o poszerzeniu dostępu do polskich źródeł katechetycznych, których znajomość pozwoli w przyszłości bliżej zająć się fenomenem duszpasterskim, jakim niegdyś były misje ludowe, a obecnie są rekolekcje parafialne.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733299-5-9
rok wydania 2011
ilość stron 320
format A5

Spis treści

Dzieje katechizmów jako problem badawczy. Wprowadzenie

Zasady wydania


Nauka duchowna, czyli zbiór rozliczny całego katechizmu…

Instructio cathe[che]tica

Nauka I. O katechizmie

Nauka II. O Panu Bogu

Nauka III. O wcieleniu Syna Bożego

Nauka IV. O grzechu

Nauka V. O dobrej intencyji

Nauka VI. O wierze świętej

Nauka VII. O nadziei

Nauka VIII. O modlitwie w pospolitości

Nauka IX. O sposobie modlenia się

Nauka X. O Modlitwie Pańskiej albo Pacierzu

Nauka XI. O pierwszej prośbie Pacierza

Nauka XII. O drugiej prośbie Pacierza

Nauka XIII. O trzeciej prośbie Pacierza

Nauka XIV. O czwartej prośbie Pacierza

Nauka XV. O piątej prośbie Pacierza

Nauka XVI. Z tejże piątej prośby Pacierza o miłości nieprzyjaciół

Nauka XVII. O szóstej prośbie Pacierza

Nauka XVIII. O siódmej prośbie Pacierza

Nauka XIX. O tejże siódmej prośbie

Nauka XX. O obronie Najświętszej Maryji Panny

Nauka XXI. O nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryji

Nauka XXII. O Pozdrowieniu Anielskim

Nauka XXIII. O drugiej części Pozdrowienia

Nauka XXIV. O trzeciej części Pozdrowienia Anielskiego

Nauka XXV. O Składzie Apostolskim

Nauka XXVI. O części pierwszej Składu Apostolskiego. Artykuł pierwszy: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemie

Nauka XXVII. O drugiej części Składu Apostolskiego, to jest o drugiej osobie Trójcy Świętej. Artykuł drugi: I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego

Nauka XXVIII. O trzecim artykule Składu Apostolskiego: Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryji Dziewice

Nauka XXIX. O czwartym artykule Składu Apostolskiego: Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion

Nauka XXX. O piątym artykule Składu Apostolskiego: Zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał

Nauka XXXI. O czyścu

Nauka XXXII. O szóstym artykule Składu Apostolskiego: Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego

Nauka XXXIII. O siódmym artykule Składu Apostolskiego: Stamtąd przyjdzie, sądzić będzie żywych i umarłych

Nauka XXXIV. O ósmym artykule Składu Apostolskiego: Wierzę w Ducha Świętego

Nauka XXXV. O dziewiątym artykule Składu Apostolskiego: Święty Kościół katolicki

Nauka XXXVI. O obcowaniu świętych

Nauka XXXVII. O dziesiątym artykule Składu Apostolskiego: Grzechów odpuszczenie.

Nauka XXXVIII. O jedenastym artykule Składu Apostolskiego: Ciała zmartwychwstanie

Nauka XXXIX. O dwunastym artykule Składu Apostolskiego: Żywot wieczny. Amen

Nauka XL. O przykazaniach boskich w pospolitości

Nauka LXI. O pierwszym przykazaniu

Nauka LXII. O drugim przykazaniu boskim

Nauka LXIII. O trzecim przykazaniu boskim

Nauka XLIV. O czwartym przykazaniu boskim

Nauka XLV. O powinnościach rodziców

Nauka XLVI. O piątym przykazaniu boskim

Nauka XLVII. O zgorszeniu

Nauka XLVIII. O szóstym przykazaniu boskim

Nauka XLIX. O siódmym przykazaniu boskim

Nauka L. O restytucyji

Nauka LI. O ósmym przykazaniu boskim

Nauka LII. O obmowiskach

Nauka LIII. O dziewiątym i dziesiątym przykazaniu boskim

Nauka LIV. O pięć przykazaniach kościelnych

Nauka LV. O drugim przykazaniu kościelnym

Nauka LVI. O trzecim przykazaniu kościelnym

Nauka LVII. O czwartym przykazaniu kościelnym

Nauka LVIII. O piątym przykazaniu kościelnym

Nauka LIX. O klątwie

Nauka LX. O sakramentach w pospolitości

Nauka LXI. O sakramencie chrztu

Nauka LXII. O sakramencie bierzmowania

Nauka LXIII. O sakramencie Ciała i Krwie albo Eucharystii

Nauka LXIV. O Komunii

Nauka LXV. O niegodnej Komunii

Nauka LXVI. O przygotowaniu się do Komunii

Nauka LXVII. O pokucie

Nauka LXVIII. O fałszywej pokucie

Nauka LXIX. O rachunku sumnienia

Nauka LXX. O skrusze

Nauka LXXI. O mocnym przedsięwzięciu

Nauka LXXII. O spowiedzi

Nauka LXXIII. O spowiedzi świętokradzkiej

Nauka LXXIV. O generalnej spowiedzi

Nauka LXXV. O sposobach czynienia dobrej spowiedzi

Nauka LXXVI. O dosyćuczynieniu za grzechy

Nauka LXXVII. O ostatnim olejem świętym pomazaniu

Nauka LXXVIII. O kapłaństwie

Nauka LXXIX. O sakramencie małżeństwa

Nauka LXXX. O pysze

Nauka LXXXI. O łakomstwie

Nauka LXXXII. O gniewie

Nauka LXXXIII. O zazdrości

Nauka LXXXIV. O obżarstwie

Nauka LXXXV. O lenistwie

Nauka LXXXVI. O miłości boskiej

Nauka LXXXVII. O miłości bliźniego

Nauka LXXXVIII. O nabożeństwie do świętego Anioła Stróża

Nauka LXXXIX. O odpustach

Nauka XC. O dobrych uczynkach

Nauka XCI. O miłosiernych uczynkach

Nauka XCII. O sposobach życia dobrego na świecie

Nauka XCIII. Z katechumenem, czyli gotującym do chrztu

Nauka XCIV. O dobrym przygotowaniu się do śmierci

Nauka XCV. O niektórych powinnościach człowieka chrześcijańskiego

Nauka XCVI. O znaku krzyża świętego

Nauka XCVII. Albo krótki sposób nauczenia się najprzedniejszych tajemnic wiary świętej, porządkiem złożony o stworzeniu człowieka i rzeczy pierwszych z innemi

Nauka XCVIII. O tymże stworzeniu

Nauka XCIX. O tymże stworzeniu

Nauka C. O tymże stworzeniu

Nauka CI. O pijaństwie

Nauka CII. O modlitwie porannej

Nauka CIII. O modlitwie wieczornej