BLIŻEJ SŁOWA... Nabożeństwa Słowa Bożego Zobacz większe

BLIŻEJ SŁOWA... Nabożeństwa Słowa Bożego

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Bliżej słowa...
: Książki

12,00 zł

Opis

Podstawową misją Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim ludziom we wszystkich czasach i miejscach, zgodnie z poleceniem Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19). Jedną z form przekazywania orędzia zbawienia są nabożeństwa słowa Bożego. Nabożeństwa te ukazują niezmierne bogactwo wiary chrześcijańskiej. Każda liturgia słowa to nade wszystko szczególny czas medytacji tego, co wielokrotnie i na różne sposoby mówili prorocy, tego, co mówił Jezus, a wreszcie tego, jak uczniowie - skrupulatnie analizując naukę Mistrza - przekazywali swoje przemyślenia poszczególnym wspólnotom i całemu Kościołowi. Wierząc, iż czas słuchania słowa jest niezwykłym czasem spotkania z Panem, sięgajmy po Księgę Życia, szczególnym momentem ku temu są celebracje nabożeństw słowa Bożego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733294-8-5
rok wydania 2011
ilość stron 194
format A5

Spis treści

Bliżej słowa...

1. Spotkać Emmanuela
2. Cierpieć z Chrystusem
3. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
4. Słowo Boże jest żywe i skuteczne
5. Przez Maryję do Chrystusa
6. Tajemnica powołania
7. Odpocznijcie nieco - tajemnica modlitwy
8. „Ja jestem chlebem żywym" (J 6,51)
9. Poznawać Chrystusa
10. Kto jest moją Matką i braćmi?
11. Tajemnica życia i śmierci
12. W oczekiwaniu na przyjcie Pana