CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały I-IV) Zobacz większe

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały I-IV)

Nowy

o. Stanisław Czyż OMI

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Opis

To książka z zakresu egzegezy Pisma Świętego i teologii biblijnej, przy tym nie jest jednak typową rozprawą naukową, dlatego też może w przystępny sposób przybliżyć Słowo Boże znacznie szerszym kręgom odbiorców. Okaże się świetnym wyborem i pomocą dla duszpasterzy i katechetów oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką biblijną. Jej autor, o. Stanisław Czyż, w poszczególnych katechezach poddaje analizie poszczególne wersy z pierwszych czterech rozdziałów Ewangelii według św. Jana. Najpierw cytuje fragment tekstu Ewangelii, następnie wyjaśnia go, aby na koniec wyciągnąć wnioski o charakterze pastoralnym i egzystencjalnym, ilustrując je niejednokrotnie przykładami.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733290-7-2
rok wydania 2011
typ wydania1 Tom I
ilość stron 164
format B5

Produkty powiązane

Spis treści

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Odwieczne słowo
Życie jest światłością
Świadectwo Jana Chrzciciela
Prawdziwa światłość
Dziecięctwo Boże
Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa
Niewyczerpane bogactwo łask Bożych
Poznanie Chrystusa
Chrystus barankiem Bożym
Zadanie uczniów Chrystusa
Wiara drogą do chwały
Gody w Kanie Galilejskiej
Pośrednictwo Maryi
Wypędzenie przekupniów ze świątyni
Nikodemowe poszukiwanie prawdy
Narodziny z „wody i Ducha”
Wiara w Jezusa warunkiem zbawienia
Przez uniżenie do wywyższenia
Niezawodne świadectwo
Jezus i Samarytanka
Prawdziwy kult chrześcijański
Najwyższa doskonałość
Radosne dzieło ewangelizacji
„Znaki” prowadzące do wiary

Bibliografia