ORĘDZIE PAWŁOWE - AKTUALNE JESZCZE DZISIAJ? Zobacz większe

ORĘDZIE PAWŁOWE - AKTUALNE JESZCZE DZISIAJ?

Nowy

ks. Piotr Łabuda, ks. Michał Bednarz

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

14,90 zł

Opis

Książka pt. „Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?” stanowi pokłosie kilkudniowego sympozjum poświęconego osobie i dziełu św. Pawła, jakie miało miejsce na tarnowskim Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Sympozjum odbyło się w ramach Roku św. Pawła, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Ogłaszając go, Benedykt XVI wyraził nadzieję, że stanie się on rokiem pielgrzymowania chrześcijan do Rzymu, miejsca męczeństwa św. Pawła, ale także rokiem licznych i różnorodnych wydarzeń duszpasterskich, naukowych i publikacji na temat życia i dzieła św. Pawła nie tylko w Wiecznym Mieście, ale na całym świecie, we wszystkich diecezjach. Niniejsza publikacja, będąca zbiorem referatów i komunikatów wygłoszonych z myślą o studentach duchownych i świeckich, wpisuje się w ten wielki ruch umysłowy i pobożnościowy skoncentrowany na osobie i nauczaniu św. Pawła, a zainicjowany przez papieża Benedykta XVI.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733269-9-6
rok wydania 2010
ilość stron 188
format B5

Spis treści

Ks. Tadeusz Brzegowy,
Przedmowa

Ks. Michał Bednarz,
Św. Paweł ciągłym wyzwaniem

Ks. Piotr Łabuda,
Paweł – prawdziwy Izraelita

Ks. Robert Głuchowski,
Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a w jego listach

Ks. Mirosław Łanoszka,
Źródła etycznego nauczania Pawła Apostoła

Ks. Waldemar Rakocy CM,
Czy Paweł umówił się z Tytusem na spotkanie w Troadzie? (w związku z 2 Kor 2, 12-13 i 7, 5-6)

Ks. Marek Starowieyski,
Św. Paweł w apokryfach

Ks. Henryk Witczyk,
Pawłowa ewangelia o Chrystusie Panu odejściem od Jezusowej ewangelii o królestwie Bożym?

Ks. Antoni Paciorek,
Znaczenie śmierci Jezusa w myśli św. Pawła

Ks. Robert Kantor,
Sankcja karna w Listach św. Pawła Apostoła

Ks. Marek Kluz,
Św. Paweł – Apostoł Nadziei

Ks. Janusz Królikowski,
Usprawiedliwienie jako wzajemność prawa i łaski w tradycji katolickiej

Branislav Kľuska,
Paweł ikoną Chrystusa. Koncepcja mimesis w 1 Kor

Ks. Arkadiusz Baron,
Paweł Apostoł wzorem ucznia Chrystusa. Studium teologiczne parenezy ostatniej homilii na List do Rzymian św. Jana Chryzostoma

Ks. Antoni Żurek,
Wpływ św. Pawła na nawrócenie Augustyna oraz na jego formację teologiczną