ODKRYĆ SOBÓR Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II Zobacz większe

ODKRYĆ SOBÓR Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Teologia dla wszystkich
: Książki

12,00 zł

Opis

Czterdziesta rocznica zakończenia prac Soboru Watykańskiego II jest dobrą okazją, aby Sobór przypomnieć, aby za Sobór dziękować i aby Sobór intensywniej realizować. Taki cel przyświeca również niniejszej publikacji. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej znajduje się dziewięć szkiców na temat Soboru i jego nauczania. W drugiej, którą potraktowano jako Aneks, przypomnianych zostało kilka najważniejszych - jak się wydaje - przemówień papieży bł. Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II związanych z Soborem oraz Konstytucję apostolską Humanae salutis, Orędzia Soboru do ludzkości i List apostolski In Spiritu Sancto, a także wypisy z Soboru i prezentację publikowanych w języku polskim opracowań o Soborze.

Więcej informacji

ISBN 83-7332-339-2
rok wydania 2006
typ wydania1 1
ilość stron 204
format A5

Spis treści

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Dlaczego Sobory w Kościele? Dlaczego Vaticanum II?
1.1. Sobory w życiu Kościoła
1.2. Od Soboru w Nicei (325) do Soboru Watykańskiego II (1962-1965)
1.3. Dlaczego Sobór Watykański II?

2. Z historii Soboru Watykańskiego II
2.1. Ogłoszenie zamiaru zwołania Soboru i rozpoczęcie prac przygotowawczych
2.2. Przygotowanie Soboru
2.3. Otwarcie Soboru
2.4. Przebieg Soboru
2.5. Zamknięcie Soboru

3. W jaki sposób pracowano na Soborze?
3.1. Styl i język Soboru – uwagi ogólne
3.2. Sobór "od wewnątrz"
3.3. Praca Soboru

4. Nauczanie Soboru Watykańskiego II
4.1. Od Konstytucji o liturgii do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
4.2. O sposobie czytania dokumentów Soboru

5. W poszukiwaniu klucza do zrozumienia Soboru
5.1. Eklezjologiczny klucz interpretacyjny
5.2. Teologiczny klucz interpretacyjny

6. Cztery filary Soboru
6.1. Bóg mówi, Kościół słucha - konstytucja Dei Verbum
6.1.1. Soborowa droga tekstu
6.1.2. Objawienie i Słowo Boże
6.2. Adoracja - konstytucja Sacrosanctum Concilium
6.2.1. Reforma liturgii
6.2.2. Liturgia świętowaniem wiary
6.3. Piękno Oblubienicy - konstytucja Lumen gentium
6.3.1. Tajemnica Kościoła w blasku tajemnicy Chrystusa
6.3.2. Blask tajemnicy Chrystusa w tajemnicy Kościoła
6.4. Nadzieja dla świata - konstytucja Gaudium et spes
6.4.1. Przesłanie Gaudium et spes
6.4.2. Aktualność Konstytucji

7. Dokumenty «otwierające nowe czasy» i wielkie idee Soboru
7.1. Dokumenty «otwierające nowe czasy»
7.1.1. Wolność religijna prawem - deklaracja Dignitatis humanae
7.1.2. Nowe spojrzenie na religie - deklaracja Nostra aetate
7.1.3. Bliżej chrześcijan - dekret Unitatis redintegratio
7.2. Wielkie idee Soboru
7.2.1. Służebna misja Kościoła wobec ludzkości
7.2.2. Maryja - znak niezachwianej nadziei i pociechy
7.2.3. Misja wiernych świeckich
7.2.4. Nauka o możliwości zbawienia niekatolików i niechrześcijan
7.2.5. Znaki czasu
7.2.6. Wartość i autonomia rzeczywistości ziemskich

8. Recepcja Soboru
8.1. Za i przeciw Soborowi
8.2. Papieże Soboru
8.3. Sobór realizowany
8.4. Nadzwyczajny Synod Biskupów z 1985 roku
8.4.1. Uczczenie i przypomnienie Soboru
8.4.2. Potwierdzenie i wdrożenie Soboru
8.5. Sobór Watykański II a Kościół w Polsce

9. Sobór do ponownego odkrycia
9.1. Rachunek sumienia z realizacji Soboru
9.2. Sobór do ponownego odkrycia
9.3. Sobór jest jeszcze ciągle przed nami

Zakończenie