NOWOŚĆ Z MARYJĄ „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY” Zobacz większe

Z MARYJĄ „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”

Nowy

Ks. Piotr Spyra

: Biblioteka duszpasterza
: Książki
: Czytanki majowe

Część 1: Obrzędy wstępne i liturgia słowa
(czytanki majowe)

Więcej szczegółów

17,00 zł

Opis

W rozdziale czternastym Ewangelii według św. Łukasza została przytoczona przypowieść o uczcie. Zaproszeni odmówili w niej udziału, podając różne przeszkody: zakup pola, wołów, zawarcie małżeństwa.

Jakiej wymówki - zwalniającej według nich z obowiązku uczestnictwa w Uczcie eucharystycznej - używają obecni wierni?

Często tłumaczą, że po prostu nie czują takiej potrzeby. Faktycznie, człowiek, który karmi swój mózg i serce strawą, jakiej dostarczają media, nie czuje głodu, a niekiedy wręcz odczuwa przesyt i cierpi na duchową niestrawność. Nic więc dziwnego, że w obrębie kultury zdeformowanej przez media zdarzają się uczestnicy Eucharystii, którym nie dane było odkryć znaczenia poszczególnych części Mszy Świętej, zaznajomić się z symboliką gestów i treści modlitw. Nie są oni w stanie w pełni skorzystać z łaski, jakie daje udział we Mszy Świętej.  To dlatego po wyjściu z kościoła nadal doświadczają duchowego głodu - pustki wewnętrznej i samotności.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-785-3
rok wydania 2021
ilość stron 104
format A5
oprawa Miękka
Wydawnictwo Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos

Spis treści

Słowo wstępne 


Każda uczta ma swój porządek 


Kiedy rozpoczyna się Msza Święta?
Przygotowanie dalsze do Eucharystii 


Co jest dla mnie ważne?
O planowaniu Mszy Świętej 


Zanim wejdziemy do kościoła – o przeszkodach
w naszej głowie i w sercu 


Walka duchowa o udział w Eucharystii 


Post eucharystyczny – o przygotowaniu duszy
i ciała na przyjęcie Pana 


„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju
weselnego?”. O ubiorze na Mszy Świętej 


Rajskie drzwi – o wchodzeniu do kościoła 


W domu Boga czy poza nim – o wyborze miejsca
w kościele 


Razem idziemy do nieba – o procesji wejścia 


„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” –
o śpiewie liturgicznym 


Ucałowanie ołtarza – o spotkaniu Oblubieńca
z Oblubienicą 


Znak krzyża – o najważniejszym symbolu
naszej wiary 


„Pan z wami” – Bóg naprawdę z nami jest 


Akt żalu – dlaczego na początku Mszy Świętej
publicznie prosimy o przebaczenie? 


„Gloria” – Boże Narodzenie w każdą niedzielę 


Kolekta – modlitwa kapłana, w której zbiera on wszystkie
nasze modlitwy 


Ambona – miejsce, z którego Bóg karmi nas swoim
słowem 


Liturgia słowa – „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce” 


Słowo Boże – jak słuchać, zachowywać je i rozważać
w swoim sercu? 


Słowo Boże – o Duchu Świętym, który ukrył się
w słowie 


Słowo Boże – słowo, które dzieje się dziś 


Słowo Boże – co Bóg mówi o sobie i o mnie podczas
każdej Mszy Świętej? 


Jak modlić się psalmem responsoryjnym? 


Kto może odczytywać lekcje mszalne
podczas Eucharystii?


„Alleluja” – uroczyste przywitanie
przychodzącego Króla 


Ewangelia – najważniejszy moment liturgii słowa 


Homilia – jak owocnie słuchać homilii? 


Homilia – co nam przeszkadza w słuchaniu homilii? 


Wyznanie wiary – nasza odpowiedź na słowo Boże 


Modlitwa wiernych – modlitwa całego Ludu Bożego