NOWOŚĆ Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola Zobacz większe

Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola

Nowy

ks. Michał Klementowicz

: Książki

Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola

Więcej szczegółów

70,00 zł

Opis

Książka ma na celu ukazanie idei proegzystencji (czyli bycia „dla” innych) w nauczaniu arcybiskupa Alfonsa Nossola. Kluczem ujęcia tematu jest tutaj człowiek, który najpierw czerpie ze wzoru proegzystencji, jakim jest Chrystus, a następnie realizuje drogę bycia „dla” innych, podejmując ścieżkę, którą z powodzeniem szli święci oraz Maryja. Każdy może wybrać i wprowadzić w życie konkretny styl proegzystencji. Praktyka realizacji tej postawy może, w założeniu Nossola, dotyczyć różnych form aktywności zawodowej, sfery życia rodzinnego czy też ogólnospołecznego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-762-4
rok wydania 2020
ilość stron 262
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów naukowych


Wykaz skrótów technicznych


Wprowadzenie


Rozdział I. Proegzystencja Jezusa Chrystusa
1. Jezus Chrystus jako archetyp proegzystencji
2. Jezus Chrystus „dla” Ojca
3. Pneumatologiczny wymiar proegzystencji Jezusa Chrystusa
4. Jezus Chrystus „dla” człowieka
4.1. Jezus „dla” człowieka w misterium wcielenia
4.2. Jezus „dla” człowieka w misterium śmierci i zmartwychwstania
4.3. Jezus w Eucharystii „dla” wszystkich ludzi


Rozdział II. Proegzystencja Maryi i świętych
1. Proegzystencja w życiu Maryi
1.1. Maryja całkowicie „dla” Boga
1.2. Maryja „dla” Chrystusa i „dla” człowieka w wydarzeniu Kalwarii
1.3. Egzemplaryczność proegzystencji Maryi
2. Idea proegzystencji w homiliach hagiograficznych
2.1. Proegzystencja męczenników
2.2. Proegzystencja w życiu świętych
2.3. Męczennicy i święci jako przykład praktykowania proegzystencji


Rozdział III. Proegzystencja w życiu człowieka
1. Uzdolnienie do proegzystencji
1.1. Inegzystencja w Chrystusie
1.2. Pneumatologiczne uzdolnienie w „byciu dla innych”
2. Praktyczny wymiar proegzystencji
2.1. Proegzystencja sposobem realizacji chrześcijaństwa
2.2. Człowiek miejscem Boga na ziemi
2.3. Proegzystencja jako wymiar chrześcijańskiej miłości
2.4. Proegzystencja w życiu kapłańskim i zakonnym
2.5. Proegzystencja w życiu społecznym


Zakończenie


Bibliografia


Abstract in English


Nota o autorze