NOWOŚĆ BÓG, WSZECHŚWIAT  I LUDZKI UMYSŁ Zobacz większe

BÓG, WSZECHŚWIAT I LUDZKI UMYSŁ Koncepcja emergentnego umysłu w ujęciu Philipa Claytona

Nowy

Tomasz Maziarka

: Książki

BÓG, WSZECHŚWIAT  I LUDZKI UMYSŁ

Koncepcja emergentnego umysłu w ujęciu Philipa Claytona

Więcej szczegółów

55,00 zł

Opis

Nowy obraz świata ukształtowany przez kosmologiczną i biologiczną teorię ewolucji domaga się ponownego określenia miejsca człowieka w świecie przyrody. Umysł ludzki, z charakterystyczną dla niego samoświadomością, stoi przed trudnym problemem zrozumienia własnej natury oraz wyjaśnienia swoich związków ze sferą świata fizycznego. Według filozofa i teologa Philipa Claytona właściwa odpowiedź na pytanie o relację umysłu do ciała (mind-body problem) pada na gruncie odradzającego się obecnie emergentyzmu. Czerpiąc argumenty ze współczesnej nauki i filozofii, Clayton broni tezy, że umysł – przyczynowo aktywne własności mentalne – dzięki wyłonieniu się na drodze emergencji jest cenną zdobyczą ewolucji, a jego szczególna cecha, jaką jest racjonalność, rzuca nowe światło na próbę ostatecznego zrozumienia rzeczywistości. Tym zagadnieniom poświęcona jest książka ks. Tomasza Maziarki.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-763-1
rok wydania 2020
ilość stron 148
format B5

Spis treści

WSTĘP

1. W STRONĘ EMERGENCJI     
Nieuchronność emergencji
Fizykalizm i jego ograniczenia
Modele redukcyjne
Trudności dualizmu

2. CHARAKTERYSTYKA EMERGENCJI
Geneza emergentyzmu
Emergentyści klasyczni
Wieloznaczność pojęcia emergencji
Emergencja jako ciągle powtarzający się wzorzec
Twardy rdzeń teorii emergencji Philipa Claytona
 
3. SPÓR O PRZYCZYNOWOŚĆ ODGÓRNĄ
Emergencja jako schemat pojęciowy
Słaba emergencja
Silna emergencja
Przyczyny typu top-down
Natura przyczyn top-down
Downward causation a przyczyna formalna
 
4. PRZYKŁADY EMERGENCJI W NAUKACH
Od fizyki do chemii
Biochemia
Przejście do biologii

5. UMYSŁ I EMERGENCJA
Emergencja życia
Emergencja samoświadomości
Natura umysłu
Umysł i jego korelaty
Badania neuronalnych korelatów stanów mentalnych a problem świadomości
Perspektywa pierwszo- i trzecioosobowa
Przyczynowanie mentalne

6. W KRĘGU SUPERWENIENCJI
Ku właściwej teorii umysłu
Idea superweniencji
Nieredukcyjny fizykalizm
Emergentna superweniencja
Emergentna superweniencja a przyczynowanie mentalne
Osoba i emergencja

7. EMERGENTNY UMYSŁ I TRANSCENDENCJA
Ujęcie fizykalistyczne i emergencja przygodna
Emergencja celowa
Teizm
Umysł Boga

ZAKOŃCZENIE: PRÓBA OCENY
Znaczenie emergencji
Potęga fizykalizmu
Pułapka dualizmu?

BIBLIOGRAFIA
Literatura źródłowa
Literatura przedmiotu
Literatura uzupełniająca

SPIS RYSUNKÓW