NOWOŚĆ KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA Zobacz większe

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

Nowy

O. Andrzej Napiórkowski OSPPE

: Książki

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

Więcej szczegółów

38,00 zł

Opis

Studium to uwypukla obecność i działanie Ducha Świętego w tajemnicy Kościoła jako wspólnoty udzielającej się sakramentalnie Trójcy Świętej z otwierającym się na piękną rzeczywistość odkupienia człowiekiem. Kluczem do pogłębionego rozumienia Kościoła jest wydarzenie wcielenia, kiedy odwieczny Syn Boży przyjął ciało z Maryi z Nazaretu. I, spełniając wolę Ojca Niebieskiego, jako Jezus Chrystus ogłosił nastanie królestwa niebieskiego, które dziś złożone z elementu boskiego i ludzkiego prowadzi Duch Boży ku eschatologicznemu spełnieniu. „Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-741-9
rok wydania 2020
ilość stron 232
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

Spis treści

Wprowadzenie


I. Trójca Święta i Jej inkarnacyjny zamysł miłości
1. Bóg Ojciec i Jego troska o człowieka
2. Syn Boży przyjmujący ludzkie ciało
3. Duch Święty: udzielająca się miłość
4. Usprawiedliwienie grzesznika: człowiek rozeznaje swoją kondycję


II. Maryja z Nazaretu
1. Zwiastowanie: dziewicze poczęcie
2. Boże rodzicielstwo: z Jej żydowskiego ciała i krwi
3. Maryja: Oblubienica Ducha i Matka Kościoła


III. Na drogach rozumienia tajemnicy wcielenia
1. Od Nazaretu przez Konstantynopol do Chalcedonu
2. Od scholastyki do współczesności


IV. Integralność stworzenia i wcielenia
1. Podobieństwa i odmienności


V. Wcielenie jako szczyt objawienia
1. Objawienie historyczne
2. Wcielenie jako realizm i pełnia objawienia


VI. Judaizm i islam wobec wcielenia Jezusa


VII. Trwała i nieustanna inkarnacja zbawienia
1. Jezus Chrystus: hominizacja Boga
1.1. Ogołocenie Syna Bożego
1.2. Przyjęcie ludzkiej natury
1.3. Samoświadomość Jezusa
2. Krzyż Jezusa i chrześcijanina
3. Uwielbione ciało Zmartwychwstałego
4. Deifikacja człowieka
5. Cel wcielenia: odkupienie i zbawienie


VIII. Kościół w Duchu Świętym: inkarnacyjna wspólnota
1. Etapy wykształcania się Kościoła
1.1. Pozaczasowa idea Boga Ojca
1.2. Kontynuacja w Starym Przymierzu
1.3. Akty eklezjotwórcze Jezusa, którego wskrzesza Ojciec
1.4. Popaschalna wspólnota w Duchu Świętym
1.5. Podążanie do eschatologicznej pełni
2. Jezus i apostołowie
3. Dlaczego Jezus nie założył bezpośrednio Kościoła?
4. Z historii nowożytnej eklezjologii
5. Eklezjologia pneumatocentryczna
6. Trynitarny sakrament zbawienia świata
7. Charyzmaty i dary dla wszystkich ochrzczonych
8. Eucharystia kontynuacją wcielenia
9. Świętość i grzeszność Kościoła?
10. Eschatologiczna wspólnota
11. Niedokończony Kościół: wezwanie do nawrócenia i ewangelizacji
12. Ekumeniczne odniesienia w świetle eklezjologii


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia