KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA Zobacz większe

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

Nowy

O. Andrzej Napiórkowski OSPPE

: Książki

KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA CHRYSTUSA

Więcej szczegółów

38,00 zł

Opis

Studium to uwypukla obecność i działanie Ducha Świętego w tajemnicy Kościoła jako wspólnoty udzielającej się sakramentalnie Trójcy Świętej z otwierającym się na piękną rzeczywistość odkupienia człowiekiem. Kluczem do pogłębionego rozumienia Kościoła jest wydarzenie wcielenia, kiedy odwieczny Syn Boży przyjął ciało z Maryi z Nazaretu. I, spełniając wolę Ojca Niebieskiego, jako Jezus Chrystus ogłosił nastanie królestwa niebieskiego, które dziś złożone z elementu boskiego i ludzkiego prowadzi Duch Boży ku eschatologicznemu spełnieniu. „Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-741-9
rok wydania 2020
ilość stron 232
format B5

Spis treści

Wprowadzenie


I. Trójca Święta i Jej inkarnacyjny zamysł miłości
1. Bóg Ojciec i Jego troska o człowieka
2. Syn Boży przyjmujący ludzkie ciało
3. Duch Święty: udzielająca się miłość
4. Usprawiedliwienie grzesznika: człowiek rozeznaje swoją kondycję


II. Maryja z Nazaretu
1. Zwiastowanie: dziewicze poczęcie
2. Boże rodzicielstwo: z Jej żydowskiego ciała i krwi
3. Maryja: Oblubienica Ducha i Matka Kościoła


III. Na drogach rozumienia tajemnicy wcielenia
1. Od Nazaretu przez Konstantynopol do Chalcedonu
2. Od scholastyki do współczesności


IV. Integralność stworzenia i wcielenia
1. Podobieństwa i odmienności


V. Wcielenie jako szczyt objawienia
1. Objawienie historyczne
2. Wcielenie jako realizm i pełnia objawienia


VI. Judaizm i islam wobec wcielenia Jezusa


VII. Trwała i nieustanna inkarnacja zbawienia
1. Jezus Chrystus: hominizacja Boga
1.1. Ogołocenie Syna Bożego
1.2. Przyjęcie ludzkiej natury
1.3. Samoświadomość Jezusa
2. Krzyż Jezusa i chrześcijanina
3. Uwielbione ciało Zmartwychwstałego
4. Deifikacja człowieka
5. Cel wcielenia: odkupienie i zbawienie


VIII. Kościół w Duchu Świętym: inkarnacyjna wspólnota
1. Etapy wykształcania się Kościoła
1.1. Pozaczasowa idea Boga Ojca
1.2. Kontynuacja w Starym Przymierzu
1.3. Akty eklezjotwórcze Jezusa, którego wskrzesza Ojciec
1.4. Popaschalna wspólnota w Duchu Świętym
1.5. Podążanie do eschatologicznej pełni
2. Jezus i apostołowie
3. Dlaczego Jezus nie założył bezpośrednio Kościoła?
4. Z historii nowożytnej eklezjologii
5. Eklezjologia pneumatocentryczna
6. Trynitarny sakrament zbawienia świata
7. Charyzmaty i dary dla wszystkich ochrzczonych
8. Eucharystia kontynuacją wcielenia
9. Świętość i grzeszność Kościoła?
10. Eschatologiczna wspólnota
11. Niedokończony Kościół: wezwanie do nawrócenia i ewangelizacji
12. Ekumeniczne odniesienia w świetle eklezjologii


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia