NOWOŚĆ W miłości Boga Zobacz większe

W miłości Boga

Nowy

Ks. Maciej Biedroń

: Książki

W miłości Boga

Więcej szczegółów

24,00 zł

Opis

(ze wstępu)

Książka ta jest okazją, aby pomóc zrealizować wspomniane marzenie człowieka – poznanie Pana i miłość do Boga, która łączy się z pójściem za Nim na drodze wiary. Taka postawa pozwala istocie ludzkiej poznać i pokochać siebie, drugiego człowieka i swoje życie, odnajdując jego prawdziwy sens. Niewątpliwie możemy więc tę publikację nazwać rozważaniami na temat wiary katolickiej. W naszych refleksjach będzie przewodnikiem słowo Boże, ale także Benedykt XVI – subtelny mistrz teologii w naszych czasach. Ojciec Święty nigdy nie chciał ukazywać siebie, ale przez swoje życie i nauczanie prowadził ludzi do Boga, do poznania Go, a przez to do głębokiej miłości względem Pana. Był to przecież jeden z najbardziej charakterystycznych przejawów jego myślenia – głoszenie absolutnego prymatu Pana Boga i tego, iż jest On niezbędny w naszym życiu. Syntetyczna biografia papieża z Niemiec, zaprezentowana w pierwszej części książki, analiza jego nauczania na temat wiary, ukazana w drugiej części, i krótkie wspomnienia na temat Ojca Świętego, zawarte w trzeciej, niech pomogą zrozumieć prawdy wiary, pokochać Pana i żyć w Jego miłości, tak jak dał nam tego przykład Benedykt XVI.

W publikacji została wykorzystana metoda analityczno-syntetyczna, która jest pomocna w ukazaniu czytelnej biografii papieża, eksplikacji pojęcia natury i prymatu Boga, obrazu człowieka oraz nauczania na temat wiary, jej istoty, miejsca w życiu osobistym i we wspólnocie eklezjalnej. Aby wprowadzić porządek w pracy, źródła bibliograficzne sprzed pontyfikatu opatrzone są nazwiskiem J. Ratzinger, natomiast teksty opublikowane w czasie pontyfikatu imieniem Benedykt XVI. Wszelkie moje uwagi, jako autora, zamieszczone są w przypisach lub opatrzone znakiem (…). Dziękuję także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania owej publikacji, zwłaszcza zajmującym się korektą polonistyczną, teologiczną i wydaniem. Składam podziękowanie autorom wspomnień na temat Benedykta XVI za ich wkład w treść publikacji oraz wszystkim, którzy wspierali pracę autorską modlitwą i życzliwością.

Autor

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-740-2
rok wydania 2020
ilość stron 178
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

W miłości Boga

W miłości Boga

W miłości Boga

Spis treści

Wstęp


Część I: Z Marktl am Inn do Watykanu


Rozdział I:
Dzieciństwo i zachwyt sacrum


Rozdział II:
Bolesne doświadczenia


Rozdział III:
Posługa kapłańska i profesorska


Rozdział IV:
Biskup, kardynał i pontyfikat świadectwa


Część II: Nauczanie o wierze


Rozdział I:
Papież ukazujący prymat Boga


1. Bóg jest miłością, objawia się, czyli daje się poznać
2. Bóg osobowy
3. Bóg tajemnicą i poznaniem zarazem
3.1. Bóg jako tajemnica
3.2. Bóg jako poznanie


Rozdział II:
Papież, który nauczał o człowieku


1. Biblijny opis stworzenia człowieka
2. Koncepcja człowieka w myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
2.1. Jezus Chrystus jako droga do zrozumienia człowieka
2.2. Osoba ludzka jako przybrane dziecko Boga
2.3. Człowiek jako imago Dei, czyli obraz Boga


Rozdział III:
Papież wskazujący prawdę, że wierzyć to znaczy żyć właściwie


1. Trudności w przyjęciu i wyznawaniu wiary
1.1. Pokłosie stwierdzenia: „Bóg umarł”
1.2. Materializm i konsumpcjonizm
1.3. Prymat doświadczenia empirycznego i negacja tego, co transcendentne
1.4. Brak jedności życia
2. Wiara darem od Boga, na który człowiek odpowiada
3. Wiara relacją zaufania i miłości względem Boga
4. Wiara jako istota właściwego życia
4.1. Znaki wiarygodności tego, co objawione
4.2. Wiara nadająca życiu właściwą perspektywę w nadziei
5. Trynitarny, chrystocentryczny i eklezjologiczny wymiar wiary
5.1. Wymiar trynitarny wiary
5.2. Wymiar chrystocentryczny wiary
5.3. Wymiar eklezjalny wiary


Część III: Papież we wspomnieniach


Rozdział I:
„Mamy do czynienia z Mozartem teologii” – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


Rozdział II:
„Umacniał braci w wierze” – ks. dr hab. Andrzej Michalik


1. Słuchacz Słowa
2. Człowiek Kościoła
3. Nauczyciel wiary


Rozdział III:
„Wielki dar Boga dla Kościoła” – ks. mgr Bogdan Stelmach


Rozdział IV:
„Herold miłości Bożej” – ks. mgr Tomasz Śpiewak


Rozdział V:
„Pontyfikat na miarę naszego Rodaka” – mgr Halina Podolańska-Nabożny


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia