Ustawodawstwo diecezji tarnowskiej w latach 1985-2017 Zobacz większe

Ustawodawstwo diecezji tarnowskiej w latach 1985-2017

Nowy

ks. Andrzej Turek (red.), ks. Robert Kantor (red.)

: Dokumenty Kościoła
: Książki

46,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-670-2
rok wydania 2019
ilość stron 516
format B5

Spis treści

Wstęp


ARCYBISKUP JERZY ABLEWICZ


Administracja diecezjalna


1. Dekret ustanawiający Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej [31 grudnia 1986]


2. Dekret w sprawie utworzenia nowego dekanatu [29 października 1985]


3. Dekret w sprawie utworzenia nowych dekanatów [3 czerwca 1986]


4. Dekret w sprawie utworzenia nowych dekanatów [10 października 1986]


5. Dekret w sprawie utworzenia nowych dekanatów [20 kwietnia 1988]


6. Dekret w sprawie utworzenia nowych dekanatów [10 października 1986]


Caritas diecezjalna


1. Dekret ustanawiający Caritas Diecezji Tarnowskiej [8 grudnia 1989]


2. Dekret powołujący okręgi Caritas w Diecezji Tarnowskiej [20 marca 1990]


3. Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej [25 marca 1990]


Edukacja


1. Dekret erekcyjny Diecezjalnego Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Tarnowie [29 maja 1985]


2. Statut Diecezjalnego Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Tarnowie [29 maja 1985]


Liturgia/kult


1. Rok maryjny [9 listopada 1988]


BISKUP JÓZEF ŻYCIŃSKI


Administracja diecezjalna


1. Dekret w sprawie Fundacji „Securitas” [15 listopada 1993]


2. Dekret w sprawie kryterium doboru „pracowników kościelnych” [16 sierpnia 1994]


3. Dekret w sprawie spraw administracyjno-gospodarczych [15 listopada 1993]


4. Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej [15 września 1992]


5. Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej [15 września 1992]


6. Uwagi praktyczne dla kapłanów organizujących wybory do Rad Duszpasterskich [15 września 1992]


7. Zarządzenie wyborów do Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej [5 czerwca 1997]


8. Dekret erygujący Kapitułę Kolegiacką przy bazylice św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Nowym Sączu [8 grudnia 1996]


9. Statut Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu [8 grudnia 1996]


10. Skład personalny Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu [8 grudnia 1996]


Caritas


1. Dekret powołujący Radę Diecezjalną Caritas [20 maja 1995]


2. Komunikat w sprawie ofiar na rzecz Caritas diecezjalnej [5 lutego 1992]


Dyscyplina sakramentów/sakramentaliów


1. Dyspensa na sylwestra [2 grudnia 1993]


2. Pro memoria dla kapłanów, którzy spowiadają ludzi nadużywających alkoholu i używających narkotyków oraz innych środków odurzających [18 stycznia 1995]


Edukacja


1. Dekret erygujący Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza [12 lutego 1993]


2. Dekret powołujący Katolicki Ośrodek Studiów Społecznych [8 maja 1997]


Formacja kapłańska


1. List Biskupa Tarnowskiego do kapłanów Diecezji Tarnowskiej [grudzień 1993]


2. Regulamin Komisji do spraw Personalnych [2 kwietnia 1991]  


Liturgia/kult


1. Akt zawierzenia Diecezji Tarnowskiej Matce Bożej [29 sierpnia 1993]


2. Dekret ustanawiający kościół Matki Bożej Różańcowej w Borkach k. Szczucina sanktuarium [13 maja 1993]


3. List Biskupa Tarnowskiego w sprawie misji skierowany do proboszczów i rektorów w Diecezji Tarnowskiej [1993]


Media masowe


1. Dekret Biskupa Tarnowskiego powołujący Diecezjalne Radio Dobra Nowina [4 grudnia 1993]


2. Komunikat o zbiórce na rzecz Radia Dobra Nowina [11 września 1994]


Ruchy kościelne


1. Dekret erygujący Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej [8 września 1995]


2. Zasady praktyczne dotyczące tworzenia Akcji Katolickiej w parafiach [22 sierpnia 1995]


Wyższe Seminarium Duchowne


1. Apel Biskupa Tarnowskiego do wiernych w związku z rozbudową Seminarium Diecezjalnego [24 czerwca 1994]


Życie kapłańskie


1. Dekret wprowadzający całkowitą wspólnotę dochodów kapłańskich w Diecezji Tarnowskiej [27 sierpnia 1994]


2. Znowelizowany 430 Statut Synodalny [4 marca 1997]


3. Znowelizowany Statut Caritas Sacerdotalis [4 marca 1997]


BISKUP WIKTOR SKWORC


Administracja diecezjalna


1. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatu bocheńskiego [4 sierpnia 1998]


2. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatu wojnickiego [4 sierpnia 1998]


3. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatów: Tarnów-Centrum, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Dąbrowa Tarnowska i Szczucin [30 października 1998]


4. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatu grybowskiego [30 października 1998]  


5. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatów Nowego Sącza i okolicy [30 października 1998]


6. Dekret dotyczący reorganizacji dekanatu Brzesko [30 października 1998]


7. Zarządzenie w sprawie wykorzystania poczty elektronicznej w diecezji [31 maja 1999]


8. Dekret erygujący Parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kierlikówce [1 maja 2002]


9. Dekret erygujący Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lipinach [13 maja 2002]


10. Zarządzenie w sprawie parafii patronackich [28 listopada 2002]


11. Dekret erygujący Parafię pw. św. Alberta Chmielowskiego w Librantowej [3 listopada 2002]


12. Dekret erygujący Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej [3 listopada 2002]


13. Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej [12 lutego 2003]


14. Obowiązki Księdza Dziekana w Diecezji Tarnowskiej [18 września 2003]


15. Dekret nadający Bazylice św. Mikołaja w Bochni tytuł kolegiaty i erygujący przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. Matki Bożej Różańcowej [6 grudnia 2003]


16. Statut Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni [6 grudnia 2003]


17. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tworkowej [24 grudnia 2005]


18. Dekret przyłączający Parafię pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie do dekanatu Szczepanów [30 sierpnia 2006]


19. Zarządzenie w sprawie zbiórki na cele misyjne [2 września 2007]


20. Dekret w sprawie przeprowadzenia spisu wszystkich nieruchomości ziemskich i budynków należących do parafii, jak również instytucji kościelnych [10 marca 2008]


21. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki w Niskowej [10 lutego 2009]


22. Zarządzenie w sprawie ofiar zebranych w IV Niedzielę Wielkanocną [5 lutego 2009]


23. Nominacja biskupa Andrzeja Jeża na Wikariusza Generalnego [27 listopada 2009]


24. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej [21 listopada 2009]


25. Dekret powołujący Radę Biskupią Biskupa Tarnowskiego [15 czerwca 2010]


26. Dekret mianujący wizytatorów parafii dziekańskich [28 grudnia 2010]


27. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce [1 stycznia 2011]


28. Zarządzenie dotyczące zgłoszeń w kancelarii Kurii pielgrzymek zagranicznych organizowanych przez parafie, dekanaty oraz instytucje diecezjalne [27 stycznia 2011]


29. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Kingi w Wojnarowej [25 marca 2011]


30. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu [4 marca 2011]


31. Dekret określający nazwę Parafii pw. św. Marcina w Czarnym Potoku [31 maja 2011]


32. Dekret erygujący Rektorat przy kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Brniu [17 czerwca 2011]


33. Dekret erygujący – ad experimentum – okręgi duszpasterstwa młodzieży [29 czerwca 2011]


Administracja parafialna


1. Zarządzenie w sprawie założenia parafialnego konta bankowego [29 lutego 2000]


2. Zarządzenie w sprawie całkowitej wspólnoty dochodów [28 sierpnia 2000]


3. Dekret o corocznym sprawozdaniu finansowym [7 listopada 2001]


4. Regulamin Parafialnej Rady Ekonomicznej [12 lutego 2002]


5. Zarządzenie wyborów Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej [24 kwietnia 2002]


6. Dekret erygujący Parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kierlikówce [1 maja 2002]


7. Dekret erygujący Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lipinach [13 maja 2002]


8. Zarządzenie w sprawie parafii patronackich [28 listopada 2002]


9. Dekret erygujący Parafię pw. św. Alberta Chmielowskiego w Librantowej [3 listopada 2002]


10. Dekret erygujący Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej [3 listopada 2002]


11. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tworkowej [24 grudnia 2005]


12. Dekret przyłączający Parafię pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie do dekanatu Szczepanów [30 sierpnia 2006]


13. List do Parafialnych Rad Duszpasterskich [17 stycznia 2008]


14. Dekret w sprawie przeprowadzenia spisu wszystkich nieruchomości ziemskich i budynków należących do parafii, jak również instytucji kościelnych [10 marca 2008]


15. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki w Niskowej [10 lutego 2009]


16. Zarządzenie w sprawie organizacji festynów parafialnych i zabaw okolicznościowych [17 września 2009]


17. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej [21 listopada 2009]


18. Pro memoria w sprawie budownictwa kościelnego, inwestycji parafialnych, remontów i ochrony zabytków sakralnych [31 marca 2010]


19. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce [1 stycznia 2011]


20. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Kingi w Wojnarowej [25 marca 2011]


21. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu [4 marca 2011]


22. Dekret określający nazwę Parafii pw. św. Marcina w Czarnym Potoku [31 maja 2011]


23. Dekret erygujący Rektorat przy kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Brniu [17 czerwca 2011]


Caritas diecezjalna


1. Dekret Biskupa Tarnowskiego nowelizujący Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej [28 lutego 2011]


Dyscyplina sakramentów/sakramentaliów


1. Dekret dotyczący celebrowania Mszy św. binowanych i trynowanych [1 lutego 2001]


2. Zasady wykonawcze dotyczące Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach Diecezji Tarnowskiej i wspólnotach zakonnych [7 grudnia 2001]


3. List Biskupa Tarnowskiego do Proboszczów na Wielki Tydzień 2005 [9 marca 2005]


4. Zarządzenie w sprawie dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz powstrzymywania się od zabaw w piątek [28 stycznia 2006]


5. Kapłan a normy liturgiczno-prawne [29 września 2006]


6. Wskazania Biskupa Tarnowskiego dotyczące uroczystości pierwszej Komunii św. [5 kwietnia 2007]


7. Wskazania odnośnie do pogrzebu osób duchownych i konsekrowanych [31 stycznia 2009]


8. Dekret Biskupa Tarnowskiego ustanawiający dni odpustów w Roku Kapłańskim [14 września 2009]


Formacja kapłanów


1. Zakres obowiązków Wikariusza Biskupiego do spraw stałej formacji duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej [1 września 1999]


2. Dekret ustanawiający Diecezjalną Radę do spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej [6 września 1999]


3. Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie formacji kapłanów [10 września 1999]


4. Status i zadania Dekanalnego Ojca Duchownego [23 lutego 1999]


5. Status i zadania Diecezjalnego Ojca Duchownego [12 września 1999]


6. Zarządzenie w sprawie dekanalnych spotkań modlitewno-formacyjnych kapłanów [1 listopada 2000]


7. Zarządzenie w sprawie studium proboszczowskiego [4 sierpnia 2003]


8. List do Księży Proboszczów Neoprezbiterów i do Neoprezbiterów w sprawie wspólnej modlitwy brewiarzowej [4 sierpnia 2006]


9. List do parafialnych wspólnot kapłańskich o potrzebie wspólnej modlitwy brewiarzowej [4 sierpnia 2006]


10. Dekret zarządzający wybory do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [12 listopada 2009]


11. Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [12 listopada 2009]


12. Zarządzenie odnośnie do kapłańskich czwartków [24 listopada 2009]


13. Dekret ustanawiający Radę Kapłańską Diecezji Tarnowskiej [20 lutego 2010]


14. Dekret powołujący Kolegium Konsultorów [25 marca 2010]


15. Wskazania dla Księży Dziekanów w związku z pielgrzymką polskiego duchowieństwa na Jasną Górę (30 kwietnia – 1 maja 2010 r.) [25 lutego 2010]


Katecheza


1. Status i zakres posługi katechetów stałych – księży prefektów w Diecezji Tarnowskiej [16 czerwca 2003]


2. Statut posługi prefektów w Diecezji Tarnowskiej [22 maja 2007]


3. Statut katechety świeckiego Diecezji Tarnowskiej [8 września 2007]


4. Dekret dopuszczający podręczniki katechetyczne do przedszkola oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [25 sierpnia 2008]


5. Statut księdza katechety w Diecezji Tarnowskiej [10 października]


6. Zarządzenie w sprawie podręczników do nauczania religii we wszystkich przedszkolach i szkołach oraz do katechezy parafialnej [23 sierpnia 2010]


7. Dekret w sprawie pomocy katechetycznych do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 [23 sierpnia 2011]


Kuria Diecezjalna


1. Dekret erygujący Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Uzależnień [15 marca 2008]


2. Regulamin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie [31 grudnia 2010]


Liturgia/kult


1. Dekret Biskupa Tarnowskiego ustanawiający kościoły Roku Jubileuszowego w Diecezji Tarnowskiej [16 czerwca 1999]


2. Dekret zatwierdzający Litanię do Błogosławionej Karoliny do prywatnego odmawiania [2002]


3. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach [2 lutego 2003]


4. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Zawadzkiej w Zawadzie k. Dębicy [2 lutego 2003]


5. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Okulickiej w Okulicach [2 lutego 2003]


6. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Różańcowej w Bazylice pw. św. Mikołaja w Bochni [2 lutego 2003]


7. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej [2 lutego 2003]


8. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku [2 lutego 2003]


9. Dekret erygujący Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie [13 maja 2003]


10. Dekret erygujący Sanktuarium Diecezjalne Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu [13 maja 2003]


11. Dekret erygujący Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej [8 grudnia 2003]


12. List Biskupa Tarnowskiego do Proboszczów na Wielki Tydzień 2005 [9 marca 2005]


13. Dekret erygujący Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w kościele katedralnym pw. Narodzenia NMP w Tarnowie [2 lutego 2006]


14. Zarządzenie w sprawie Nowenny do Matki Boskiej Częstochowskiej [3 sierpnia 2006]


15. Dekret potwierdzający Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w kościele oo. Karmelitów w Pilźnie [1 października 2006]


16. Statut Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Diecezji Tarnowskiej [4 marca 2008]


17. Dekret w sprawie odpustu z okazji Roku św. Pawła [3 czerwca 2008]


18. Dekret erygujący Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie [7 września 2008]


19. Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Tuchowie [15 września 2010]


20. Zarządzenie w sprawie uroczystości jubileuszowych i ponadparafialnych w bazylikach [29 marca 2011]


21. Zarządzenie w sprawie dziękczynienia za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II [5 maja 2011]


22. Dekret zatwierdzający statut Dekanalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w Diecezji Tarnowskiej [13 maja 2011]


23. Dekret dotyczący koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej [28 sierpnia 2011]


Media masowe/publikatory


1. List do Księży Proboszczów w sprawie gazetek parafialnych [17 kwietnia 2002]


2. Dekret dokonujący zmiany w Statucie Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” [7 lutego 2008]


3. Dekret dokonujący zmian w Statucie Radia RDN Małopolska [21 października 2008]


4. Dekret powołujący Radę Programową Radia RDN Małopolska [22 października 2008]


5. Dekret nowelizujący Statut Radia RDN Małopolska [23 kwietnia 2010]


Posługa kapłanów


1. Status Kapelana Szpitalnego w Diecezji Tarnowskiej [18 października 1998]


2. Dekret zarządzający wybory do Rady Kapłańskiej [24 listopada 1998]


3. Pismo do członków Rady Kapłańskiej w sprawie zespołu służącemu radą Biskupowi Tarnowskiemu w procesie usuwania lub przenoszenia proboszczów [19 września 2002]


4. List Biskupa Tarnowskiego do Proboszczów na Wielki Tydzień 2005 [9 marca 2005]


5. Kapłan a sprawy polityczno-społeczne [25 stycznia 2006]


6. Wskazania dotyczące uroczystości prymicyjnej w Diecezji Tarnowskiej [8 maja 2006]


7. Kapłan a normy liturgiczno-prawne [29 września 2006]


8. Statut posługi prefektów w Diecezji Tarnowskiej [22 maja 2007]


9. Zarządzenie dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego i udzielania zezwolenia na wyjazd zagraniczny [11 marca 2008]


10. Statut księdza katechety w Diecezji Tarnowskiej [10 października 2009]


11. Dekret udzielający stałego upoważnienia do słuchania spowiedzi świętej kapłanom inkardynowanym do Diecezji Tarnowskiej [18 grudnia 2010]


Małżeństwo i rodzina


1. Zasady duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Diecezji Tarnowskiej [26 sierpnia 2001]


2. Wskazania pastoralno-liturgiczne do celebracji jubileuszy małżeńskich [22 października 2010]


Ruchy i stowarzyszenia kościelne


1. Wskazania pastoralne dotyczące ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie Diecezji Tarnowskiej [10 grudnia 2001]


2. List do Parafialnych Rad Duszpasterskich [17 stycznia 2008]


Wyższe Seminarium Duchowne


1. Statut Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie [28 września 2010]


2. Zarządzenie dotyczące składki „seminaristicum” i „taksy seminaryjnej” na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie [14 grudnia 2010]


Życie konsekrowane


1. Dekret powołujący Radę do spraw Osób Konsekrowanych [25 lutego 2002]


2. Dekret erygujący Diecezjalny Ośrodek Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym i Konsekrowanym w Gosławicach k. Tarnowa [3 września 2004]


3. Dekret ustanawiający Radę do spraw Osób Konsekrowanych [6 stycznia 2006]


4. „O wielka i święta Pascho, zbawienie całego świata!” (św. Grzegorz z Nazjanzu). List do nieklauzurowych wspólnot zakonnych w sprawie udziału w liturgii Triduum Sacrum w kościołach parafialnych [19 marca 2006]


5. Statut Diecezjalnej Rady do spraw Osób Konsekrowanych [8 grudnia 2010]


6. Dekret powołujący Diecezjalną Radę do spraw Osób Konsekrowanych [24 stycznia 2011]


Życie / sprawy bytowe kapłanów


1. Znowelizowany Statut Caritas Sacerdotalis [4 maja 1998]


2. Zarządzenie w sprawie całkowitej wspólnoty dochodów [28 sierpnia 2000]


3. Dekret w sprawie przechowywania testamentów proboszczów [10 września 2003]


4. Dekret erygujący Diecezjalny Ośrodek Pomocy Psychologicznej Osobom Duchownym i Konsekrowanym w Gosławicach k. Tarnowa [3 września 2004]


5. Zarządzenie dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego i udzielania zezwolenia na wyjazd zagraniczny [11 marca 2008]


6. Zarządzenie w sprawie wysokości ofiary na rzecz Caritas Sacerdotalis [1 stycznia 2009]


7. Status księdza emeryta i rencisty w Diecezji Tarnowskiej [18 listopada 2010]


8. Zarządzenie dotyczące wysokości składki na Caritas Sacerdotalis [10 grudnia 2010]


BISKUP ANDRZEJ JEŻ


Administracja diecezjalna


1. Statut Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie [12 czerwca 2015]


2. Dekret powołujący Kolegium Konsultorów [5 listopada 2012]


3. Dekret ustanawiający Kolegium Konsultorów [15 listopada 2017]


4. Zasady funkcjonowania Diecezjalnego Funduszu Młodzieży [30 listopada 2012]


5. Dekret zarządzający wybory do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej [30 listopada 2012]


6. Regulamin wyboru Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej [30 listopada 2012]


7. Dekret erygujący Rektorat Rzymskokatolicki pw. św. Rafała Kalinowskiego w Śmignie [22 czerwca 2015]


8. Dekret erygujący Rektorat w Młynnem [22 czerwca 2015]


9. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łękawce [28 czerwca 2015]


10. Zarządzenie w sprawie wizytacji kanonicznej dekanatów: Krościenko, Lipnica Murowana, Porąbka Uszewska, Tarnów-Wschód i Wojnicz [20 października 2015]


11. Zarządzenie w sprawie wizytacji kanonicznej dekanatów: Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Pilzno, Piwniczna, Radłów, Stary Sącz i Uście Solne [5 września 2016]


12. Dekret zwołania V Synodu Diecezji Tarnowskiej [14 grudnia 2016]


13. Dekret ustanowienia Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej [14 grudnia 2016]


14. Zarządzenie odnośnie do „Niedzieli Synodalnej” w Diecezji Tarnowskiej [9 czerwca 2017]


15. Zarządzenie wyborów Rad Duszpasterskich w Diecezji Tarnowskiej [1 września 2017]


16. Dekret podnoszący kościół parafialny św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i erygujący przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca Męczennika [9 sierpnia 2014]


17. Skład personalny Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu [9 sierpnia 2014]


18. Statut Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu [9 sierpnia 2014]


19. Znowelizowany Statut Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni [30 listopada 2017]


20. Dekret erygujący przy bazylice mniejszej w Mielcu Kapitułę Kolegiacką pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty [25 grudnia 2017]


21. Skład personalny Kapituły św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu [25 grudnia 2017]


22. Statut Kapituły Kolegiackiej w Mielcu [25 grudnia 2017]


Administracja parafialna


1. Zarządzenie w sprawie wizytacji kanonicznej dekanatów Szczucin i Ujanowice [19 listopada 2012]


2. Dekret erygujący Rektorat Rzymskokatolicki pw. św. Rafała Kalinowskiego w Śmignie [22 czerwca 2015]


3. Dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łękawce [28 czerwca 2015]


Dyscyplina sakramentów/sakramentaliów


1. Dekret o materii chleba i wina do sprawowania Eucharystii.


Regulacje obowiązujące na terenie Diecezji Tarnowskiej [13 kwietnia 2017]


Formacja kapłanów


1. Dekret ustanawiający Radę Kapłańską Diecezji Tarnowskiej [31 października 2012]


2. Dekret ustanawiający Radę Kapłańską Diecezji Tarnowskiej [15 listopada 2017]


3. Dekret zarządzający wybory do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [21 sierpnia 2017]


4. Regulamin wyborów do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej [11 sierpnia 2017]


Katechizacja


1. Dekret w sprawie podręczników nauki religii w Diecezji Tarnowskiej w roku szkolnym 2013/2014 [15 kwietnia 2013]


Kuria Diecezjalna


1. Regulamin Kurii Diecezji w Tarnowie [2 lutego 2015]


Liturgia/kult


1. Dekret w sprawie odpustów w Roku Wiary w Diecezji Tarnowskiej [10 października 2012]


2. Dekret powołujący zespół do spraw peregrynacji obrazu Jezu, ufam Tobie oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II [17 grudnia 2012]


3. Wskazania dotyczące celebracji liturgii Wigilii Paschalnej [27 lutego 2013]


4. Dekret ustanawiający kościoły jubileuszowe w Roku Miłosierdzia [16 września 2015]


5. Zarządzenie w sprawie przepowiadania słowa Bożego [20 października 2015]


Media masowe


1. Dekret ustanawiający Radę Programową Radia RDN Małopolska


2. Dekret w sprawie ewangelizacji medialnej w Diecezji Tarnowskiej [31 lipca 2017]


Sąd Diecezjalny


1. Dekret w sprawie delegowania władzy zatwierdzania adwokatów i pełnomocników w kanonicznych procesach małżeńskich [3 września 2017]


2. Dekret określający wysokość opłat sądowych obowiązujących w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie oraz warunki ubiegania się o ich obniżenie lub zniesienie [27 stycznia 2015]


3. Dekret określający wysokość opłat sądowych obowiązujących w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie oraz warunki ubiegania się o ich obniżenie lub zniesienie [2 października 2017]


4. Regulamin Sądu Diecezjalnego w Tarnowie [10 października 2017]


5. Dekret określający status adwokata kościelnego przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie [2 października 2017]  


Varia


1. Dekret powołujący Diecezjalny Zespół do spraw Przygotowania XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [7 stycznia 2014]


2. Dekret ustanawiający medal „Dei Regno Servire” [1 sierpnia 2016]


3. Dekret erygujący Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne „ITER” [1 września 2017]


4. Statut Diecezjalnego Duszpasterstwa Pielgrzymkowo-Turystycznego „ITER” [1 września 2017]


Indeks