Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa. Pomoce duszpasterskie Zobacz większe

Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa. Pomoce duszpasterskie XXXVII Piesza Pielgrzymka Tarnowska Tarnów – 2019

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Książki

XXXVII Piesza Pielgrzymka Tarnowska  Tarnów – 2019

Więcej szczegółów

17,00 zł

Opis

Proponowane materiały na kolejne dni XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej składają się z trzech stałych elementów: „Konferencji”, prezentacji „Miasta i postaci dnia” oraz „Rozważania przed apelem jasnogórskim”.

Punktem wyjścia i fundamentem każdej „Konferencji” są fragmenty z Apokalipsy. Mają one inspirować do podjęcia kilku fundamentalnych kwestii i przeprowadzenia medytacji na ich temat. Każda z „Konferencji” oprócz wstępu i zakończenia zawiera rozwinięcie oparte na trzypunktowym schemacie: 1. Odniesienie do Pisma Świętego, 2. Wyzwania stojące przed chrześcijaninem i Kościołem, 3. Spojrzenie w kierunku parafii.

„Miasto i postać dnia” to drugi stały element pojawiający się w materiałach przeznaczonych na każdy dzień pielgrzymki. Proponowany schemat tego elementu jest prosty. Na początku pojawia się zdanie z przytoczonego podczas „Konferencji” fragmentu Apokalipsy. Treść prezentacji ujęta została według trzech punktów: 1. Jedno z siedmiu miast wymienionych w listach (+ Patmos i Nowe Jeruzalem). 2. Postać dnia związana ze wspominanym miastem. 3. Koncentracja na jednym temacie wyłaniającym się z omówienia punktu pierwszego lub drugiego.

Treść „Rozważania przed apelem jasnogórskim” wiąże się ściśle z tematem „Konferencji”. W kolejnych dniach zachowuje ono stały układ. Najpierw cytujemy zdanie z fragmentu Apokalipsy przytoczonego na początku „Konferencji”, po którym następuje rozważanie ujęte w cztery punkty według schematu: 1. Nawiązanie do tematu „Konferencji”. 2. Odniesienie do Biblii. 3. Odniesienie do liturgii. 4. Bezpośrednie wprowadzenie do apelu jasnogórskiego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-666-5
rok wydania 2019
ilość stron 122
format A5

Spis treści

Wprowadzenie


Dzień pierwszy: 17.08 – sobota
Konferencja: Prymat Boga – „Łaska i pokój od tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Patmos – św. Jan
1. Patmos
2. Św. Jan
3. Dzień Pański
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień drugi: 18.08 – niedziela
Konferencja: Bóg mówi – „To mówi…”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Efez – św. Justyn
1. Efez
2. Św. Justyn
3. Obrona wiary
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień trzeci: 19.08 – poniedziałek
Konferencja: Kościół słucha – „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Smyrna – św. Polikarp
1. Smyrna
2. Św. Polikarp
3. Wyznawanie wiary
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień czwarty: 20.08 – wtorek
Konferencja: Jezus obecny w swoim Kościele – „Wiem, gdzie mieszkasz”. „Znam twoje czyny”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Pergamon – Antypas
1. Pergamon
2. Antypas
3. Wierzyć wiarą apostolską
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień piąty: 21.08 – środa
Konferencja: Jezus troszczy się o swój Kościół (pochwała) – „Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Tiatyra – Lidia (por. Dz 16,14n)
1. Tiatyra
2. Lidia
3. Bojaźń Boża
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień szósty: 22.08 – czwartek
Konferencja: Jezus troszczy się o swój Kościół (upomnienie i zachęta) – „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Sardes – św. Meliton
1. Sardes
2. Św. Meliton
3. Droga paschalna
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień siódmy: 23.08 – piątek
Konferencja: Jezus troszczy się o swój Kościół (wezwanie do nawrócenia) – „Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Laodycea – Epafras (por. Kol 4,12-17)
1. Laodycea
2. Epafras
3. Modlitwa wstawiennicza
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień ósmy: 24.08 – sobota
Konferencja: Jezus obiecuje nagrodę – „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Filadelfia – św. Ignacy Antiocheński
1. Filadelfia
2. Św. Ignacy Antiocheński
3. Jedność Kościoła i jedność w Kościele
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Dzień dziewiąty: 25.08 – niedziela
Konferencja: Zwycięstwo Boga – „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego”
Wstęp
Rozwinięcie
Zakończenie
Miasto i postać dnia: Miasto Święte – Jeruzalem Nowe – Maryja
1. Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
2. Maryja
3. Piękno człowieka w Bogu
Rozważanie przed apelem jasnogórskim


Bibliografia – wybór