„Sól, co nigdy nie wietrzeje” Zobacz większe

„Sól, co nigdy nie wietrzeje” Cnoty św. Kingi

Nowy

Ks. Mateusz Florek

: Książki

29,00 zł

Opis

Choć od śmierci św. Kingi minęło już ponad 720 lat, jej życie wciąż może stanowić dla nas, ludzi XXI wieku, inspirujący przykład – ewangeliczną „sól ziemi”, która nigdy nie traci swojego smaku (por. Mt 5,13). „Święci [bowiem] – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – nie przemijają. Kiedy wpatrujemy się w postać Kingi, budzi się zasadnicze pytanie: co uczyniło ją taką postacią, poniekąd nieprzemijającą? Co pozwoliło jej przetrwać na zawsze w pamięci Polaków, a w szczególności w pamięci Kościoła?”. Autor niniejszej publikacji, ks. Mateusz Florek, podejmując tę myśl, stara się ukazać dogłębnie i w sposób pełny rysy świętości Pani Sądeckiej, dokonując przy tym aplikacji reprezentowanego przez nią ideału średniowiecznej świętości do współczesnej teologii. Czytelnik poznaje więc Kingę nie jako postać z minionej epoki, ale jako ciągle aktualny dla nas wzór do naśladowania – wzór człowieka, który w imię miłości do Boga i bliźniego stawia sobie bardzo wysokie wymagania w każdej sferze życia.

Publikację wzbogacają liczne fotografie ukazujące wnętrza starosądeckiego klasztoru, jak również oddające uroki ziemi, którą Kinga szczególnie umiłowała.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-663-4
rok wydania 2019
ilość stron 184
format 145x205 mm
oprawa twarda

Spis treści

SŁOWO BISKUPA TARNOWSKIEGO     

WYKAZ SKRÓTÓW     

WSTĘP     

ROZDZIAŁ I
MIEJSCE CNÓT W DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ     
1. Podstawy biblijne    
1.1. Rozumienie cnoty w Starym Testamencie    
1.2. Rozumienie cnoty w Nowym Testamencie     
1.3. Miłość jako „cnota cnót” w biblijnym ujęciu     
2. Współczesne nauczanie Kościoła     
2.1. Cnota w refleksji teologicznej     
2.2. Sobór Watykański II o cnotach     
2.3. Katechizm Kościoła Katolickiego o cnotach     
3. Aretologiczna droga do świętości     
3.1. Znaczenie działania łaski Bożej     
3.2. Powszechne powołanie do świętości     
3.3. Cnota odpowiedzią na powołanie do świętości     
3.4. Heroiczność cnót     

ROZDZIAŁ II
CNOTY TEOLOGALNE DAREM BOGA DLA ŚW. KINGI
1. Wiara
1.1. Wiara w Boga i Bogu    
1.2. Wiara we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny    
1.3. Wiara w orędownictwo świętych    
2. Nadzieja     
2.1. Nadzieja pokładana w Bogu     
2.2. Pragnienie świętości     
3. Miłość     
3.1. Miłość względem Boga     
3.2. Miłość względem ludzi     

ROZDZIAŁ III
CNOTY KARDYNALNE ROZWIJANE W ŻYCIU ŚW. KINGI     
1. Roztropność     
2. Sprawiedliwość     
3. Umiarkowanie     
4. Męstwo     

ROZDZIAŁ IV
DOSKONAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA ŚW. KINGI JAKO PRAKTYKA CNÓT CZYSTOŚCI, UBÓSTWA I POSŁUSZEŃSTWA     
1. Dozgonna czystość     
2. Dobrowolne ubóstwo     
3. Zupełne posłuszeństwo     

ZAKOŃCZENIE     

BIBLIOGRAFIA     


ANEKS I
OPIS OBRAZU KANONIZACYJNEGO KINGI     

ANEKS II
KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. KINGI     

ANEKS III
HOMILIA KANONIZACYJNA    

ANEKS IV
LITANIA DO ŚW. KINGI     

PRZYPISY