CZAS DLA JEZUSA Zobacz większe

CZAS DLA JEZUSA Rozmowy, medytacje, adoracje przed Najświętszym Sakramentem

Nowy

ks. Teodor Szarwark

: Książki

Rozmowy, Medytacje i adoracje przed Najświętszym Sakramentem

Więcej szczegółów

19,00 zł

Opis

Adoracja Najświętszego Sakramentu ma przemieniać chrześcijanina, budząc w nim pragnienie zjednoczenia się w Komunii św. z Jezusem Chrystusem, Który nieustannie ofiarowuje się Ojcu w Duchu Świętym. Ks. Teodor Szarwark, zdając sobie sprawę, że ta żywotna w polskim Kościele praktyka duchowa przyjmuje zarówno postać indywidualną, jak i wspólnotową, nadał opracowanym przez siebie materiałom duszpasterskim różne formy gatunkowe. Wszystkie one nastawione są na jeden cel: mają skłonić uczestników adoracji do naśladowania Mistrza z Nazaretu w takich okolicznościach, w jakich przyszło im żyć. 

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-645-0
rok wydania 2019
ilość stron 170
format 115x165 mm

Spis treści

ROZMOWY PANA JEZUSA Z NAMI


Rozmowa 1
Rozmowa 2
Rozmowa 3
Rozmowa 4
Rozmowa 5
Rozmowa 6
Rozmowa 7
Rozmowa 8
Rozmowa 9
Rozmowa 10
Rozmowa 11
Rozmowa 12
Rozmowa 13
Rozmowa 14
Rozmowa 15
Rozmowa 16
Rozmowa 17
Rozmowa 18
Rozmowa 19
Rozmowa 20
Rozmowa 21
Rozmowa 22
Rozmowa 23
Rozmowa 24
Rozmowa 25
Rozmowa 26
Rozmowa 27
Rozmowa 28
Rozmowa 29
Rozmowa 30
Rozmowa 31
Rozmowa 32
Rozmowa 33
Rozmowa 34
Rozmowa 35
Rozmowa 36
Rozmowa 37
Rozmowa 38
Rozmowa 39
Rozmowa 40
Rozmowa 41
Rozmowa 42
Rozmowa 43
Rozmowa 44
Rozmowa 45
Rozmowa 46


MEDYTACJE


Medytacja 1
Medytacja 2
Medytacja 3
Medytacja 4
Medytacja 5
Medytacja 6
Medytacja 7


ADORACJE


Adoracja 1
Adoracja 2
Adoracja 3
Adoracja 4
Adoracja 5
Adoracja 6
Adoracja 7
Adoracja 8
Adoracja 9