PISOWNIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO Zobacz większe

PISOWNIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO, wyd. 2 opr. miękka Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Nowy

ks. Wiesław Przyczyna (red.), Renata Przybylska (red.)

: Teolingwistyka
: Książki

PISOWNIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

„Pisownia słownictwa religijnego” to kolejny tom z serii „Teolingwistyka”, którego redaktorem jest ks. Wiesław Przyczyna. I choć w 2010 roku wydane zostały „Zasady pisowni słownictwa religijnego”, tego samego redaktora, to jednak bardzo pomocna okazuje się najnowsza pozycja – dużo obszerniejsza i bogatsza w treści o tematach poprawności językowej słownictwa religijnego. To już nie tylko ogólne zasady pisowni, ale omówienie wielu pojęć, które wciąż w języku religijnym są zapisywane błędnie. Książka ta okaże się potrzebna szczególnie tym, którzy często obcują z językiem religijnym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-625-2
wydanie drugie poprawione i uzupełnione
rok wydania 2018
ilość stron 134
format A5
oprawa miękka

Produkty powiązane

Spis treści

WSTĘP

I. USTALENIA DOTYCZĄCE PISOWNI WIELKĄ LUB MAŁĄ LITERĄ        
1. Nazwy osobowe     
2. Nazwy świąt i dni świątecznych     
3. Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów     
4. Nazwy okresów liturgicznych     
5. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych nadane przez organizatorów     
6. Tytuły utworów literackich i naukowych (książek, rozpraw,artykułów, wierszy, piosenek, pieśni, filmów, sztuk teatral-nych), tytuły ich rozdziałów, tytuły programów  telewizyjnych i radiowych, dzieł sztuki, zabytków  językowych, dokumen-tów, nazwy witryn internetowych       
7. Tytuły modlitw i nazwy modlitw     
8. Nazwy celebracji liturgicznych i nabożeństw     
9. Nazwy sakramentów i sakramentaliów     
10. Nazwy godności, tytułów i urzędów     
11. Nazwy członków i członkiń zakonów, zgromadzeń zakonnych i bractw     
12. Nazwy wspólnot kościelnych, religijnych, związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych     
13. Nazwy członków społeczności wyznaniowych     
14. Nazwy ruchów i stowarzyszeń religijnych     
15. Nazwy fundacji i akcji charytatywnych     
16. Nazwy soborów, synodów i innych zorganizowanych zgromadzeń religijnych     
17. Nazwy geograficzne     
18. Nazwy budynków i innych obiektów     
19. Nazwy wydarzeń zbawczych     
20. Nazwy przedmiotów materialnych mających charakter symboli religijnych     
21. Nazwy pojęć religijnych     
22. Pisownia peryfraz, czyli wielowyrazowych nazw omownych     
23. Pisownia przymiotników pochodnych od nazw własnych     
24. Nazwy nagród i odznaczeń     

II. INNE USTALENIA ZWIĄZANE Z PISOWNIĄ     
1. Pisownia skrótów i skrótowców     
2. Użycie łącznika (dywizu)     

III. PROBLEMY POPRAWNOŚCIOWE     
1. Poprawność słowotwórcza     
2. Wahania w odmianie wyrazów     
3. Błędne użycia słów i konstrukcji składniowych     
4. Poprawne użycie słów i wyrażeń     

IV. INDEKS CYTOWANYCH PRZYKŁADÓW