Do Boga…, O Bogu…, Przed Bogiem… Zobacz większe

Do Boga…, O Bogu…, Przed Bogiem… Gatunki przekazu religijnego w analizie filologicznej

Nowy

Maria Wojtak

: Teolingwistyka
: Książki

40,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-626-9
rok wydania 2019
ilość stron 380
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Podstawowe pojęcia i ustalenia terminologiczne
1.3. Ramy analiz gatunków religijnych


2. Modlitwa ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku


3. Modlitwa wotywna
3.1. Wstępna charakterystyka wyznaczników gatunku
3.2. Modlitwy wotywne w składzie nabożeństwa
3.3. Modlitwa wotywna jako forma pielgrzymiej rozmowy z Maryją
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Pielgrzymia modlitwa wspólnotowa
3.3.3. Pielgrzym w indywidualnym dialogu z Matką Bożą

3.4. O funkcjach modlitwy wotywnej


4. Modlitewnik – szacunek dla tradycji i przełamywanie gatunkowego kanonu
4.1. Charakterystyka wstępna
4.2. Przykład współczesnej realizacji kanonu
4.3. O typowych i mniej typowych modyfikacjach kanonu
4.4. Przełamywanie konwencji modlitewnika w formie książeczki


5. Litania jako wypowiedź modlitewna


6. Droga krzyżowa – najważniejsze wyznaczniki polimorficzności gatunku


7. Różaniec – kod gatunkowy i bogactwo okazów


8. Retoryczność z retoryką i bez retoryki, czyli synkretyczny wzorzec gatunkowy kazania
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Kazanie – wzorzec gatunkowy i wybrane przykłady realizacji
8.2.1. O wzorcu gatunkowym kazania w świetle ustaleń posoborowej homiletyki – spojrzenie filologa
8.2.2. Wzorzec gatunkowy kazania – ujęcie autorskie

8.3. Analiza konkretnych wypowiedzi kaznodziejskich
8.4. Sam sobie sterem…, czyli o kazaniach (homiliach) jednego kaznodziei
8.4.1. Struktura, kompozycja – realizacja modelu wypowiedzi
8.4.2. Kto, do kogo, po co – pragmatyczne wymiary wypowiedzi
8.4.3. O stylistyce analizowanych wypowiedzi kaznodziejskich


9. Homilia jako jedna z form przepowiadania
9.1. Homilii wzorzec stanowiony – charakterystyka ogólna
9.2. Filologiczna analiza homilii ślubnych
9.2.1. Uwagi wstępne
9.2.2. Wzorzec gatunkowy homilii ślubnej
9.2.3. Charakterystyka wzorcowych wykonań
9.2.4. Uwagi o praktyce komunikacyjnej, czyli analiza zbioru konkretnych homilii

9.3. Homilia jako wartość, problematyka wartości w homilii, homiletyczne wartościowanie
10. Biskupi do ludu Bożego – list pasterski
10.1. Charakterystyka wstępna
10.2. Listy pasterskie zbiorowe w ujęciu genologicznym
10.3. Charakterystyka genologiczna listów indywidualnych
10.3.1. Listy pasterskie biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza
10.3.2. Listy pasterskie biskupa siedleckiego Jana Mazura
10.3.3. List pasterski indywidualny – charakterystyka porównawcza

10.4. Konkretne współczesne listy pasterskie w analizie genologicznej


11. Zakończenie


12. Cytowana literatura


13. Wykaz stosowanych skrótów