Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich Zobacz większe

Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich

Nowy

ks. Jan Maciuszek

: Książki

20,00 zł

Opis

„Wielki człowiek. Wielki Polak. Wielka chrześcijanka pod każdym względem będzie wspaniałym wzorem dla dzisiejszej młodzieży i dzieci” – napisał kiedyś o Stefanii Łąckiej ks. Jan Marszałek. Te słowa nie straciły na aktualności, ponieważ życie zakorzenione w Bogu zawsze zachwyca – w każdym miejscu i czasie. Ks. Jan Maciuszek w swojej książce analizuje wzrastanie Stefanii w cnotach teologicznych: wierze, nadziei i miłości, na tle wydarzeń z jej życia, głównie pracy w redakcji „Naszej Sprawy” i pobytu w KL Auschwitz, by ostatecznie ukazać jej heroiczną postawę moralną na co dzień.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-580-4
rok wydania 2018
ilość stron 178
format A5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Wstęp


Rozdział I
Kształtowanie chrześcijańskiej duchowości Stefanii Łąckiej

1. Środowisko rodzinne i lata szkolne
1.1. Środowisko rodzinne
1.2. Lata szkolne
2. Tygodnik diecezjalny „Nasza Sprawa”
2.1. Założenia programowe
2.2. Sylwetki osobowe redaktorów
2.3. Praca Stefanii Łąckiej w zespole redakcyjnym „Naszej Sprawy”
3. Doświadczenia II wojny światowej
3.1. Aresztowanie i uwięzienie
3.2. Pobyt w obozie
3.3. Ostatnie lata życia


Rozdział II
Rola cnót teologicznych w rozwoju życia duchowego Stefanii Łąckiej

1. Wiara, nadzieja i miłość w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
1.1. Pojęcie „cnota” – geneza i znaczenie
1.2. Wpływ cnót boskich na formowanie życia wierzących
1.3. Moralne konsekwencje urzeczywistniania konkretnych cnót teologalnych
2. Wiara w życiu duchowym Stefanii Łąckiej
2.1. Wiara mocno zakorzeniona w Bogu
2.2. Stefania Łącka świadkiem wiary wobec otoczenia
2.3. Świadectwo żywej wiary w trudnościach
3. Nadzieja źródłem życiowego oparcia Stefanii Łąckiej
3.1. Kształtowanie cnoty nadziei
3.2. Ożywianie nadziei w sercach wątpiących
3.3. Świadectwo niezachwianej nadziei
4. Miłość Boga i bliźniego głównym motywem życia moralnego Stefanii Łąckiej
4.1. Miłość względem Boga
4.2. Heroiczna miłość okazywana drugiemu człowiekowi


Rozdział III
Znaczenie cnót moralnych w życiu duchowym Stefanii Łąckiej

1. Wpływ cnót moralnych na duchowy rozwój człowieka
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne
1.2. Charakterystyka cnót kardynalnych
2. Przejawy cnoty roztropności w życiu Stefanii Łąckiej
2.1. Kierowanie się pamięcią historyczną
2.2. Gotowość przyjmowania rad i pouczeń
2.3. Walor dydaktyczny publikacji
2.4. Prawość postępowania w życiu codziennym
2.5. Cnoty pokrewne roztropności
2.5.1. Służba dobrą radą
2.5.2. Rozwaga w działaniu

3. Rola cnoty sprawiedliwości w życiu Stefanii Łąckiej
3.1. Cnota sprawiedliwości wyznacznikiem odniesień międzyludzkich
3.2. Cnoty pokrewne sprawiedliwości
3.2.1. Religijność
3.2.2. Patriotyzm
3.2.3. Szacunek i wdzięczność wobec Boga i człowieka

4. Znaczenie cnoty umiarkowania w życiu Stefanii Łąckiej
4.1. Opanowanie siebie
4.2. Opanowanie własnych potrzeb
4.3. Cnoty pokrewne umiarkowaniu
4.3.1. Pokora
4.3.2. Skromność

5. Cnota męstwa wyrazem gotowości Stefanii Łąckiej do poświęcenia i ofiary
5.1. Wobec osobistych trudności
5.2. Wobec trudności innych
5.3. Cnoty pokrewne męstwu
5.3.1. Odwaga
5.3.2. Wielkoduszność


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia
Dokumenty Kościoła
Źródła niedrukowane
Źródła drukowane
Opracowania


Summary


Contents