Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich Zobacz większe

Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich

Nowy

ks. Jan Maciuszek

: Książki

20,00 zł

Opis

„Wielki człowiek. Wielki Polak. Wielka chrześcijanka pod każdym względem będzie wspaniałym wzorem dla dzisiejszej młodzieży i dzieci” – napisał kiedyś o Stefanii Łąckiej ks. Jan Marszałek. Te słowa nie straciły na aktualności, ponieważ życie zakorzenione w Bogu zawsze zachwyca – w każdym miejscu i czasie. Ks. Jan Maciuszek w swojej książce analizuje wzrastanie Stefanii w cnotach teologicznych: wierze, nadziei i miłości, na tle wydarzeń z jej życia, głównie pracy w redakcji „Naszej Sprawy” i pobytu w KL Auschwitz, by ostatecznie ukazać jej heroiczną postawę moralną na co dzień.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-580-4
rok wydania 2018
ilość stron 178
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich

Życie Stefanii Łąckiej promocją cnót chrześcijańskich

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Wstęp


Rozdział I
Kształtowanie chrześcijańskiej duchowości Stefanii Łąckiej

1. Środowisko rodzinne i lata szkolne
1.1. Środowisko rodzinne
1.2. Lata szkolne
2. Tygodnik diecezjalny „Nasza Sprawa”
2.1. Założenia programowe
2.2. Sylwetki osobowe redaktorów
2.3. Praca Stefanii Łąckiej w zespole redakcyjnym „Naszej Sprawy”
3. Doświadczenia II wojny światowej
3.1. Aresztowanie i uwięzienie
3.2. Pobyt w obozie
3.3. Ostatnie lata życia


Rozdział II
Rola cnót teologicznych w rozwoju życia duchowego Stefanii Łąckiej

1. Wiara, nadzieja i miłość w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
1.1. Pojęcie „cnota” – geneza i znaczenie
1.2. Wpływ cnót boskich na formowanie życia wierzących
1.3. Moralne konsekwencje urzeczywistniania konkretnych cnót teologalnych
2. Wiara w życiu duchowym Stefanii Łąckiej
2.1. Wiara mocno zakorzeniona w Bogu
2.2. Stefania Łącka świadkiem wiary wobec otoczenia
2.3. Świadectwo żywej wiary w trudnościach
3. Nadzieja źródłem życiowego oparcia Stefanii Łąckiej
3.1. Kształtowanie cnoty nadziei
3.2. Ożywianie nadziei w sercach wątpiących
3.3. Świadectwo niezachwianej nadziei
4. Miłość Boga i bliźniego głównym motywem życia moralnego Stefanii Łąckiej
4.1. Miłość względem Boga
4.2. Heroiczna miłość okazywana drugiemu człowiekowi


Rozdział III
Znaczenie cnót moralnych w życiu duchowym Stefanii Łąckiej

1. Wpływ cnót moralnych na duchowy rozwój człowieka
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne
1.2. Charakterystyka cnót kardynalnych
2. Przejawy cnoty roztropności w życiu Stefanii Łąckiej
2.1. Kierowanie się pamięcią historyczną
2.2. Gotowość przyjmowania rad i pouczeń
2.3. Walor dydaktyczny publikacji
2.4. Prawość postępowania w życiu codziennym
2.5. Cnoty pokrewne roztropności
2.5.1. Służba dobrą radą
2.5.2. Rozwaga w działaniu

3. Rola cnoty sprawiedliwości w życiu Stefanii Łąckiej
3.1. Cnota sprawiedliwości wyznacznikiem odniesień międzyludzkich
3.2. Cnoty pokrewne sprawiedliwości
3.2.1. Religijność
3.2.2. Patriotyzm
3.2.3. Szacunek i wdzięczność wobec Boga i człowieka

4. Znaczenie cnoty umiarkowania w życiu Stefanii Łąckiej
4.1. Opanowanie siebie
4.2. Opanowanie własnych potrzeb
4.3. Cnoty pokrewne umiarkowaniu
4.3.1. Pokora
4.3.2. Skromność

5. Cnota męstwa wyrazem gotowości Stefanii Łąckiej do poświęcenia i ofiary
5.1. Wobec osobistych trudności
5.2. Wobec trudności innych
5.3. Cnoty pokrewne męstwu
5.3.1. Odwaga
5.3.2. Wielkoduszność


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia
Dokumenty Kościoła
Źródła niedrukowane
Źródła drukowane
Opracowania


Summary


Contents