W ojczyźnie Jezusa Zobacz większe

W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Książki
: Podróże z książką

W ojczyźnie Jezusa.

Mały przewodnik po Ziemi Świętej

20,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-552-1
wydanie Wydanie drugie uzupełnione i poprawione
rok wydania 2019
ilość stron 124
format A5

Spis treści

Wstęp (ks. Michał Bednarz)


Kilka słów na początek


Szukając śladów Jezusa


„Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4)
Nazaret
Ain Karem
Betlejem
Jerycho
Drzewo Zacheusza
Góra Kuszenia

Miejsce chrztu Jezusa
Morze Martwe
Pustynia Judzka
Qumran
Wadi al-Qelt i klasztor św. Jerzego


„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1,14)
Galilea
Kana Galilejska
Jezioro Galilejskie
Kafarnaum
Góra Błogosławieństw
Tabgha
Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb
Kościół Prymatu św. Piotra

Góra Tabor
Cezarea Filipowa
Jordan


„Gdy dopełniał się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy” (Łk 9,51)
Judea
Góra Oliwna
Betania
Betfage
Miejsce wniebowstąpienia
Klasztor Pater Noster
Kościół Dominus Flevit
Getsemani
Grota Pojmania

Dolina Cedronu i Dolina Gehenny
Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej
Sadzawka Siloe

Jerozolima
Góra Syjon
Wieczernik
Kościół Zaśnięcia NMP
Kościół św. Piotra (In Gallicantu)

W murach Starego Miasta
Kościół św. Anny i sadzawka Betesda
Lithostrotos
Droga Krzyżowa
Bazylika Bożego Grobu


„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48)
Emaus
Równina Nadmorska
Jafa
Cezarea Nadmorska
Karmel


Ziemia Święta – geograficzno-przyrodniczeABC
Ziemia Święta
Równina Nadmorska
Galilea
Samaria
Judea
Negeb
Rów Jordański od źródeł Jordanu po Morze Martwe
Zajordania
Klimat, fauna i flora Ziemi Świętej


Propozycje bibliograficzne


Trinity