Rodzina i szkoła. Od rozpoznania problemów do efektywnej współpracy Zobacz większe

Rodzina i szkoła. Od rozpoznania problemów do efektywnej współpracy

Nowy

Małgorzata Jaśko, ks. Jacek Siewiora

: Książki

30,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-88618-09-3
rok wydania 2017
ilość stron 238
format A5

Spis treści

Wstęp


Część I. Rodzina i szkoła – problemy i wyzwania


 Ks. J. Mastalski
Obszary konfliktów między rodziną a szkołą


M.J. Szymański
Rodzina i szkoła – wspólnota dążeń czy konflikt interesów?


J. Morbitzer
O koniecznej i trudnej współpracy rodziców i szkoły w świecie nieustannych zmian


Ks. Jacek Siewiora
Transgresja i acedia jako skrajne postawy procesu wychowania


B. Klasińska
W poszukiwaniu istoty współczesnej pedagogii rodzinnej


R. Dorczak
Rola rodziców w kierowaniu szkołą


Część II. Miejsce i rola rodziców we współczesnej szkole


J. Kołodziejczyk
Obszary angażowania się rodziców w życie szkoły


M. Jaśko
Szkoła i rodzina. Jak można (w praktyce) realizować zasadę partnerstwa edukacyjnego?


M. Strzelec
Rola rodziny i Szkoły Świętego Rocha w przekazie tradycji odpustowych w społeczności mikstackiej


K. Witek
Wpływ zarobkowej migracji rodziców na sytuację dziecka w przedszkolu


D. Elsner
Jeśli nie rodzice, to może dziadkowie?


R. Smoleń
Instytucje wspierające rodzinę i szkołę