Obraz Rzymu  u Florusa Zobacz większe

Obraz Rzymu u Florusa

Nowy

Edyta Gryksa

: Poza serią
: Książki

22,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-493-7
rok wydania 2017
ilość stron 170
format B5

Spis treści

Od autorki


Wprowadzenie
Cel i struktura pracy


Wstęp


Lucjusz Anneusz Florus i jego epoka
Charakterystyka źródeł Florusa
Stan badań
Metoda badawcza


Rozdział I
Koncepcja historiograficzna Florusa


1. Stoicka zasada etyczna jako klucz do periodyzacji dziejów rzymskich
2. Koncepcja Florusa na tle historiograficznych idei innych dziejopisarzy rzymskich


Rozdział II
Problem obiektywizmu u Florusa


Rozdział III
Czynniki kształtujące historię państwa


1. Virtutes Romanae
2. Virtus Romana
jako czynnik odpowiedzialny za bieg wydarzeń w państwie
3. Fortuna jako faktor współzawodniczący


Rozdział IV
Lucjusz Anneusz Florus i Tytus Liwiusz – analiza podobieństw i różnic


1. Podejście patriotyczne
2. Koncepcje filozofii stoickiej
3. Przekonanie o postępującym upadku moralnym państwa
4. Stosunek do znaków nadnaturalnych


Zakończenie


Wykaz skrótów


Bibliografia


Podsumowanie


Summary