WSPÓLNOTA POLITYCZNA I KOŚCIÓŁ Zobacz większe

WSPÓLNOTA POLITYCZNA I KOŚCIÓŁ

Nowy

ks. Janusz Królikowski (red.)

: Książki
: Wspólnota polityczna i Kościół

9,90 zł

Opis

System demokratyczny podlega ewolucji. Państwo traci swoją uprzywilejowaną pozycję na rzecz innych form władzy: gospodarczej, naukowo-technologicznej, medialnej. Na przebieg tego procesu mają wpływ przemiany cywilizacyjne: z jednej strony globalizacja, a z drugiej – ekspansja ideologicznego indywidualizmu. W takiej sytuacji Kościół stoi przed koniecznością przedefiniowania strategii i taktyki wobec wyzwań politycznych, jakie stanęły przed narodami i ludzkością. Tom Wspólnota polityczna i Kościół inauguruje nową serię edytorską koncentrującą się wokół zagadnień związanych z uprawianiem polityki przez katolików w tej nowej sytuacji. Punktem odniesienia dla zawartych w nich rozważań jest nie tylko nauczanie II Soboru Watykańskiego, ale także kult Najświętszego Serca Jezusa jako oryginalnie katolicka propozycja zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Nie chodzi w nim, rzecz jasna, o formułowanie konkretnego programu politycznego, ale o wychowywanie wierzących obywateli do wolności i odpowiedzialności, a więc wartości, bez których każda demokracja będzie tylko zakamuflowaną formą totalitaryzmu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-396-1
rok wydania 2016
ilość stron 100
format 145x235mm

Spis treści

bp Andrzej Jeż
Polityka i miłość


Roman Łucarz
Chrześcijanin i polityka


ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
Nowe oblicza cezara. Kościół może i chce pomóc państwu


prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Autorytet ius i lex fundamentem sprawnego państwa


Ewa Malik
„W porę i nie w porę”


Maria Zuba
O Kościół ofensywny


ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej


II Sobór Watykański
Życie wspólnoty politycznej