WARTOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA  W UJĘCIU TRANSDYSCYPLINARNYM Zobacz większe

WARTOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA W UJĘCIU TRANSDYSCYPLINARNYM THE VALUE AND QUALITY OF LIFE IN TRANSDISCIPLINARY VIEW

Nowy

ks. Jan Bartoszek (red.)

: Książki

30,00 zł

Opis

Publikacja ta, jako owoc udanej współpracy zespołu badaczy reprezentujących nauki teologiczne, społeczne i medyczne, może stanowić inspirację i przyczynek do podjęcia szerszego i systematycznie prowadzonego dyskursu z intencją wszechstronnego ujmowania problematyki wartości i jakości ludzkiego życia. Jest adresowana do duchownych i osób świeckich; pracowników służby zdrowia i poradni rodzinnych; ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz do wszystkich, którym leży na sercu ochrona i promocja życia.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-374-9
rok wydania 2015
ilość stron 318
format B5

Spis treści

Wprowadzenie        
Introduction      

Przesłanie ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych       
Message of Archbishop Zygmunt Zimowski, President of the Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers       

Słowo biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża      
Word from Msgr. Andrzej Jeż, Bishop of Tarnów       


Rozdział I – Troska o życie inspirowana Evangelium vitae
Chapter I – Caring for life as inspired by Evangelium VitaeJan Bartoszek
Zagadnienie „wartości” i „jakości” życia ludzkiego w encyklice Evangelium vitae    
The issue of „value” and „quality” of the human life in the encyclical Evangelium vitae    


Alojzy Drożdż
Główne linie antropologiczno-moralne w przesłaniu Evangelium vitae     
The main anthropological and moral lines in the teaching of Evangelium vitae       

Józef Wróbel
Małżeństwo i rodzina miejscem szczególnej troski o ludzkie życie w świetle Karty Praw Rodziny i encykliki Evangelium vitae
Marriage and family as the issue of high Importance for the Human Life in the light of the Charter of the Rights of the Family and the Encyclical Letter Evangelium vitae

Ireneusz Stolarczyk
Evangelium vitae inspiracją odnowy społeczeństwa przez budowanie dobra wspólnego
Evangelium vitae as inspiration for the renewal of the society by building the common good


Rozdział II – Kondycja życia ludzkiego i jego promocja we współczesnych uwarunkowaniach
Chapter II – The condition of the human life and its promotion in modern conditionsFranciszka Wanda Wawro
Jakość życia a wybrane obszary społecznego upośledzenia młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie
The quality of life and the selected aspects of young people’s social disability in a modern society     

Bogdan Chazan
Służba życiu – odwaga w obronie życia i jej konsekwencje     
Service for life – courage to defend life and its consequences

Robert Kantor
Konsekwencje przestępstwa aborcji w Kościele rzymskokatolickim 
Consequences of the offence of abortion in the Roman Catholic Church  

Marek Kluz
Troska o życie w doświadczeniu niepełnosprawności i cierpienia   
Care for Life in the Experience of Disability and Suffering

Jerzy Smoleń
Kryzys życia. Psychospołeczne aspekty samobójstwa   
The life crisis. Psychosocial aspects of a suicide    


Aneks //Annex

Homilia biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną jako Dzień Świętości Życia – Brzesko, 25.03.2015 r.