ZIEMSKI ANIOŁ Zobacz większe

ZIEMSKI ANIOŁ Droga do świętości Stefanii Łąckiej

Nowy

ks. Jan Bartoszek (red.)

: Poza serią
: Książki

25,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-336-7
rok wydania 2015
ilość stron 200
format A5

Spis treści

Ks. dr Jan Bartoszek
Świętość ujawniająca się w życiu Stefanii Łąckiej

Przesłanie abpa Zygmunta Zimowskiego do uczestników
sympozjum poświęconego Stefanii Łąckiej

Słowo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza do uczestników sympozjum

Słowo Ambasadora RP w Singapurze Zenona
Kosiniaka-Kamysza do uczestników sympozjum


CZĘŚĆ I
Świętość jako dar


Ks. dr hab. Robert Kantor
Diecezjalna Komisja Kanonizacyjna – idea powołania i cele

Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk
Wychowanie i samowychowanie a świętość

Ks. dr hab. Robert Kantor
Cud jako środek dowodowy w procesie kanonizacyjnym


Część II
Świadectwo życia chrześcijańskiego Stefanii Łąckiej


Ks. dr Ryszard Banach
Postać Stefanii Łąckiej

Mgr Maria Pawlikowska
Stefania Łącka jako redaktorka pisma diecezjalnego „Nasza Sprawa”

Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
Duchowa sylwetka Stefanii Łąckiej i przesłanie jej życia dla potomnych

Mgr Jolanta Apryasz
Czy Stefania Łącka może być autorytetem dla młodzieży?
Refleksje w oparciu o jej artykuły i doświadczenie pedagogiczne

Mgr Małgorzata Węgiel
Patronka gimnazjum w Gręboszowie


Aneks


Wypowiedzi bpa Andrzeja Jeża – pasterza diecezji
tarnowskiej, na temat Stefanii Łąckiej

Homilia bpa Jana Piotrowskiego wygłoszona podczas
wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II

Homilia ks. inf. Adama Kokoszki wygłoszona
na rozpoczęcie sesji poświęconej Stefanii Łąckiej

Homilia ks. inf. Adama Kokoszki w 100. rocznicę
urodzin Stefanii Łąckiej

Homilia ks. dra Jana Bartoszka do młodzieży podczas
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ze Stefanią Łącką