KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 28. Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 28. Wrzesień - grudzień. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-338-1
ilość stron 208
format B5
rok_wydania 2015

Spis treści

Pochwalony bądź, Panie mój!
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Effatha – otwórz się” (Mk 7,31-37)
Apostołowie Chrystusa
2. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną” (Mk 8,27-35)
Szymon Piotr
3. „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje” (Mk 9,30-37)
Andrzej
4. „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”
(Mk 9,38-43.45.47-48)
Tomasz

Ks. dr Tomasz Siemieniec
5. „Do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,2-16)
Mateusz
6. „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz…” (Mk 10,17-30)
Szymon Gorliwy
7. „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” (Mk 10,35-45)
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza
8. „Żebym przejrzał” (Mk 10,46-52)
Filip

Ks. dr Robert Głuchowski
9. „Błogosławieni – szczęśliwi” (Mt 5,1-12a)
Juda Tadeusz
10. „Wrzuciła wszystko, co miała” (Mk 12,38-44)
Bartłomiej

11. „Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest”
(Mk 13,24-32)
Jakub, syn Alfeusza
12. „Jesteś królem” (J 18,33b-37)
Judasz Iskariota
13. „Czuwajcie i módlcie się” (Łk 21,25-28.34-36)
Maciej

Ks. dr Marek Dzik
14. „Przygotujcie drogę Panu” (Łk 3,1-6)
Paweł Apostoł
15. „Co mamy czynić?” (Łk 3,10-18)
Jan Chrzciciel
16. „Maryja poszła z pośpiechem” (Łk 1,39-45)
Maryja, Matka Pana
17. „Szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,41-52)
Święty Józef 1


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia
Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/1 (2)

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Izajasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Rola słowa Bożego w posłannictwie proroków

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. XII
Wprowadzenie do listów pasterskich


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Od czasów poapostolskich do obecnego kształtu Mszy św.

 

Do pobrania