Apologetyczny katechizm katolicki Zobacz większe

Apologetyczny katechizm katolicki

Nowy

ks. Walenty Gadowski

: Poza serią
: Katechetyka
: Książki

40,00 zł

Opis

Apologetyczny katechizm katolicki ks. W. Gadowskiego wydaje się dużym krokiem w stronę katechezy kerygmatyczno-antropologicznej. Za źródła katechezy Autor w dużej mierze uznaje Pismo św., liturgię, ojców Kościoła, życie Kościoła, rolę w nim świętych, kulturę, w tym zwłaszcza literaturę. Odwołuje się do dokumentów soborowych i synodalnych Kościoła, a także do katechizmu trydenckiego, katechizmu Bellarmina oraz katechizmu Gasparriego. (...) Chce przybliżyć wiernym słowo Boże dla pogłębienia ich wiary. Z wielką miłością odnosi się do Kościoła, jego historii, ukazując wspaniałość postaci świętych, ich głęboką wiarę, umiłowanie Chrystusa.

(Ks. Bolesław Klaus)

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-372-5
rok wydania 2016
ilość stron 700
format B5

Spis treści

Wprowadzenie do pełnej edycji Apologetycznego katechizmu katolickiego        
Wykaz skrótów        
Wprowadzenie do części pierwszej katechizmu        

I. NAUKA WIARY

a) Część ogólna
Wstęp      
1. Bóg jest przyczyną najwyższą i źródłem bytu (pytania 1 – 4)      
2. Bóg i materia (5 – 10)         25
3. Bóg sprawcą ruchu i ładu we wszechświecie (11)      
4. Bóg jest prawodawcą świata materialnego (12 – 17)       
5. Bóg jest dawcą życia (18 – 19)       
6. Ewolucja, czyli rozwój (20 – 21)        
7. Bóg źródłem celowości (22)       
8. Niematerialność życia     
9. Duchowość duszy ludzkiej (23 – 25)     
10. Nieśmiertelność duszy ludzkiej (26 – 28)       
11. Bóg – twórca i stróż sumienia (29 – 33)      
12. Religia natury (34 – 36)        
13. Religia objawiona (37 – 40)       
14. O stosunku wiedzy do wiary (41)       
15. Bóg stwierdza cudami posłannictwo wybrańców Bożych (42 – 43)       
16. Bóg stwierdza proroctwami Objawienie Swoje (44)      
17. Treść Objawienia świadczy o jego Boskim pochodzeniu (45)        
18. Wiarygodność Ewangelii św. (46)        
19. Pismo św. jest słowem Bożym (47)      
20. Pismo św. Starego Zakonu (48)        
21. Pismo św. Nowego Zakonu (49)      
22. Jezus Chrystus Bóg-Człowiek (50 – 54)       
23. Potrzeba Kościoła Chrystusowego (55 – 58)    
24. Zestawienie     

B) Część szczegółowa

Wstęp    
I. POJĘCIE BOGA
25. O Bogu (59 – 62)    
26. Doskonałość rozumu Bożego (63)    
27. Doskonałość woli Bożej (64)   
28. O Trójcy Przenajświętszej (65 – 67)   

1. O Bogu Ojcu
Dzieło stworzenia
29. Stworzenie świata (68)   
30. Opatrzność Boska (69 – 73)     
31. O Aniołach Świętych (74 – 76)    
32. Złe duchy. Pokusy. Opętanie. Okultyzm (77 – 78)   
33. Grzech pierworodny (79 – 83)   

2. O Synu Bożym
Dzieło odkupienia
34. Idea Odkupienia (84 – 88)   
35. Tajemnica Wcielenia Pańskiego (89 – 90)   
36. P. Jezus jako najwyższy Nauczyciel (91 – 92)   
37. Jezus jako Odkupiciel i Kapłan najwyższy (93 – 96)     
38. Jezus uwielbiony jako Król i Sędzia najwyższy (97 – 99)    
39. Kult Najświętszego Serca Jezusowego (100)    
40. O czci Najświętszej Maryi Panny (101 – 102)    

3. Duch Święty
Dzieło uświęcenia
41. Bóstwo Ducha Św. (103 – 104)     
42. O łaskach uczynkowych (105 – 107)     
43. O łasce uświęcającej (108 – 111)    
44. Działalność Ducha Św. w Kościele Chrystusowym (112 – 114)    
45. Nauczycielska działalność Kościoła Chrystusowego (115 – 118)  
46. Kapłańska i pasterska działalność Kościoła (119 – 120)   
47. Hierarchia kościelna (121)     
48. Próba wieków (122 – 123)     
49. Znamiona Kościoła (124 – 129)     
50. Świętych Obcowanie (130 – 134)  
51. O odpustach (135 – 137)     
52. Świątynie katolickie (138)     

II. O RZECZACH OSTATECZNYCH
53. Śmierć (139)   
54. Sąd pośmiertny na osobności (140)    
55. Czyściec (141 – 142)     
56. Pogrzeb chrześcijański     
a) Dorosłych  
b) Pogrzeb małych dzieci     
57. Zmartwychwstanie ciał (143 – 144)  
58. Sąd ostateczny, powszechny (145 – 146)     
59. O piekle (147 – 149)    
60. O niebie (150 – 152)     
61. Wyznanie wiary trydenckie    

III. O CNOCIE WIARY
62. Jak powinniśmy wierzyć? (153 – 159)  
63. Grzechy przeciw wierze (160 – 161)    

IV. O NADZIEI I MODLITWIE
64. O nadziei chrześcijańskiej (162 – 164)    
65. O modlitwie (165 – 170)    
66. Modlitwa Pańska (171 – 172)    
67. Pozdrowienie Anielskie (173)   
68. Modlitwa różańcowa (174 – 175)     
69. Zestawienie     
70. Dobraczyński: Kultura     


Wprowadzenie do części drugiej katechizmu    

II. NAUKA MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

a) Część ogólna

71. Potrzeba dobrych uczynków    
72. Rozum nie jest najwyższą normą moralności (176)    
73. Etyka filozoficzna (177)     
74. Opinia publiczna nie jest normą moralności (178)    
75. Ustawy państwowe nie są najwyższą normą moralności (179)   
76. O celu człowieka (180 – 184)    
77. Bóg i prawo Boże jest najwyższą normą moralności (185 – 186)    
78. Poczytalność czynów ludzkich (187 – 188)
79. Sumienie (189 – 190)    
80. Wartość dobrych uczynków (191 – 192)    
81. Porządek moralny (193 – 195)     
82. Prawo moralne (196 – 200)   
83. Poczucie obowiązku (201)    
84. O cnocie (202 – 205)   
85. O grzechu (206 – 211)  
86. Zestawienie (212)     

B) CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

a) OBOWIĄZKI WZGLĘDEM BOGA
87. O miłowaniu Boga (213 – 218)  
Pierwsze przykazanie Boskie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną  
88. O czci Bogu należnej (219 – 224)    
89. O czci Świętych (225 – 226) 
Drugie przykazanie Boskie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno    
90. Przysięgi i rozmowy o Bogu (227 – 229)    
Trzecie przykazanie Boskie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił  
91. O święceniu niedziel i świąt (230 – 232)    
92. O pobożności (233)   
93. Kościelny hymn uwielbienia Boga   

b) OBOWIĄZKI WZGLĘDEM SAMEGO SIEBIE
94. O miłowaniu siebie samego (234 – 236)    
95. Poznanie siebie samego (237 – 238)    
96. O panowaniu nad sobą, czyli o wstrzemięźliwości (239 – 240)   
97. O doskonaleniu siebie samego (241 – 243)    
98. Pielęgnowanie ciała i zmysłów (244)    
99. Rozwijanie pamięci i wyobraźni (245)     
100. Kształcenie rozumu (246)     
101. Kształcenie woli (247 – 248)     
102. Kształcenie zmysłu estetycznego (249) 
103. Roztropność i mądrość (250)    
104. O pracowitości (251)    
105. O prawdomówności (252)   
106. Poczucie godności osobistej (253)    
107. O pokorze (254)     
108. O męstwie (255)    
109. O cierpliwości i wytrwałości (256)     
110. O łagodności i cichości (257)   
111. Zrównoważenie moralne (258)    
c) OBOWIĄZKI WZGLĘDEM BLIŹNIEGO
112. Obowiązek miłowania bliźnich (259 – 262)    
113. Uczynki miłosierne (263 – 264)     
114. O sprawiedliwości (265 – 266)    
Czwarte przykazanie Boskie. Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło
115. Obowiązki dzieci względem rodziców (267 – 268)   
116. Obowiązki rodziców względem dzieci (269)   
117. Obowiązki w związkach zastępujących rodzinę (270 – 272)     
118. Obowiązki podwładnych i zwierzchności (273 – 274)    
119. O miłości ojczyzny (275 – 276)     
Piąte przykazanie Boskie. Nie zabijaj    
120. Obowiązki względem życia i zdrowia własnego (277 – 279)    
121. Obowiązki względem życia i zdrowia bliźniego (280 – 284)     
122. O szkodzeniu na duszy (285 – 287)     
Szóste i dziewiąte przykazanie Boskie. Nie cudzołóż – Nie pożądaj żony bliźniego twego  
123. O obowiązku czystości (288 – 289)    
Siódme i dziesiąte przykazanie. Nie kradnij – Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego     
124. O nabywaniu własności (290 – 291)    
125. Gospodarstwo społeczne (292 – 294)    
126. Obowiązki ciążące na własności (295 – 296)     
Ósme przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa
naprzeciw bliźniemu twemu    
127. O kłamstwie (297)     
128. O dobrej sławie (298 – 301)     
129. Przykazania kościelne (302 – 309)     
130. O drodze szybkiej do doskonałości (310 – 311)     
131. Porządek życia chrześcijańskiego    
132. Zestawienie    


Wprowadzenie do części trzeciej katechizmu    

III. CZĘŚĆ LITURGICZNA

A) O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH
133. O Sakramentach w ogólności (312 – 315)    
O Sakramencie Chrztu św.   
134. O Chrzcie św. (316 – 319)    
135. Obrzędy Chrztu św. (320)     
O Sakramencie Pokuty     
136. O cnocie pokuty (321)     
137. Sakrament Pokuty (322 – 326)     
138. O rachunku sumienia (327)     
139. O żalu za grzechy (328 – 332)     
140. O mocnym postanowieniu poprawy (333 – 334)     
141. O spowiedzi (335 – 343)     
142. O zadośćuczynieniu (344 – 345)     
O Najświętszym Sakramencie    
143. Obecność P. Jezusa w Najśw. Sakramencie (346 – 350)     
144. O Komunii św. (351 – 355)     
145. O przeznaczeniu Najśw. Sakramentu (356 – 357)     
O Sakramencie Bierzmowania     
146. O Bierzmowaniu (358 – 361)     
O Sakramencie Namaszczenia Olejem św.     
147. Namaszczenie Olejem św. (362 – 366)     
O Sakramencie Kapłaństwa     
148. O Sakramencie Kapłaństwa (367 – 370)     
O Sakramencie Małżeństwa     
149. O Sakramencie Małżeństwa (371 – 374)     
150. O przeszkodach małżeńskich (375 – 378)     
151. Zawarcie Małżeństwa     
152. Powtórzenie o Sakramentach św. (379 – 380)     
153. O Sakramentaliach (381 – 385)     
154. Przykłady błogosławieństw     
a) Święcenie potraw na Wielkanoc     
b) Wywód niewiasty rychło po ślubie     
c) Wywód matki po urodzeniu dziecięcia ślubnego     
d) Błogosławieństwo dziecięcia     
e) Błogosławienie popiołu w Środę Popielcową     
f) Święcenie gromnic     

B) O OFIERZE MSZY ŚW.
155. O ofiarach w ogólności (386 – 388)     
156. Ofiary w Starym Zakonie (389 – 390)     
157. Ofiara krzyżowa Syna Bożego (391)     
158. O Mszy św. (392 – 397)     
159. Rozwój obrzędów Mszy św. (398 – 399)     
160. Przybory do Mszy św. (400 – 402)     
Msza katechumenów    
161. a) Modlitwy u stóp ołtarza     
162. b) Wstęp do Mszy świętej (introit)     
163. c) Część nauczająca (403)     
Msza św. wiernych     
164. Ofiarowanie (404)     
165. Kanon przed podniesieniem     
166. Przeistoczenie (cd. Kanonu)     
167. Kanon po podniesieniu     
168. Modlitwa Pańska (cd. Kanonu)     
169. Komunia św. (dokończenie Kanonu) (405)    
Zakończenie Mszy św.     
170. Dziękczynienie i błogosławieństwo (406)     
171. Język łaciński w liturgii (407)     
172. Zestawienie całego katechizmu (408)