Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza Zobacz większe

Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza

Nowy

ks. Mirosław Tragarz

: Poza serią
: Historia
: Książki

25,00 zł

Opis

Ksiądz Mirosław Tragarz w swojej książce analizuje treść i formę listów pasterskich skierowanych przez abpa Jerzego Ablewicza do wiernych diecezji tarnowskiej w latach 1962-1990. Zostały one omówione w szerokim kontekście eklezjalnym i historyczno-społecznym Polski tamtych lat. Nie sposób w pełni pojąć znaczenia oraz wartości listów, nie rozpatrując ich w odniesieniu do przemian społecznych i dziejowych, których świadkiem był abp Ablewicz. Odnosi się to zarówno do wydarzeń historycznych ważnych dla Kościoła powszechnego, takich jak chociażby Sobór Watykański II, jak i przeobrażeń ustrojowych w ówczesnej Polsce. Listy pasterskie są doskonałym przykładem dobrze realizowanej w praktyce posługi słowa. 

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-339-8
rok wydania 2016
ilość stron 214
format A5

Spis treści

Wykaz skrótów


Bibliografia


Wstęp


Henryk Sławiński. Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza


1. Charakterystyka listów pasterskich
1.1. List pasterski jako forma posługi biskupiej
1.2. Kontekst społeczno-polityczny listów pasterskich
1.3. Prezentacja listów pasterskich


2. Źródła listów pasterskich
2.1. Pismo Święte
2.2. Liturgia
2.3. Tradycja i Magisterium Kościoła
2.4. Doświadczenie życiowe słuchaczy


3. Zagadnienia doktrynalne
3.1. Problematyka dogmatyczna
3.2. Problematyka moralna
3.3. Problematyka społeczna


4. Życie religijne w diecezji tarnowskiej
4.1. Chrześcijańska celebracja roku liturgicznego
4.2. Obchody jubileuszowe oraz koronacje obrazów i figur
4.3. Kult świętych i błogosławionych
4.4. Sobór i jego reformy w listach pasterskich


5. Strona formalna listów pasterskich
5.1. Struktura listów
5.2. Styl listów pasterskich
5.3. Środki stylistyczne zastosowane w listach


6. Próba oceny listów pasterskich
6.1. Walory listów pasterskich
6.2. Mankamenty listów pasterskich


Zakończenie