MEDIA W DIALOGU MURY CZY MOSTY Zobacz większe

MEDIA W DIALOGU MURY CZY MOSTY

Nowy

ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

39,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-287-2
rok wydania 2015
ilość stron 410
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Media w dialogu – mury czy mosty


1. Walor mediów w dialogu społecznym


Michał Drożdż
Budować mosty – etyczna powinność medialnego dialogu


Wojciech Furman
Czy dziennikarze sprzyjają dyskusji?


Mariusz Makowski
Zaangażowanie społeczne czy imitacja żurnalistyki? O dziennikarstwie obywatelskim


Olga Dąbrowska-Cendrowska
„Rozgadana telewizja” – specyfika rozmów w polskich programach śniadaniowych


Ewa Nowak
Strategie kooperacyjne i konfrontacyjne w dyskursie politycznym w Polsce na przykładzie telewizyjnych programów publicystycznych


2. Media a dialog obywatelski


Maja Megier
Demokracja i dialog obywatelski


Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Prawna regulacja dialogu w mediach publicznych na podstawie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji


Katarzyna Myślińska
Jawność rozprawy karnej dla mediów jako przejaw społecznej zasady sprawiedliwego dostępu do informacji


Agnieszka Szuta
Tabloidyzacja sfery społeczno-politycznej jako przykład dezintegracyjnej roli mediów


3. Konteksty kulturowe zmediatyzowanego dialogu


Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Komunikowanie wielomodalne a dialog międzypokoleniowy i transmisja wiedzy w społeczeństwie zmediatyzowanym


Sławomir Soczyński
Znajomość tabu ważnym elementem dialogu kulturowego z poszanowaniem godności człowieka i zasady sprawiedliwości


Łukasz Wróblewski
Media, symulacje a wstręt w „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej


Małgorzata Czapiga
Między światem starych mistrzów a współczesnością – dialog według „Sztucznych Fiołków”


Władysław Kądziołka
Dialog w rodzinie w kontekście mediów


4. Medialna matryca dialogu społecznego


Agnieszka Trela
Wizerunek osób niepełnosprawnych w mediach


Ewa Zachwiej
Rational Debate or Prejudice? Negative Image of Polish Emigrants in British Media. Analysis of the Chosen British News Websites and Daily Newspapers


Joanna Sosnowska
Telewizyjny dialog międzypokoleniowy


Kamila Rączy
Strategie narracji i dialogu w serialu „Dexter”


Arkadiusz Nyzio
Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści


5. Public relations i kampanie reklamowe w dialogu społecznym


Monika Kaczmarek-Śliwińska
Rola public relations w tworzeniu wartości współczesnego forum dialogu społecznego w przestrzeni social media


Klaudia Cymanow-Sosin
Dialog jako forma maksymalizacji skuteczności działań w zakresie public relations Kościoła katolickiego – wyniki badań


Wojciech Maguś
Spin doctoring – kontrowersje wokół zagadnienia


Magdalena Pataj
Wartość dialogu w rodzinie – analiza wybranych kampanii społecznych w Polsce