DIALOG W MEDIACH OD FIKCJI DO SHOW Zobacz większe

DIALOG W MEDIACH OD FIKCJI DO SHOW

Nowy

ks. Michał Drożdż (red.)

: Etyka mediów
: Książki

34,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-286-5
rok wydania 2015
ilość stron 358
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Dialog w mediach – od fikcji do show


1. Podstawy i kontekst dialogu w mediach


Michał Drożdż
W poszukiwaniu aksjologicznego fundamentu dialogu w mediach


Mariusz Wojewoda
Dialog w medialnej przestrzeni publicznej


Jerzy Jastrzębski
Monolog i pseudodialogi medialne


Grażyna Osika
Dialog w mediach – warunki formalne. Herbert P. Grice na nowo odkryty


Dorota Bis
Dialog jako metoda komunikacji w mediach


2. Dialog w mediach jako wartość


Tadeusz Zasępa, Peter Olekšák
Media Dialogue of John Paul II about European Christian Values


Wojciech Misztal
Dialog i religia: przyczynek do prezentacji rozumienia mediów przez Jana Pawła II


Agnieszka Katarzyńska
Idea dialogu, zaufania i pojednania w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię 129


3. Język dialogu w mediach


Piotr Lehr-Spławiński
Dialogowe znaczenie medialnych użyć języka


Marta Bolińska
Metodyka dynamicznego dialogu. Dorota Terakowska i Jacek Bomba w rozmowie (na podstawie „Być rodziną…”, cz. 1 i 2)


Monika Kaczor
O czym użytkownicy języka mówią, dyskutując o etyce? (Na przykładzie debaty publicznej o prawie do klauzuli sumienia)


Barbara Koc-Kozłowiec
Komentarz – forma interakcji i dialogu we współczesnych mediach


Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk
Jak mówić w mediach, by zostać zrozumianym – aspekty techniczne


4. Dialog w nowych mediach


Mirosław Lakomy
Deliberacja polityczna w nowych mediach


Małgorzata Adamik-Szysiak
Budowanie społeczności online w social media na przykładzie aktywności redakcji „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” na Facebooku i Twitterze


Krzysztof Gurba
Nauczanie na odległość jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – spojrzenie z perspektywy teorii „agenda setting”


Emilia Kotnis-Górka
Lokalne portale internetowe – merytoryczny dialog czy destrukcja społeczeństwa obywatelskiego?


5. Odkrywanie etyczności dialogu w mediach


Sławomir Soczyński
Medialna tabuizacja a wolność słowa – aspekt etyczny


Paweł Kaszuba
Treści dekonstruujące dialog w cyberprzestrzeni


Magdalena M. Baran
Wojenne manipulacje mediów


Jacek Znyk
Wartości i normy moralno-etyczne w praktyce dziennikarskiej