W MIŁOSIERDZIU BOGA CZŁOWIEK ZNAJDZIE SZCZĘŚCIE A ŚWIAT POKÓJ Kazania i medytacje

Nowy

ks. Alojzy Drożdż

: Książki
: Adwent

15,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-170-7
rok wydania 2013
ilość stron 108
format A5

Spis treści

KRÓTKIE WPROWADZENIE

SOS – CZAS MIŁOSIERDZIA
1. Co to jest miłosierdzie?
2. Miłosierdzie – przejawem miłości
3. Relatywizm wypacza miłosierdzie

BÓG MA ZAWSZE RACJĘ
1. Warto postawić na Boga
2. Bóg wychodzi nam naprzeciw
3. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim

PRAWA MIŁOSIERDZIA
1. Miłosierdzie jest sprawiedliwe
2. Bóg w objawianiu i okazywaniu miłosierdzia posługuje się talentami
3. Miłosierdzie jest rehabilitacją
4. Przebaczenie może być cofnięte
5. Miłosierdzie może być nam okazane jedynie w czasie

MIŁOSIERDZIE I TAJEMNICA ZAUFANIA
1. Utracone zaufanie jako skutek grzechu
2. Bóg Miłosierny nam ufa, pomimo naszych zdrad
3. Odkryć sekret zawierzenia „Jezu, ufam Tobie”
4. Warunki odbudowania zaufania

MIŁOSIERDZIE – SOS DLA DZISIEJSZEJ RODZINY
1. Zagrożenia rodziny
2. Ostrzegające światła
3. Czy można mówić o „domowym Kościele”?

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA WYZWOLONA Z FAŁSZYWYCH TREŚCI
1. Co nam zostało z tamtych lat?
2. Nie rzucać w siebie kamieniami
3. Miłujący się małżonkowie robią rachunek sumienia wspólnie
4. Miłość jest otwarta
5. Miłość małżeńska jest szczera i wyrozumiała
6. Miłość nikim nie manipuluje

MIŁOSIERDZIE – SOS DLA SUMIENIA
1. Sumienie to nie prywatność
2. Prawe sumienie nie zabiera nam wolności, lecz ją wzbogaca
3. Konsekwencje utożsamienia sumienia z przekonaniem
4. Kształtować sumienie – ale w oparciu o co?

LUDZIE MAJĄ POWAŻNE PROBLEMY ZE SOBĄ
1. Sytuacja egzystencjalna
2. Słowo Boże jest żywe i skuteczne
3. Miłosierdzie – ludzki wymiar odkupienia
4. Co wynika z Ewangelii miłości dla mojego życia?

MIŁOSIERDZIE OBJAWIA, ŻE NAJBARDZIEJ POKORNY JEST SAM BÓG
1. Jak zachowują ludzie wobec pokory Boga?
2. Bóg się nie narzuca
3. Człowiek chodzi po omacku
4. Poszukiwanie szczęścia

PAN JEZUS WOBEC GRZESZNIKÓW
1. Chrystus przyszedł do grzeszników
2. Bóg nie chce śmierci grzesznika
3. Jesteśmy grzesznikami, ale też ludźmi odkupionymi

SPOWIEDŹ – SAKARAMENT MIŁOSIERDZIA
1. Spowiednik w posłannictwie siostry Faustyny
2. „Poznałam, jak bardzo potrzeba ducha dobrej spowiedzi”
3. Czy można odrzucać spowiedź?
4. Trzy racje za spowiedzią
5. Warunki pojednania – rachunek sumienia
6. Żal za grzechy przed Bogiem
7. Postanowienie poprawy

MIŁOSIERDZIE I CENA NASZEGO POJEDNANIA
1. Cena przebaczenia
1. Przyjąć przebaczenie z wdzięcznością
2. „Jako i my odpuszczamy”

EUCHARYSTIA SZANSĄ SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA
1. Jezus jest przyjacielem zwykłych ludzi
2. Skarb jak „bochen chleba, który się nie wyczerpuje”
3. Być dobrym jak chleb

PRZEŻYCIE TAJEMNICY MIŁOSIERDZIA I POKUTY W NABOŻEŃSTWACH FATIMSKICH
1. Poetyckie wprowadzenie w ducha pokuty
2. Bóg pobudza człowieka do miłosierdzia
3. Człowiek słusznie się lęka
4. Matka naszej nadziei