WARTOŚCI W MEDIACH Z DOLIN NA SZCZYTY Zobacz większe

WARTOŚCI W MEDIACH Z DOLIN NA SZCZYTY

Nowy

ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż

: Etyka mediów
: Książki

34,00 zł

Opis

Tematem kolejnego tomu z serii „Etyka Mediów” są „wartości w mediach”. Dzisiejszy świat w dużej mierze zależy od mediów, a ich kształt zależy przede wszystkim od propagowanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów. Prezentowane w tomie artykuły są rezultatem badań na ten temat, a jednocześnie stanowią forum dyskusji nad obecnymi w nich wartościami. Odkrywają one też i wskazują sposoby promocji wartości medialnych służących dobru człowieka i społeczności. Prezentowane artykuły są próbą odpowiedzi, z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, na następujące problemy: wartości w mediach – jakość, odpowiedzialność, powinność itd.; wartości w formach i treściach medialnych; różne oblicza i odsłony wartości i antywartości; wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”; komunikacja wartości jako miara „misyjności” mediów; media jako wartość społeczna i cywilizacyjna itd.; komercjalizacja i marketing wartości; wartości w Internecie i cyberprzestrzeni; wartość wizerunku – public relations a wartości; wartościowy dziennikarz i „wartościowe” dziennikarstwo; troska o wartości w cywilizacji medialnej itd.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-105-9
rok wydania 2013
ilość stron 376
format B5

Spis treści

Andrzej Baczyński, Michał Drożdż
Wartości w mediach – z dolin na szczyty


1. WARTOŚCI W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM: FUNDAMENTY, KRYTERIA, GRANICE

Michał Drożdż
Media przestrzenią moralności

Maria Miczyńska-Kowalska
Człowiek i świat wartości w społeczeństwie informacyjnym

Maja Megier
Etyczne aspekty dyskursów globalnych

Joanna Kuźnicka
Ortegiańska wizja technicyzacji świata a współczesne wartości w mediokulturze

Katarzyna Drąg
Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia


2. MEDIA I KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE WARTOŚCI

Andrzej Zwoliński
Wartość informacji

Andrzej Baczyński
Jak uzdrowić media publiczne? O roli wartości chrześcijańskich w mediach publicznych

Maria Kołtunowska
„Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Medialna narracja ery po Janie Pawle II

Wojciech Furman
Dobro wspólne w przekazach public relations

Jerzy Jastrzębski
Etyka dziennikarska jako przedmiot dyskursu medioznawczego we Włoszech

Marta Makowska
Opinie Polaków o wiarygodności informacji zdrowotnych w mediach w zależności od ich nadawcy


3. WARTOŚCI A WYCHOWANIE I MISYJNOŚĆ MEDIÓW

Dorota Bis
Media as a „Moderator” and a Source of Behaviour Patterns. Preferred Values and Aspirations of the Primary School Children

Marta Bolińska
Media – wartość – dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej

Dorota Mazur
Obrona życia jako najważniejszej wartości z perspektywy czasopisma „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”

Jacek Znyk
Agresja i przemoc w przekazie medialnym

Władysław Kądziołka
Działalność kulturalno-językowa współczesnego Polaka


4. TROSKA KOŚCIOŁA O WARTOŚCI W MEDIACH

Wojciech Misztal
Media jako sprzymierzeniec duchowości

Hanna Honisz
Internet jako miejsce ewangelizacji

Dorota Narewska
Dziesięć zasad. Rekonstrukcja personalistycznej i karmelitańskiej wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły z okresu krakowskiego

Elżbieta Pisarczyk
Jan Paweł II − papież mediów

Terézia Rončáková
Rozumienie prawdy jako podstawowy problem w stosunkach Kościoła z mediami