SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca Zobacz większe

SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca

Nowy

ks. Franciszek Kostrzewa

: Książki
: Czytanki czerwcowe

14,00 zł

Opis

Wezwania Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego nawiązują do tekstów Pisma św. i dzięki temu jest ona czymś w rodzaju krótkiej katechezy, wykładu na temat Drugiej Osoby Trójcy Świętej, Syna Bożego, który stał się człowiekiem(...)

Naszym celem jest poznanie piękna tej modlitwy. Wychwalamy w niej Jezusa, Jego boskie przymioty i Jego ludzkie cnoty. Jego ofiarę z życia złożoną za nasze grzechy i owoce tej ofiary, a każde wezwanie odwołuje się do Jego miłosierdzia: "Zmiłuj się nad nami".   

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-093-9
rok wydania 2012
ilość stron 112
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca

SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca

Spis treści

Serce Jezusa – cel naszych rozmyślań i pragnień

1. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego – Serce Boga-Człowieka
2. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – „Nie wzgardziłeś Panny łonem” (Te Deum)
3. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone – Zjednoczenie przez miłość
4. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu – „Wielbię Twój majestat” (Adoro Te devote)
5. Serce Jezusa, świątynio Boga – Żywa świątynia
6. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego – Boży przybytek
7. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios – „Widzę niebo otwarte” (Dz 7,56)
8. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (Łk 12,49)
9. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico – „Ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85,11)
10. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne – Pełnia dobroci i miłości
11. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino – Głębiny Boskiego Serca
12. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze – „Daj chwałę Bogu” (Joz 7,19)
13. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich – „Królem bądź nam, o Panie” (z Aktu poświęcenia)
14. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – Skarby Boskiego Serca
15. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa – „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali” (J 1,16)
16. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał – „W którym mam upodobanie” (Mt 3,17)
17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – Serce otwarte dla wszystkich
18. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata – Tęsknota za Zbawicielem
19. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia czeka, aż się grzesznik poprawi
20. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają – Hojność Boskiego Serca
21. Serce Jezusa, źródło życia i świętości – „Tu źródło żywej wody” (Każda żyjąca dusza)
22. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze – „Ofiarował za nas samego siebie” (pref. o NSJ.)
23. Serce Jezusa, zelżywością napełnione – Duchowe cierpienia Jezusa
24. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte – Prawdziwa przyczyna męki Jezusowej
25. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne – Posłuszeństwo absolutne
26. Serce Jezusa, włócznią przebite – „Dla nas otwarte stoi” (Każda żyjąca dusza)
27. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – „Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie” (Ach, mój Jezu)
28. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – Spojrzenie poza grób
29. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – Pokojowe usposobienie
30. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników – Ofiara we krwi skąpana
31. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – Klucz zbawienia
32. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – Oparcie w chwili konania
33. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych – Niebiańska rozkosz

Zakończenie