SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca Zobacz większe

SERCE JEZUSA PEŁNE ZBAWIENIA Rozważania pierwszopiątkowe nad litanią do Boskiego Serca

Nowy

ks. Franciszek Kostrzewa

: Książki
: Czytanki czerwcowe

14,00 zł

Opis

Wezwania Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego nawiązują do tekstów Pisma św. i dzięki temu jest ona czymś w rodzaju krótkiej katechezy, wykładu na temat Drugiej Osoby Trójcy Świętej, Syna Bożego, który stał się człowiekiem(...)

Naszym celem jest poznanie piękna tej modlitwy. Wychwalamy w niej Jezusa, Jego boskie przymioty i Jego ludzkie cnoty. Jego ofiarę z życia złożoną za nasze grzechy i owoce tej ofiary, a każde wezwanie odwołuje się do Jego miłosierdzia: "Zmiłuj się nad nami".   

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-093-9
rok wydania 2012
ilość stron 112
format A5

Spis treści

Serce Jezusa – cel naszych rozmyślań i pragnień

1. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego – Serce Boga-Człowieka
2. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – „Nie wzgardziłeś Panny łonem” (Te Deum)
3. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone – Zjednoczenie przez miłość
4. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu – „Wielbię Twój majestat” (Adoro Te devote)
5. Serce Jezusa, świątynio Boga – Żywa świątynia
6. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego – Boży przybytek
7. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios – „Widzę niebo otwarte” (Dz 7,56)
8. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (Łk 12,49)
9. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico – „Ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85,11)
10. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne – Pełnia dobroci i miłości
11. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino – Głębiny Boskiego Serca
12. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze – „Daj chwałę Bogu” (Joz 7,19)
13. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich – „Królem bądź nam, o Panie” (z Aktu poświęcenia)
14. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – Skarby Boskiego Serca
15. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa – „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali” (J 1,16)
16. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał – „W którym mam upodobanie” (Mt 3,17)
17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – Serce otwarte dla wszystkich
18. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata – Tęsknota za Zbawicielem
19. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia czeka, aż się grzesznik poprawi
20. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają – Hojność Boskiego Serca
21. Serce Jezusa, źródło życia i świętości – „Tu źródło żywej wody” (Każda żyjąca dusza)
22. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze – „Ofiarował za nas samego siebie” (pref. o NSJ.)
23. Serce Jezusa, zelżywością napełnione – Duchowe cierpienia Jezusa
24. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte – Prawdziwa przyczyna męki Jezusowej
25. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne – Posłuszeństwo absolutne
26. Serce Jezusa, włócznią przebite – „Dla nas otwarte stoi” (Każda żyjąca dusza)
27. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – „Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie” (Ach, mój Jezu)
28. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – Spojrzenie poza grób
29. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – Pokojowe usposobienie
30. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników – Ofiara we krwi skąpana
31. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – Klucz zbawienia
32. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – Oparcie w chwili konania
33. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych – Niebiańska rozkosz

Zakończenie