SERCE ME DAJĘ Archiwum Klarysek w Starym Sączu 2 Zobacz większe

SERCE ME DAJĘ Archiwum Klarysek w Starym Sączu 2

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: Sądecka Góra Tabor
: Książki
: Czytanki czerwcowe

9,90 zł

Opis

Przedmiotem publikacji pt.: Serce me daję, opracowanej przez księdza Janusza Królikowskiego jest cykl rycin Cor Iesu amanti sacrum wykorzystany w tekście rękopiśmiennym pochodzącym z klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Autorka, którą mogła być kobieta-mniszka, wychodzi z założenia, że Bóg jest „Bogiem serca i Panem”, do którego zmierza człowiek. Ten dokument świadczy o rozwoju duchowości katolickiej na przełomie XVI i XVII wieku, a zagadnienia dotyczące Serca Bożego i serca ludzkiego do dziś stanowią zasadniczy wątek w pobożności i duchowości katolickiej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-072-4
rok wydania 2012
ilość stron 106
format A5

Spis treści

„ODDAJ SERCE TWOJE!”
Wprowadzenie

[SERCE ME DAJĘ]
Przedmowa

[I]
[II]
[III]
[IV]
[V]
[VI]
[VII]
[VIII]
[IX]
[X]
[XI]
[XII]
[XIII]
[XIV]
[XV]

Przydatek