POZNAĆ STARSZEGO BRATA Szkice z historii, religii i kultury Żydów Zobacz większe

POZNAĆ STARSZEGO BRATA Szkice z historii, religii i kultury Żydów

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Teologia dla wszystkich
: Książki

19,90 zł

Opis

Obie społeczności – katolicka i żydowska – żyły niegdyś obok siebie, niewiele o sobie wiedząc, poza tym, co z zewnątrz zaobserwowały w codziennym życiu. Odmienna kultura nie budziła ich ciekawości, izolowały się od siebie. Dziś, po latach, kiedy obok nas nie ma już Żydów, uświadomiliśmy sobie, że nie możemy siebie zrozumieć bez poznania naszych korzeni. Bez poznania religii, w której wzrastał i żył Jezus z Nazaretu, i religijnego kontekstu, w którym rodziło się i z którego wyrosło chrześcijaństwo. Publikacja ks. Andrzeja Michalika ma posłużyć właśnie poznaniu naszego „starszego brata”, w szerokim ujęciu religijnym i społecznym, a w konsekwencji lepszemu zrozumieniu naszych chrześcijańskich korzeni.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-041-0
rok wydania 2012
ilość stron 246
format 123x194 mm

Spis treści

Wstęp

1. Żydzi, nasi „starsi bracia”

I. ZNANA I NIEZNANA HISTORIA ŻYDÓW
2. Historia Żydów zapisana w Biblii
3. Historia Żydów po zburzeniu Jerozolimy
4. Antyjudaizm i antysemityzm
5. Holokaust – Szoah

II. JUDAIZM – RELIGIA ŻYDÓW
6. Podstawy judaizmu – „będziesz pamiętał!”
7. Religia towarzyszy Żydowi od narodzin do śmierci
8. Modlitwy i święta Żydów
9. Dom, mykwa i synagoga
10. Historia judaizmu
11. Judaizm współczesny
12. Mesjanizm we współczesnym judaizmie

III. KULTURA ŻYDOWSKA
13. „Być Żydem” – żydowska tożsamość
14. Organizacja życia we wspólnocie
15. Literatura żydowska, malarstwo i muzyka

IV. RELACJE DWUSTRONNE
16. Myśl żydowska o Jezusie z Nazaretu
17. Gdy „starszy brat” staje się „bratem w wierze”
18. Żydzi i chrześcijanie

Zakończenie

Bibliografia