NOWOŚĆ KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Cd ewangelia wg św. Mateusza Mt 24,1 - 26,35

Więcej szczegółów

20,00 zł

Opis

Krąg Biblijny nr 45

Bóg w najróżniejszy sposób mówi do tych, którzy pragną Go usłyszeć. Jak pisze autor Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1,1). Dlatego tak wielkim darem jest dla nas Biblia jako żywe słowo Boga kierowane do człowieka przez całe dzieje zbawienia. Mamy nadzieję, że „Krąg Biblijny” pomaga czytelnikom, duchownym i świeckim, otwierać się - jak św. Józef – na tajemnicę i moc Bożego słowa. Przed nami już jego zeszyt 45.

Część pierwsza koncentruje się na omówieniach kolejnych perykop Ewangelii według św. Mateusza. Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, współczesna egzegeza biblijna znajduje w nich swoje oświetlenie w komentarzach ojców Kościoła, manifestując w ten sposób właściwy katolicyzmowi sojusz Pisma św. i Tradycji. Jeśli chodzi o część drugą, to nie ulega wątpliwości, że czekają nas poważne zmiany, jako że dobiegają właśnie końca wszystkie trzy cykle dotychczas składające się na nią. Cykl poświęcony starożytnym pismom żydowskim i wczesnochrześcijańskim zamyka artykuł o apokryfach nowotestamentalnych. Szczegółowa charakterystyka Księgi Malachiasza wraz z przedstawieniem obowiązującego w niej rozumienia przymierza z Bogiem zwieńcza omawianie Starego Testamentu, natomiast interpretacja ostatniej serii wizji, jakie stały się udziałem św. Jana na wyspie Patmos, kończy prezentację Apokalipsy, a wraz z nią - pism Nowego Testamentu. W części trzeciej jak zwykle zostały podjęte zagadnienia liturgiczne w perspektywie biblijnej. Po omówieniu siedmiu sakramentów kolej na sakramentalia i błogosławieństwa i im jest ona tym razem poświęcona.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II zaprasza nas, abyśmy wzorem św. Józefa nieustannie zanurzali się w tajemnicę Boga, który pragnie do nas mówić poprzez swoje słowo.Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jan Pawła IIWięcej informacji

rok wydania 2021
format B5
oprawa miękka
Wydawnictwo Wydawnictwo Biblos

Spis treści
Żyć Ewangelią
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Dr Joanna Jaromin


1. Zniszczenie świątyni. Początek boleści (Mt 24,1-8)


2. Prześladowanie uczniów.
Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy (Mt 24,9-22)


3. Przyjście Chrystusa (Mt 24,23-31)


4. Przykład z drzewa figowego.
Nieznany czas przyjścia (Mt 24,32-41)


5. Potrzeba czujności.
Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym (Mt 24,42-51)


Ks. dr Robert Głuchowski


6. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych
(Mt 25,1-13)


7. Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)


8. Sąd ostateczny (Mt 25,31-46)


9. Ostatnia zapowiedź męki.
Postanowienie Wysokiej Rady (Mt 26,1-5)


10. Namaszczenie w Betanii. Zdrada Judasza (Mt 26,6-16)

Ks. dr hab. Grzegorz M. Baran


11. Przygotowanie Paschy (Mt 26,17-19)


12. Wyjawienie zdrajcy (Mt 26,20-25)


13. Ustanowienie Eucharystii (Mt 26,26-30)


14. Przepowiednia zaparcia się Piotra (Mt 26,31-35)
POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL


Literatura wczesnochrześcijańska


Apokryfy Nowego Testamentu

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel


Księga Malachiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne


Znaczenie przymierza z Bogiem w Księdze Malachiasza

III. Nowy Testament ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII


Pisma św. Jana, cz. 10


Apokalipsa św. Jana – egzegeza (5)
BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła