NOWOŚĆ KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 44 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 44 (z płytą CD)

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 44 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 20,29 - 23,39

Więcej szczegółów

20,00 zł

Opis

Zeszyt 44 „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech części. Pierwsza przybliża kolejne rozdziały Ewangelii według św. Mateusza, tym razem opowiadające o ostatnim etapie wędrówki Jezusa do Jerozolimy, uroczystym Jego wjeździe do Świętego Miasta, sporach z przeciwnikami w świątyni, zwieńczonych mową przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom (Mt 20 – 23). Z omówieniami uwzględniającymi najnowszy stan badań Ewangelii według św. Mateusza dobrze korespondują towarzyszące im w tej części komentarze ojców Kościoła. Niejako jej dopełnieniem jest płyta CD z nagraniem omawianych perykop ewangelicznych. Jeśli chodzi o drugą część „Kręgu”, to należy odnotować fakt, iż zbliża się w niej już do końca cykl poświęcony księgom Starego Testamentu. Pozostała jeszcze Księga Malachiasza. Poprzedza ją już tylko omawiana w tym zeszycie Księga Zachariasza, potraktowana jako ważny punkt odniesienia dla prezentacji eschatologii w wierzeniach wspólnoty z Qumran, o której była mowa w poprzednim zeszycie „Kręgu”. Dobrym uzupełnieniem tego cyklu jest zamieszczony również w drugiej części szkic na temat apokryfów Starego Testamentu. Natomiast Nowy Testament jest w niej reprezentowany przez omówienie kulminacyjnej wizji w Apokalipsie św. Jana, zapowiadającej ostateczny triumf Jezusa Chrystusa nad siłami zła. Trzecia, liturgiczna, część „Kręgu” kontynuuje zagadnienie biblijnych podstaw sakramentu małżeństwa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-764-8
rok wydania 2020
ilość stron 158
format B5

Spis treści

Braterstwo – radość Ewangelii – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA


Ks. dr Wojciech Kardyś
1. Niewidomi pod Jerychem (Mt 20,29-34)
2. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mt 21,1-11)
3. Jezus w świątyni (Mt 21,12-17)
4. Nieurodzajne drzewo figowe (Mt 21,18-22)
5. Pytanie o władzę. Przypowieść o dwóch synach (Mt 21,23-32)


Ks. dr Grzegorz M. Baran
6. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-46)
7. Przypowieść o uczcie królewskiej (Mt 22,1-14)
8. Sprawa podatku (Mt 22,15-22)
9. Sprawa zmartwychwstania (Mt 22,23-33)


Ks. mgr lic. Franciszek Wielgut SCJ
10. Największe przykazanie (Mt 22,34-40)
11. Mesjasz Synem Bożym (Mt 22,41-46)
12. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Mt 23,1-12)
13. Biada obłudnikom. Jezus odwraca się od Miasta (Mt 23,13-39)


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Starożytna literatura żydowska
Apokryfy Starego Testamentu


II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Zachariasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Eschatologia wspólnoty z Qumran w świetle tekstu proroka Zachariasza


III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
Pisma św. Jana, cz. 9
Apokalipsa św. Jana – egzegeza (4)


BIBLIA I LITURGIA


Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
„Mężczyzną i niewiastą ich stworzył” – sakrament małżeństwa (2)


 

 

Do pobrania