KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 16,13 - Mt 20,28

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

Uważna lektura Pisma Świętego prowadzi do wniosku, że głównym jego tematem jest Bóg i Jego plan zbawienia ludzi. „Prawda, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, w istocie swej dotyczy Boga i jego związku ze stworzeniami”. Przy takiej wadze tematu nic dziwnego, że na kartach dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, pt. Natchnienie i prawda Pisma Świętego analizowane są problemy, które pojawiają się przy lekturze słowa Bożego. A wszystko po to, aby zarówno duchowni, jak i świeccy, czyli wszyscy członkowie wspólnoty Kościoła, mogli słuchać Pisma Świętego „jako słowa, które pochodzi od Boga i mówi o Bogu dla życia świata”.

Z satysfakcją można stwierdzić, że Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w swoim podejściu do słowa natchnionego respektuje stanowisko Komisji, czego odzwierciedleniem jest choćby wydawany od wielu lat „Krąg Biblijny”. Jego zeszyt 43 w pierwszej części przybliża nam kolejne rozdziały Ewangelii według św. Mateusza za sprawą ściśle biblistycznych omówień, duszpasterskich aktualizacji, a także komentarzy zaczerpniętych z pism ojców Kościoła. Takie wielostronne wniknięcie w tajemnicę Biblii uświadamia, że jej poznawanie jest eklezjalnym procesem, który decyduje o stałym odnawianiu się tożsamości Kościoła w oparciu o słowo natchnione. Druga część – jak zwykle – porusza różne zagadnienia. Tym razem są to: a. dzieje wspólnoty z Qumran, której zawdzięczamy wiele świadectw głębokiego poruszenia duchowego, panującego w czasach Jezusa, pozwalających na rekonstrukcję kontekstu religijnego Jego wystąpienia; b. działalność pisarska Aggeusza i rola tego proroka mniejszego w odbudowie świątyni jerozolimskiej; c. losy Kościoła w wizji Apokalipsy św. Jana. Część trzecia koncentruje się na biblijnych podstawach sakramentu małżeństwa. Jako że w dzisiejszych czasach przez wielu jest on deprecjonowany, więc w „Kręgu Biblijnym” zostanie mu poświęcone więcej miejsca.

Ks. prof. Henryk Witczyk
Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-742-6
rok wydania 2020
ilość stron 188
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 16,13 - Mt 20,28

Spis treści

Słowo od Boga
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk       

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Dr Joanna Jaromin
 1. Wyznanie Piotra (Mt 16,13-20)      
 2. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania Jezusa (Mt 16,21-28)
 3. Przemienienie Jezusa (Mt 17,1-8)
 4. Przyjście Eliasza (Mt 17,9-13)

Ks. dr Wojciech Kardyś
 5. Uzdrowienie epileptyka (Mt 17,14-21)
 6. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Sprawa podatku świątynnego (Mt 17,22-27)
 7. Spór o pierwszeństwo. Zgorszenie (Mt 18,1-11)
 8. Zabłąkana owca (Mt 18,12-14)

Ks. dr Grzegorz M. Baran
 9. Upomnienie braterskie. Obowiązek przebaczenia (Mt 18,15-22)
10. Nielitościwy dłużnik (Mt 18,23-35)
11. Nierozerwalność małżeństwa (Mt 19,1-9)
12. Dobrowolna bezżenność. Jezus błogosławi dzieci (Mt 19,10-15)
13. Bogaty młodzieniec (Mt 19,16-22)

Ks. mgr lic. Franciszek Wielgut SCJ
14. Niebezpieczeństwo bogactw (Mt 19,23-26)
15. Nagroda za dobrowolne ubóstwo (Mt 19,27-30)
16. Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)
17. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza (Mt 20,17-28)


POZNAWAĆ BIBLIĘ


  I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
     Starożytna literatura żydowska
     Qumran – historia osady i badań archeologicznych

 II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
      Księga Aggeusza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
      Świątynia jerozolimska w orędziu proroka Aggeusza

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
      Pisma św. Jana, cz. 8
      Apokalipsa św. Jana – egzegeza (3)


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
„Mężczyzną i niewiastą ich stworzył” – sakrament małżeństwa (cz. 1)

 

Do pobrania