KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 43 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 16,13 - Mt 20,28

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

Uważna lektura Pisma Świętego prowadzi do wniosku, że głównym jego tematem jest Bóg i Jego plan zbawienia ludzi. „Prawda, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, w istocie swej dotyczy Boga i jego związku ze stworzeniami”. Przy takiej wadze tematu nic dziwnego, że na kartach dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, pt. Natchnienie i prawda Pisma Świętego analizowane są problemy, które pojawiają się przy lekturze słowa Bożego. A wszystko po to, aby zarówno duchowni, jak i świeccy, czyli wszyscy członkowie wspólnoty Kościoła, mogli słuchać Pisma Świętego „jako słowa, które pochodzi od Boga i mówi o Bogu dla życia świata”.

Z satysfakcją można stwierdzić, że Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w swoim podejściu do słowa natchnionego respektuje stanowisko Komisji, czego odzwierciedleniem jest choćby wydawany od wielu lat „Krąg Biblijny”. Jego zeszyt 43 w pierwszej części przybliża nam kolejne rozdziały Ewangelii według św. Mateusza za sprawą ściśle biblistycznych omówień, duszpasterskich aktualizacji, a także komentarzy zaczerpniętych z pism ojców Kościoła. Takie wielostronne wniknięcie w tajemnicę Biblii uświadamia, że jej poznawanie jest eklezjalnym procesem, który decyduje o stałym odnawianiu się tożsamości Kościoła w oparciu o słowo natchnione. Druga część – jak zwykle – porusza różne zagadnienia. Tym razem są to: a. dzieje wspólnoty z Qumran, której zawdzięczamy wiele świadectw głębokiego poruszenia duchowego, panującego w czasach Jezusa, pozwalających na rekonstrukcję kontekstu religijnego Jego wystąpienia; b. działalność pisarska Aggeusza i rola tego proroka mniejszego w odbudowie świątyni jerozolimskiej; c. losy Kościoła w wizji Apokalipsy św. Jana. Część trzecia koncentruje się na biblijnych podstawach sakramentu małżeństwa. Jako że w dzisiejszych czasach przez wielu jest on deprecjonowany, więc w „Kręgu Biblijnym” zostanie mu poświęcone więcej miejsca.

Ks. prof. Henryk Witczyk
Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-742-6
rok wydania 2020
ilość stron 188
format B5

Spis treści

Słowo od Boga
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk       

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Dr Joanna Jaromin
 1. Wyznanie Piotra (Mt 16,13-20)      
 2. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania Jezusa (Mt 16,21-28)
 3. Przemienienie Jezusa (Mt 17,1-8)
 4. Przyjście Eliasza (Mt 17,9-13)

Ks. dr Wojciech Kardyś
 5. Uzdrowienie epileptyka (Mt 17,14-21)
 6. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Sprawa podatku świątynnego (Mt 17,22-27)
 7. Spór o pierwszeństwo. Zgorszenie (Mt 18,1-11)
 8. Zabłąkana owca (Mt 18,12-14)

Ks. dr Grzegorz M. Baran
 9. Upomnienie braterskie. Obowiązek przebaczenia (Mt 18,15-22)
10. Nielitościwy dłużnik (Mt 18,23-35)
11. Nierozerwalność małżeństwa (Mt 19,1-9)
12. Dobrowolna bezżenność. Jezus błogosławi dzieci (Mt 19,10-15)
13. Bogaty młodzieniec (Mt 19,16-22)

Ks. mgr lic. Franciszek Wielgut SCJ
14. Niebezpieczeństwo bogactw (Mt 19,23-26)
15. Nagroda za dobrowolne ubóstwo (Mt 19,27-30)
16. Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)
17. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza (Mt 20,17-28)


POZNAWAĆ BIBLIĘ


  I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
     Starożytna literatura żydowska
     Qumran – historia osady i badań archeologicznych

 II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
      Księga Aggeusza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
      Świątynia jerozolimska w orędziu proroka Aggeusza

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
      Pisma św. Jana, cz. 8
      Apokalipsa św. Jana – egzegeza (3)


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
„Mężczyzną i niewiastą ich stworzył” – sakrament małżeństwa (cz. 1)

 

Do pobrania