KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

18,00 zł

Opis

Obraz Jezusa Chrystusa pukającego do serca człowieka pozwala bardziej przekonująco uchwycić miłość Boga ku ludziom, ukazać Jego bezgraniczne pragnienie bycia z człowiekiem. Niezwykłe jest, że to Bóg nas poszukuje i że to On wychodzi nam na spotkanie, nawet jeśli my trwamy w grzechu. Ów obraz pokazuje wymownie również to, że Bóg szanuje naszą wolną wolę, nie stara się uszczęśliwić nas wbrew nam samym. Człowiek może wpuścić Boga, ale może także się przed Nim zamknąć. On pragnie zasiąść z nami do uczty. Uczta przywodzi nam na myśl Eucharystię, jest to bowiem szczególna jej odmiana, ale jest nią również czas czytania – słuchania Jego słowa. Biblia pozwala wszak usłyszeć głos Boga. On mówi do nas w swoim słowie. Jego zrozumieniu służy „Krąg Biblijny”.

Zeszyt 41 „Kręgu” składa się z trzech części. Pierwszą wypełniają opracowania poświęcone kolejnym rozdziałom Ewangelii św. Mateusza (Mt 10 – 12). Każde opracowanie zawiera omówienie o charakterze egzegetycznym, a także odpowiednio dobrany do niego komentarz patrystyczny. W drugiej części p. Krzysztof Mielcarek kontynuuje prezentację nowotestamentalnej historii zbawienia, ks. Mirosław S. Wróbel przybliża okoliczności powstania Księgi Habakuka, daje wgląd w jej orędzie, a także podejmuje problem relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem Bożym, a ks. Piotr Łabuda proponuje komentarz egzegetyczny do listów do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana. W części trzeciej ks. Grzegorz Rzeźwicki odsłania biblijny wymiar sakramentu odnowienia chrztu w obliczu śmierci, czyli namaszczenia chorych. Tradycyjnie do tomiku dołączamy płytę CD z nagraniem dalszej części Ewangelii św. Mateusza, pozwala ono bowiem słuchać słowa Bożego w różnych sytuacjach w domu czy w trakcie jazdy samochodem. A słuchając nagrania, zapraszamy przecież do swojego serca Jezusa Chrystusa, który – jak już to podkreśliliśmy – nieprzerwanie pragnie być z nami.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-696-2
rok wydania 2020
ilość stron 168
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 10,1 - 12,50

Spis treści

Oto stoję u drzwi i kołaczę… – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Ks. dr Damian Jurczak
1. Wybór Dwunastu i mowa misyjna (Mt 10,1-16)       
2. Zapowiedź prześladowań. Męstwo w ucisku (Mt 10,17-33)       
3. Za Jezusem lub przeciw Niemu. Nagroda za oddanie się Mu (Mt 10,34 – 11,1)       
4. Poselstwo Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6)      

Ks. dr Robert Głuchowski
5. Świadectwo Jezusa o Janie (Mt 11,7-15)
6. Sąd Jezusa o współczesnych i wezwanie do pokuty (Mt 11,16-24)
7. Objawienie Ojca i Syna. Wezwanie do utrudzonych (Mt 11,25-30)
8. Łuskanie kłosów w szabat (Mt 12,1-8)

Ks. dr Grzegorz M. Baran
9.   Uzdrowienie w szabat (Mt 12,9-14)       
10. Jezus – „Sługa Pański” (Mt 12,15-30)       
11. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31-37)       
12. Znak Jonasza. Nawrót do grzechu (Mt 12,38-45)       
13. Prawdziwa rodzina Jezusa (Mt 12,46-50)     

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia, cz. II/2
    Wydarzenia historii zbawienia. Nowy Testament
    Jezus Chrystus – osoba i dzieło Zbawiciela, cz. 2    

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Habakuka – nazwa, treść i orędzie teologiczne    
     Boża sprawiedliwość i miłosierdzie     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
      Pisma św. Jana, cz. 6
      Apokalipsa św. Jana – egzegeza (1)     

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki, Sakrament odnowienia chrztu w obliczu śmierci – namaszczenie chorych    

 

Do pobrania