KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza:
01. (Mt 5,21-26)
02. (Mt 5,27-32)
03. (Mt 5,33-48)
04. (Mt 6,1-18)
05. (Mt 6,19-34)
06. (Mt 7,1-14)
07. (Mt 7,15-23)
08. (Mt 7,24-29)
09. (Mt 8,1-4)
10. (Mt 8,5-13)
11. (Mt 8,14-17)
12. (Mt 8,18-27)
13. (Mt 8,28-34)
14. (Mt 9,1-8)
15. (Mt 9,9-17)
16. (Mt 9,18-26)
17. (Mt 9,27-31)
18. (Mt 9,32-38)

lektor: Andrzej Kozioł

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

„Krąg Biblijny” od wielu już lat pełni funkcję przewodnika w tej swoistej pielgrzymce, jaką jest lektura czterech ewangelii. Podstawowym wszak założeniem moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i współpracujących z nimi biblistów jest przygotowywanie opracowań ułatwiających zgłębianie tajemnicy słowa Bożego.

Zeszyt czterdziesty „Kręgu Biblijnego” w pierwszej części zawiera omówienia kolejnych rozdziałów Ewangelii św. Mateusza. I tym razem współczesna egzegeza została w nich uzupełniona komentarzami ojców Kościoła, nad których doborem od początku czuwa ksiądz Antoni Żurek. W części drugiej kontynuowane są dobrze znane cykle. Pan Krzysztof Mielcarek w kolejnym swoim szkicu z zakresu wydarzeń historii zbawienia przechodzi już do Nowego Testamentu, koncentrując się na osobie i dziele Zbawiciela. Ksiądz Mirosław S. Wróbel przybliża Księgę Nahuma, a przy okazji odsłania specyfikę biblijnego błogosławieństwa i przekleństwa. Natomiast ksiądz Piotr Łabuda powraca do Apokalipsy św. Jana, wyjaśniając, czym jest w ogóle apokaliptyka i jak rozumieć apokaliptyczne symbole. Część trzecia „Kręgu”, liturgiczna, zawiera opracowanie księdza Grzegorza Rzeźwickiego na temat sakramentu pokuty. Do zeszytu została dołączona płyta CD z nagraniem odpowiednich perykop Ewangelii św. Mateusza. Mamy nadzieję, że całość zaproponowanych w nim materiałów okaże się pomocna w pielgrzymowaniu do źródeł naszej wiary za Słowem, które każdemu z nas daje życie.


Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-674-0
rok wydania 2019
ilość stron 216
format B5

Spis treści

Śladami źródeł naszej wiary… – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Ks. dr Damian Jurczak
01. Piąte przykazanie (Mt 5,21-26)      
02. Szóste przykazanie (Mt 5,27-32)       
03. Ósme przykazanie. Prawo odwetu. Miłość nieprzyjaciół (Mt 5,33-48)       
04. Jałmużna, modlitwa i post (Mt 6,1-18)    
05. Dobra trwałe. Zbytnie troski (Mt 6,19-34)       

Dr Joanna Jaromin
06. Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda. Wytrwałość w modlitwie. Złota zasada postępowania. Ciasna brama (Mt 7,1-14)      
07. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami (Mt 7,15-23)       
08. Dobra lub zła budowa (Mt 7,24-29)       
09. Uzdrowienie trędowatego (Mt 8,1-4)       

Ks. dr Robert Głuchowski
10. Setnik z Kafarnaum (Mt 8,5-13)       
11. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia (Mt 8,14-17)       
12. Potrzeba wyrzeczenia. Uciszenie burzy (Mt 8,18-27)       
13. Uzdrowienie dwóch opętanych (Mt 8,28-34)     

Ks. Grzegorz M. Baran
14. Uzdrowienie paralityka (Mt 9,1-8)  
15. Powołanie Mateusza. Sprawa postów (Mt 9,9-17)     
16. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok (Mt 9,18-26)    
17. Uzdrowienie dwóch niewidomych (Mt 9,27-31)    
18. Uzdrowienie opętanego i chorych (Mt 9,32-38)    


POZNAWAĆ BIBLIĘ

  I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
     Historia zbawienia, cz. II/2
     Wydarzenia historii zbawienia. Nowy Testament
     Jezus Chrystus – osoba i dzieło Zbawiciela  

 II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Nahuma – nazwa, treść i orędzie teologiczne    
     Błogosławieństwo i przekleństwo w ujęciu biblijnym     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 5
      Apokalipsa św. Jana – zagadnienia literacko-historyczne (2)    


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Odpuszczenie grzechów w imię Jezusa – sakrament pokuty i pojednania    

 

Do pobrania