KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza:
01. (Mt 5,21-26)
02. (Mt 5,27-32)
03. (Mt 5,33-48)
04. (Mt 6,1-18)
05. (Mt 6,19-34)
06. (Mt 7,1-14)
07. (Mt 7,15-23)
08. (Mt 7,24-29)
09. (Mt 8,1-4)
10. (Mt 8,5-13)
11. (Mt 8,14-17)
12. (Mt 8,18-27)
13. (Mt 8,28-34)
14. (Mt 9,1-8)
15. (Mt 9,9-17)
16. (Mt 9,18-26)
17. (Mt 9,27-31)
18. (Mt 9,32-38)

lektor: Andrzej Kozioł

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

„Krąg Biblijny” od wielu już lat pełni funkcję przewodnika w tej swoistej pielgrzymce, jaką jest lektura czterech ewangelii. Podstawowym wszak założeniem moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i współpracujących z nimi biblistów jest przygotowywanie opracowań ułatwiających zgłębianie tajemnicy słowa Bożego.

Zeszyt czterdziesty „Kręgu Biblijnego” w pierwszej części zawiera omówienia kolejnych rozdziałów Ewangelii św. Mateusza. I tym razem współczesna egzegeza została w nich uzupełniona komentarzami ojców Kościoła, nad których doborem od początku czuwa ksiądz Antoni Żurek. W części drugiej kontynuowane są dobrze znane cykle. Pan Krzysztof Mielcarek w kolejnym swoim szkicu z zakresu wydarzeń historii zbawienia przechodzi już do Nowego Testamentu, koncentrując się na osobie i dziele Zbawiciela. Ksiądz Mirosław S. Wróbel przybliża Księgę Nahuma, a przy okazji odsłania specyfikę biblijnego błogosławieństwa i przekleństwa. Natomiast ksiądz Piotr Łabuda powraca do Apokalipsy św. Jana, wyjaśniając, czym jest w ogóle apokaliptyka i jak rozumieć apokaliptyczne symbole. Część trzecia „Kręgu”, liturgiczna, zawiera opracowanie księdza Grzegorza Rzeźwickiego na temat sakramentu pokuty. Do zeszytu została dołączona płyta CD z nagraniem odpowiednich perykop Ewangelii św. Mateusza. Mamy nadzieję, że całość zaproponowanych w nim materiałów okaże się pomocna w pielgrzymowaniu do źródeł naszej wiary za Słowem, które każdemu z nas daje życie.


Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-674-0
rok wydania 2019
ilość stron 216
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

CD: Ewangelia wg św. Mateusza:
01. (Mt 5,21-26)
02. (Mt 5,27-32)
03. (Mt 5,33-48)
04. (Mt 6,1-18)
05. (Mt 6,19-34)
06. (Mt 7,1-14)
07. (Mt 7,15-23)
08. (Mt 7,24-29)
09. (Mt 8,1-4)
10. (Mt 8,5-13)
11. (Mt 8,14-17)
12. (Mt 8,18-27)
13. (Mt 8,28-34)
14. (Mt 9,1-8)
15. (Mt 9,9-17)
16. (Mt 9,18-26)
17. (Mt 9,27-31)
18. (Mt 9,32-38)

lektor: Andrzej Kozioł

Spis treści

Śladami źródeł naszej wiary… – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Ks. dr Damian Jurczak
01. Piąte przykazanie (Mt 5,21-26)      
02. Szóste przykazanie (Mt 5,27-32)       
03. Ósme przykazanie. Prawo odwetu. Miłość nieprzyjaciół (Mt 5,33-48)       
04. Jałmużna, modlitwa i post (Mt 6,1-18)    
05. Dobra trwałe. Zbytnie troski (Mt 6,19-34)       

Dr Joanna Jaromin
06. Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda. Wytrwałość w modlitwie. Złota zasada postępowania. Ciasna brama (Mt 7,1-14)      
07. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami (Mt 7,15-23)       
08. Dobra lub zła budowa (Mt 7,24-29)       
09. Uzdrowienie trędowatego (Mt 8,1-4)       

Ks. dr Robert Głuchowski
10. Setnik z Kafarnaum (Mt 8,5-13)       
11. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia (Mt 8,14-17)       
12. Potrzeba wyrzeczenia. Uciszenie burzy (Mt 8,18-27)       
13. Uzdrowienie dwóch opętanych (Mt 8,28-34)     

Ks. Grzegorz M. Baran
14. Uzdrowienie paralityka (Mt 9,1-8)  
15. Powołanie Mateusza. Sprawa postów (Mt 9,9-17)     
16. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok (Mt 9,18-26)    
17. Uzdrowienie dwóch niewidomych (Mt 9,27-31)    
18. Uzdrowienie opętanego i chorych (Mt 9,32-38)    


POZNAWAĆ BIBLIĘ

  I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
     Historia zbawienia, cz. II/2
     Wydarzenia historii zbawienia. Nowy Testament
     Jezus Chrystus – osoba i dzieło Zbawiciela  

 II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Nahuma – nazwa, treść i orędzie teologiczne    
     Błogosławieństwo i przekleństwo w ujęciu biblijnym     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 5
      Apokalipsa św. Jana – zagadnienia literacko-historyczne (2)    


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Odpuszczenie grzechów w imię Jezusa – sakrament pokuty i pojednania    

 

Do pobrania