KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 8,31-9,1
02. Mk 9,2-13
03. MK 9,14-32
04. MK 9,33-50
05. MK 10,1-12
06. MK 10,13-16
07. MK 10,17-27
08. MK 10,28-34
09. MK 10,35-45
10. MK 10,46-52
11. MK 11,1-11
12. MK 11,12-26
13. MK 11,27-33
lektor: Rafał Porzeziński

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

Zeszyt 36 „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie składa się z trzech części. W pierwszej z nich – w „Spotkaniach z Ewangelią św. Marka” – znajdują się omówienia dalszych fragmentów najstarszej ewangelii, koncentrujących się na działalności Jezusa poza Galileą i na Jego drodze do Jerozolimy (Mk 8,31 – 11,33). Rozwinięciem omówień są wyimki z komentarzy ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich, które do dziś pozostają niezwykle inspirujące. W drugiej części – „Poznając Biblię” – dr hab. Krzysztof Mielcarek kontynuuje swój cykl poświęcony historii zbawienia, prezentując ogólne tło profetyzmu izraelskiego po powrocie z niewoli babilońskiej i działalność proroków Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel wprowadza czytelnika do Księgi Amosa, a jednocześnie przybliża okoliczności powołania i przebieg posłannictwa tego jednego z dwunastu „proroków mniejszych”. Ks. dr hab. Piotr Łabuda po przedstawieniu postaci św. Jana Ewangelisty rozpoczyna wykład na temat jego pism. W części trzeciej – „Biblia a liturgia” – ks. dr Grzegorz Rzeźwicki opisuje biblijne korzenie ostatnich już części Mszy św., obrzędów komunii św. i obrzędów zakończenia. Do zeszytu dołączona jest płyta z nagraniami odpowiednich fragmentów Ewangelii św. Marka. Jej wydanie było możliwe dzięki współpracy redakcji „Kręgu Biblijnego” z wydawnictwem Edycja św. Pawła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-565-1
rok wydania 2018
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Światło słowa Bożego w rozeznaniu powołania – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk         

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA

Ks. dr Piotr Jaworski
 1. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania Jezusa (Mk 8,31 – 9,1)      
 2. Przemienienie Jezusa. Przyjście Eliasza (Mk 9,2-13)    
 3. Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 9,14-32)       
 4. Nauczanie w Kafarnaum (Mk 9,33-50)       
 5. Nierozerwalność małżeństwa (Mk 10,1-12)       

Ks. dr Robert Głuchowski
 6. Jezus błogosławi dzieci (Mk 10,13-16)       
 7. Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw (Mk 10,17-27)       
 8. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 10,28-34)      
 9. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą (Mk 10,35-45)       

Dr Joanna Jaromin
10. Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52)       
11. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mk 11,1-11)       
12. Nieurodzajne drzewo figowe. Oczyszczenie świątyni (Mk 11,12-26)       
13. Pytanie o władzę (Mk 11,27-33)       

POZNAWAĆ BIBLIĘ

    I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
       Historia zbawienia
       Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/8     

  II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
      Księga Amosa – nazwa, treść i orędzie teologiczne     
      Powołanie i posłannictwo proroka Amosa (Am 7,12-17)     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 2
      Pierwszy List św. Jana – zagadnienia literacko-teologiczne     

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Obrzędy komunii św. i obrzędy zakończenia Mszy św.   

 

Do pobrania