KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 8,31-9,1
02. Mk 9,2-13
03. MK 9,14-32
04. MK 9,33-50
05. MK 10,1-12
06. MK 10,13-16
07. MK 10,17-27
08. MK 10,28-34
09. MK 10,35-45
10. MK 10,46-52
11. MK 11,1-11
12. MK 11,12-26
13. MK 11,27-33
lektor: Rafał Porzeziński

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

Zeszyt 36 „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie składa się z trzech części. W pierwszej z nich – w „Spotkaniach z Ewangelią św. Marka” – znajdują się omówienia dalszych fragmentów najstarszej ewangelii, koncentrujących się na działalności Jezusa poza Galileą i na Jego drodze do Jerozolimy (Mk 8,31 – 11,33). Rozwinięciem omówień są wyimki z komentarzy ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich, które do dziś pozostają niezwykle inspirujące. W drugiej części – „Poznając Biblię” – dr hab. Krzysztof Mielcarek kontynuuje swój cykl poświęcony historii zbawienia, prezentując ogólne tło profetyzmu izraelskiego po powrocie z niewoli babilońskiej i działalność proroków Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel wprowadza czytelnika do Księgi Amosa, a jednocześnie przybliża okoliczności powołania i przebieg posłannictwa tego jednego z dwunastu „proroków mniejszych”. Ks. dr hab. Piotr Łabuda po przedstawieniu postaci św. Jana Ewangelisty rozpoczyna wykład na temat jego pism. W części trzeciej – „Biblia a liturgia” – ks. dr Grzegorz Rzeźwicki opisuje biblijne korzenie ostatnich już części Mszy św., obrzędów komunii św. i obrzędów zakończenia. Do zeszytu dołączona jest płyta z nagraniami odpowiednich fragmentów Ewangelii św. Marka. Jej wydanie było możliwe dzięki współpracy redakcji „Kręgu Biblijnego” z wydawnictwem Edycja św. Pawła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-565-1
rok wydania 2018
ilość stron 160
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 8,31-9,1
02. Mk 9,2-13
03. MK 9,14-32
04. MK 9,33-50
05. MK 10,1-12
06. MK 10,13-16
07. MK 10,17-27
08. MK 10,28-34
09. MK 10,35-45
10. MK 10,46-52
11. MK 11,1-11
12. MK 11,12-26
13. MK 11,27-33
lektor: Rafał Porzeziński

Spis treści

Światło słowa Bożego w rozeznaniu powołania – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk         

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA

Ks. dr Piotr Jaworski
 1. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowania Jezusa (Mk 8,31 – 9,1)      
 2. Przemienienie Jezusa. Przyjście Eliasza (Mk 9,2-13)    
 3. Uzdrowienie epileptyka. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 9,14-32)       
 4. Nauczanie w Kafarnaum (Mk 9,33-50)       
 5. Nierozerwalność małżeństwa (Mk 10,1-12)       

Ks. dr Robert Głuchowski
 6. Jezus błogosławi dzieci (Mk 10,13-16)       
 7. Bogaty młodzieniec. Niebezpieczeństwo bogactw (Mk 10,17-27)       
 8. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mk 10,28-34)      
 9. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą (Mk 10,35-45)       

Dr Joanna Jaromin
10. Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52)       
11. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mk 11,1-11)       
12. Nieurodzajne drzewo figowe. Oczyszczenie świątyni (Mk 11,12-26)       
13. Pytanie o władzę (Mk 11,27-33)       

POZNAWAĆ BIBLIĘ

    I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
       Historia zbawienia
       Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/8     

  II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
      Księga Amosa – nazwa, treść i orędzie teologiczne     
      Powołanie i posłannictwo proroka Amosa (Am 7,12-17)     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 2
      Pierwszy List św. Jana – zagadnienia literacko-teologiczne     

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Obrzędy komunii św. i obrzędy zakończenia Mszy św.   

 

Do pobrania