KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

1. Mk 1,1-45
2. Mk 2,1-28
3. Mk 3,1-35
4. Mk 4,1-20
lektor: Rafał Porzeziński

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-521-7
rok wydania 2017
ilość stron 160
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34  (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34 (z płytą CD)

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

1. Mk 1,1-45
2. Mk 2,1-28
3. Mk 3,1-35
4. Mk 4,1-20
lektor: Rafał Porzeziński

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Spis treści

Słuchając pierwszej ewangelii
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA


Dr Joanna Jaromin
1. Jan Chrzciciel (Mk 1,1-8)
2. Chrzest i kuszenie Jezusa (Mk 1,9-13)
3. Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,14-20)
4. N auczanie w K afarnaum (Mk 1,21-34)


Ks. dr Robert Głuchowski
5. W okolicy Kafarnaum i uzdrowienie trędowatego (Mk 1,35-45)
6. U zdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
7. Powołanie Lewiego (Mk 2,13-17)
8. S prawa postów i łuskania kłosów w szabat (Mk 2,18-28)


Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. U zdrowienie w szabat (Mk 3,1-6)
10. Wybór Dwunastu (Mk 3,7-19)
11. Oszczerstwa uczonych w Piśmie (Mk 3,20-30)
12. Prawdziwi krewni Jezusa (Mk 3,31-35)
13. Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20)


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia
Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/6


II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Ozeasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Wewnętrzne problemy Izraela ukazane w Księdze Ozeasza


III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Ewangelia św. Marka
Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym


BIBLIA I LITURGIA


Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Modlitwa eucharystyczna – prefacja i epikleza

 

Do pobrania