KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 34 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

1. Mk 1,1-45
2. Mk 2,1-28
3. Mk 3,1-35
4. Mk 4,1-20
lektor: Rafał Porzeziński

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-521-7
rok wydania 2017
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Słuchając pierwszej ewangelii
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA


Dr Joanna Jaromin
1. Jan Chrzciciel (Mk 1,1-8)
2. Chrzest i kuszenie Jezusa (Mk 1,9-13)
3. Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,14-20)
4. N auczanie w K afarnaum (Mk 1,21-34)


Ks. dr Robert Głuchowski
5. W okolicy Kafarnaum i uzdrowienie trędowatego (Mk 1,35-45)
6. U zdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
7. Powołanie Lewiego (Mk 2,13-17)
8. S prawa postów i łuskania kłosów w szabat (Mk 2,18-28)


Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. U zdrowienie w szabat (Mk 3,1-6)
10. Wybór Dwunastu (Mk 3,7-19)
11. Oszczerstwa uczonych w Piśmie (Mk 3,20-30)
12. Prawdziwi krewni Jezusa (Mk 3,31-35)
13. Przypowieść o siewcy (Mk 4,1-20)


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia
Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/6


II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Ozeasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Wewnętrzne problemy Izraela ukazane w Księdze Ozeasza


III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Ewangelia św. Marka
Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym


BIBLIA I LITURGIA


Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Modlitwa eucharystyczna – prefacja i epikleza

 

Do pobrania