KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 33 (z płytą CD - "Spotkanie Jezusa z kobietami w Ewangelii św. Jana") Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 33 (z płytą CD - "Spotkania z Jezusem w Ewangelii św. Jana") Kwiecień - czerwiec. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-487-6
rok wydania 2017
ilość stron 176
format B5

Spis treści

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk       


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,1-45)
Wiara drogą do życia      
2. „Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21,1-11)
Pokusa relatywizacji dobra i zła       
3. „On ma powstać z martwych” (J 20,1-9)
W obliczu prawdy niepojętej       
4. „Pokój wam!” (J 20,19-31)
Tęsknota za harmonią       
5. „Poznali Go przy łamaniu chleba” (Łk 24,13-35)
Spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym w Jego słowie i Eucharystii       

Ks. dr Robert Głuchowski
6. „Jestem Dobrym Pasterzem” (J 10,1-10)
W prawdzie o sobie       
7. „Panie, pokaż nam Ojca” (J 14,1-12)
Najgłębsze pragnienie       
8. „Pocieszyciela da wam” (J 14,14-21)
Łaska ojcostwa       
9. „Ja jestem z wami” (Mt 28,16-20)
Kiedy Jezus wstąpił do nieba?       

Dr Joanna Jaromin
10. „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,19-23)
Pieczęć chrześcijańska    
11. „Tak Bóg umiłował świat” (J 3,16-18)
Miłość i wiara jako drogi poznania      
12. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,36 – 10,8)
Wezwanie do modlitwy o powołania     
13. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało” (Mt 10,26-33)
Wezwanie do odwagi   


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/5   

II.  Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Daniela – nazwa, treść i orędzie teologiczne   
     Postać Syna Człowieczego w Ewangelii Janowej 

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      List do Hebrajczyków
      Analiza egzegetyczno-teologiczna   


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
    Liturgia Eucharystyczna – przygotowanie darów ofiarnych 

Ks. dr Krzysztof Wons SDS
    Strategiczny kwadrans w weekend   

 

Do pobrania