KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 32 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 32 (z płytą CD - "Ewangelia o czułości Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza") Styczeń - marzec. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Zadaniem, które stawiają sobie zarówno moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, jak i autorzy „Kręgu Biblijnego”, jest przybliżenie niedzielnych czytań. Niniejszy zeszyt koncentruje się na czytaniach Bożego Narodzenia, okresu zwykłego oraz Wielkiego Postu. Każde opracowanie – przygotowane zgodnie z metodą przyjętą w kręgach biblijnych – zawiera omówienie ewangelii, zestaw pytań pogłębiających jej rozumienie, aktualizację słowa Bożego poprzez odniesienie go do współczesnych realiów życiowych, kilka myśli wartych zapamiętania, które mogą nam towarzyszyć przez kolejny tydzień, a na końcu – propozycję dalszej lektury.

Druga część „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie dotyczy bardziej ogólnej problematyki biblijnej. Tym razem mamy okazję poznać bliżej kolejne etapy historii zbawienia – wydarzenie wyjścia i przymierza narodu wybranego z Bogiem. Tutaj też zostają omówione Księga Ezechiela oraz List do Hebrajczyków. Część trzecia służy pełniejszemu zrozumieniu liturgii słowa Bożego we Mszy św. Praktyczną pomocą w obcowaniu ze słowem Bożym ma być dołączona do tego zeszytu „Kręgu Biblijnego” płyta CD, na której znajdziemy medytacje w duchu lectio divina.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-469-2
rok wydania 2016
ilość stron 176
format B5

Spis treści

„Aby dzień Pański był rozjaśniony...”
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk        


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
 1. „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,16-21)
     Narodzenie Jezusa stanowi tajemnicę, której rozum ludzki nie może przeniknąć      
 2. „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie” (Mt 3,13-17)
     Powtórne narodziny      
 3. „Jan dał takie świadectwo” (J 1,29-34)
     Mistrz wymaga zaangażowania od swoich uczniów       
 4. „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie” (Mt 4,12-23)
     Życie jako spalanie się      
 5. „Błogosławieni” (Mt 5,1-12a)
     Droga do szczęścia       

Dr Joanna Jaromin
 6. „Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego” (Mt 5,13-16)
     Chrześcijanin solą i światłem       
 7. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo” (Mt 5,17-37)
     Jezus wypełnia Boże zamysły       
 8. „Bądźcie doskonali” (Mt 5,38-48)
     Miłość drogą doskonałości chrześcijańskiej       
 9. „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24-34)
     Konieczność odrzucenia zbytnich trosk       

Dr Beata Urbanek
10. „Był kuszony przez diabła” (Mt 4,1-11)
      Obrona przed grzechem       
11. „To jest mój Syn, Jego słuchajcie!” (Mt 17,1-9)
     Na drodze posłuszeństwa słowu Bożemu       
12. „Daj mi tej wody” (J 4,5-42)
     Zamieszkać przy źródle słowa     
13. „Idź, obmyj się” (J 9,1-41)
     Źródło światła    


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/4    

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Ezechiela – nazwa, treść i orędzie teologiczne   
    Wizja proroka Ezechiela – ożywienie wyschniętych kości (Ez 37,1-14)    

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
     List do Hebrajczyków
     Zagadnienia literacko-historyczne     


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
    Liturgia słowa Bożego we Mszy św.
    Odpowiedź na słowo Boże przez wiarę i modlitwę    

 

Do pobrania