KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 31 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 31 (z płytą DVD z filmem „Biblio, Ojczyzno moja”) Wrzesień - grudzień. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Pierwsza część zeszytu 31 „Kręgu Biblijnego” tym razem przybliża czytelnikom niedzielne ewangelie z czterech ostatnich miesięcy roku. Każda z nich po wnikliwym omówieniu zostaje jak zwykle odniesiona do ich życia. Towarzysząca komentarzom bibliografia zaprasza do dalszego, już samodzielnego, zgłębiania pism objawionych. Druga część „Kręgu” w ramach wykładu na temat dziejów zbawienia przedstawia postać Mojżesza, wykorzystując do tego najnowsze ustalenia historyków i archeologów biblijnych. Prezentuje też treść i orędzie teologiczne Księgi Barucha ze Starego Testamentu oraz okoliczności powstania, strukturę i teologię Listu do Tytusa z korpusu pism Pawłowych. W części trzeciej ukazuje miejsce słowa Bożego w celebracji Eucharystii. Do zeszytu „Kręgu” została dołączona płyta DVD z filmem Biblio, Ojczyzno moja. Jest na niej również spotkanie z ojcem Innocenzo Gargano, który opowie o metodzie lectio divina z punktu widzenia mistrza w jej praktykowaniu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-436-4
rok wydania 2016
ilość stron 198
format B5

Spis treści

Aby być zdolnym do miłosierdzia
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk         


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Robert Głuchowski
1. „Kto nie nosi swego krzyża…” (Łk 14,25-33)
Wolność miłości       
2. „Był umarły” (Łk 15,1-32)
Radość ze spotkania z Jezusem       
3. „Gdy wszystko się skończy” (Łk 16,1-13)
Trzeźwa ocena sytuacji       
4. „Strasznie cierpię w tym płomieniu” (Łk 16,19-31)
Inni są wokół nas       

Ks. dr hab. Michał Bednarz
5. „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5-10)
Moc wiary      
6. „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (Łk 17,11-19)
Czy odczuwam potrzebę pojednania się z Bogiem?       
7. „Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych?” (Łk 18,1-8)
Czy doceniam wartość modlitwy?      
8. „Ten odszedł usprawiedliwiony” (Łk 18,9-14)
Zbawienie dziełem Bożego miłosierdzia     
9. „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,1-10)
Czy człowiek bogaty może być zbawiony?    

Ks. dr Marek Dzik
10. „Umarli zmartwychwstają” (Łk 20,27-38)
Zmartwychwstanie       
11. „Będziecie w nienawiści u wszystkich” (Łk 21,5-19)
Sąd ostateczny i sąd szczegółowy       
12. „Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,35-43)
Zbawienie i potępienie       

Dr Joanna Jaromin
13. „Nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,37-44)
Potrzeba nieustannej gotowości    
14. „Wydajcie godny owoc nawrócenia” (Mt 3,1-12)
Misja Jana Chrzciciela     
15. „Coście wyszli oglądać na pustyni?” (Mt 11,2-11)
Świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu     
16. „Nie bój się, Józefie” (Mt 1,18-24)
Mąż sprawiedliwy    
17. „Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,1-18)
Słowo Boga staje się dla nas ciałem     


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/3    

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Barucha – nazwa, treść i orędzie teologiczne   
    „Rozradował mię Święty miłosierdziem” (Ba 4,22):
    Miłosierne oblicze Boga w Starym Testamencie     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Listy św. Pawła Apostoła, cz. XV
      List do Tytusa   


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Liturgia słowa Bożego we Mszy św. – uobecnianie się słowa Bożego    

 

Do pobrania