KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 29. Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 29 (z płytą CD z pierwszą częścią nagrania Ewangelii św. Łukasza [Łk 1,1 - 11,36]) Styczeń - marzec. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Zeszyt 29 „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część koncentruje się na omówieniu czytań niedziel okresu Bożego Narodzenia, okresu zwykłego, Wielkiego Postu i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Poszczególne ewangelie zostały ukazane przez biblistów w perspektywie trwającego Roku Miłosierdzia. Stąd też w zaproponowanych przez nich aktualizacjach znalazły się odniesienia do papieskiej bulli Misericordiae vultus, zapowiadającej ten nadzwyczajny jubileusz. Druga część „Kręgu” proponuje pokaźną porcję wiedzy z zakresu historii zbawienia, a konkretnie – upadku pierwszych rodziców, komentarz do Księgę Jeremiasza, ze szczególnym uwzględnieniem problemu powołania proroka, a także egzegezę Pierwszego Listu do Tymoteusza. Część trzecia poświęcona jest biblijnym źródłom posoborowej reformy liturgii.

Mamy nadzieję, że cenną pomocą w przeżywaniu tajemnicy Roku Miłosierdzia okaże się pierwsza część nagrania Ewangelii św. Łukasza (Łk 1,1 - 11,36), do wysłuchania którego w sposób szczególny w tym roku zapraszamy (znajduje się ono na płycie CD dołączonego do niniejszego zeszytu).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-362-6
rok wydania 2015
ilość stron 172
format B5

Spis treści

Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ


Ks. dr Robert Głuchowski
1. „Tym, którzy Je przyjęli, dało moc” (J 1,1-18)
     Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca
2. „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,15-16.21-22)
     Dar upodobania
3. „I była tam Matka Jezusa” (J 2,1-12)
     Dzieło oczyszczenia z grzechów
4. „Duch Pański spoczywa na Mnie” (Łk 1,1-4; 4,14-21)
     Rok Jubileuszowy
5. „Wyrzucili Go z miasta” (Łk 4,21-30)
     Słowo łaski


Ks. dr hab. Michał Bednarz
6. „Nie bój się…” (Łk 5,1-11)
     Owocność naszego działania zależy od współpracy z łaską Boga
7. „Był kuszony przez diabła” (Łk 4,1-13)
     Nie pokusa jest czymś złym, ale grzech
8. „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9,28-36)
     Bóg wzywa nas do miłosierdzia
9. „Jeśli się nie nawrócicie…” (Łk 13,1-9)
     W jaki sposób dokonuje się nawrócenie?


Dr Joanna Jaromin
10. „Trzeba się weselić, że twój brat się odnalazł” (Łk 15,11-32)
       Radość Boga z nawróconego grzesznika
11. „Nikt cię nie potępił?” (J 8,1-11)
       Bóg stający w naszej obronie
12. „Mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga” (Łk 19,28-40)
       Król pokorny i łagodny
13. „Kamień odsunięty od grobu” (J 20,1-9)
       Pusty grób świadkiem zmartwychwstania


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I.     Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
       Historia zbawienia
       Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/1 (3)


II.    Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
       Księga Jeremiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
       Powołanie proroka Jeremiasza (Jr 1,4-10)


III.   Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
       Listy św. Pawła Apostoła, cz. XIII
       Pierwszy List do Tymoteusza


 BIBLIA I LITURGIA


Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Msza św. po Soborze Watykańskim II    159

 

Do pobrania