ROZWAŻANIA KATECHIZMOWE O DOBRYCH UCZYNKACH I CNOTACH Zobacz większe

ROZWAŻANIA KATECHIZMOWE O DOBRYCH UCZYNKACH I CNOTACH

Nowy

ks. Franciszek Kostrzewa

: Kazania
: Książki

14,00 zł

Opis

Życie nasze jest drogą do nieba i czasem zasługiwania na szczęśliwą wieczność. To wiemy. Natomiast nie wiemy, ile nam Bóg wyznaczył czasu na zbieranie tych zasług. Dlatego autor proponuje, by każdy dzień przyozdobić choćby jednym dobrym uczynkiem, gdyż tylko one przecisną się za nami przez wąską bramę nieba. Przypomina jednocześnie, że są grzechy, których się dopuściliśmy przez popełnienie zła, i grzechy opuszczenia okazji do wykonania dobrego czynu. Co zrobić, by tych okazji do dobra nie przeoczyć? Ks. Kostrzewa pomaga nam, analizując dogłębnie poszczególne uczynki miłosierne co do ciała i duszy oraz cnoty: boskie, kardynalne i przeciwne grzechom głównym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733295-8-4
rok wydania 2011
ilość stron 106
format A5

Spis treści

Wprowadzenie

I. CZYNY MIŁOŚCI

Dobry czyn


UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych odwiedzać
7. Umarłych grzebać, cz. I
8. Umarłych grzebać, cz. II

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY
1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych


II. CNOTY

Nowa jakość


CNOTY BOSKIE

„Samych siebie badajcie, czy trwacie w wierze” (2 Kor 13,5) Cnota wiary

„Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5) Cnota nadziei

„Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego” (Rz 5,5) Cnota miłości

CNOTY KARDYNALNE
„Bądźcie roztropni” (Mt 10,16) Cnota roztropności

„Oblecz się płaszczem sprawiedliwości” (Ba 5,2) Cnota sprawiedliwości

„Aby się wstrzymali” (Dz 15,20) Cnota wstrzemięźliwości albo umiarkowania

„Nie lękajcie się” (Jan Paweł II, 22 X 1978 r.) Cnota męstwa


CNOTY PRZECIWNE GRZECHOM GŁÓWNYM

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7) Cnota pokory

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35) Cnota hojności

„Chwalcie Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,20) Cnota czystości

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi” (Rz 12,10) Cnota życzliwości

„Czy jecie, czy pijecie […], wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31) Cnota umiarkowania w jedzeniu i piciu

„Niech będzie znana […] wasza wyrozumiała łagodność” (Flp 4,5) Cnota łagodności

„Będzie ci Bóg twój błogosławił […] w każdej pracy twej ręki” (Pwt 15,10) Cnota pracowitości