PANIE OTOCZ SWOJĄ TROSKĄ WSZYSTKICH POWOŁANYCH Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie Zobacz większe

PANIE OTOCZ SWOJĄ TROSKĄ WSZYSTKICH POWOŁANYCH Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie

Nowy

ks. Wiesław Piotrowski

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Liturgia i śpiew liturgiczny
: Książki

6,00 zł

Opis

Dobrą pomoc w trosce o powołania kapłańskie mogą stanowić rozważania i modlitwy zawarte w tym zbiorze. Zostały one przygotowane na pierwsze czwartki kolejnych miesięcy roku. Nabożeństwa te są dziękczynieniem dobremu Bogu za dar kapłanów, a także wielką prośbą o nowe i święte powołania do służby Bożej. Zostały one przygotowane dla duszpasterzy i ludzi dobrej woli, którym leży na sercu sprawa powołań kapłańskich, jako pomoc podczas modlitw o powołania, połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733266-9-9
rok wydania 2008
ilość stron 114
format A5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

ADORACJE
KAPŁAN ZNAKIEM BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (STYCZEŃ)
KAPŁAN WZOREM ŚWIĘTOŚCI (LUTY)
KAPŁAN ZJEDNOCZONY Z MĘKĄ CHRYSTUSA (MARZEC)
KAPŁAN GŁOSICIELEM ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA (KWIECIEŃ)
MARYJA WYCHOWAWCZYNIĄ POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH (MAJ)
KAPŁAN NA WZÓR SERCA JEZUSOWEGO (CZERWIEC)
KAPŁAN SŁUGĄ OŁTARZA (LIPIEC)
MARYJA POŚREDNICZKĄ ŁASK (SIERPIEŃ)
KAPŁAN NAUCZYCIELEM WIARY (WRZESIEŃ)
KAPŁAN ŚWIADKIEM CHRYSTUSA PO KRAŃCE ZIEMI (PAŹDZIERNIK)
KAPŁAN PRZEWODNIKIEM W DRODZE DO NIEBA (LISTOPAD)
KAPŁAN ZWIASTUNEM DOBREJ NOWINY (GRUDZIEŃ)


MODLITWY O POWOŁANIA
MODLITWY Z ORĘDZI JANA PAWŁA II
NA ŚWIATOWE DNI MODLITW O POWOŁANIA

MODLITWY Z ORĘDZI BENEDYKTA XVI
NA ŚWIATOWE DNI MODLITW O POWOŁANIA

MODLITWY Z MODLITEWNIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W TARNOWIE: „PROŚCIE PANA ŻNIWA…”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH
POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE: „ŻNIWO WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO”

MODLITWY Z MODLITEWNIKA ALUMNA: „DUC IN ALTUM”


LITANIE

LITANIA O NAJŚWIĘTSZYM IMIENIU JEZUS
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY
LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

 

Fragment

SŁOWO WSTĘPNE

Powołanie do kapłaństwa – jak przypomniał nam Jan Paweł II – jest jednocześnie darem i tajemnicą. Jest ono najpierw niezwykłym darem Bożej miłości i nikt z ludzi nie może przypisywać sobie prawa do bycia kapłanem. Jest wyrazem troski Boga o człowieka i owocem Bożej łaski. Kapłaństwo jest także tajemnicą. Często sam powołany nie jest w stanie do końca wytłumaczyć nawet samemu sobie, jak to się stało, że odkrył
i zrealizował powołanie do kapłaństwa. Ojciec Święty zauważył, że „Kościół (…) zdaje sobie sprawę, że dar Boży wymaga jednogłośnej i wielkodusznej odpowiedzi: cały Lud Boży winien niestrudzenie modlić się o powołania kapłańskie i zabiegać o nie. (…) Bóg obiecał Kościołowi, że da mu nie jakichkolwiek pasterzy, ale pasterzy «według swego Serca»” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 82).
Również obecny Ojciec Święty zachęca nas do trwania na modlitwie o powołania: „Pamiętając o poleceniu Jezusa: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo!» (Mt 9,37), silnie odczuwamy potrzebę modlitwy o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Nie dziwi fakt, że tam, gdzie ludzie modlą się żarliwie, rozkwitają powołania” (Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 2006).
Dobrą pomoc w tej trosce mogą stanowić rozważania i modlitwy zawarte w tym zbiorze, przygotowane na pierwsze czwartki kolejnych miesięcy roku. Nabożeństwa te są dziękczynieniem dobremu Bogu za dar kapłanów, a także wielką prośbą o nowe i święte powołania do służby Bożej. Zostały one przygotowane dla duszpasterzy i ludzi dobrej woli, którym leży na sercu sprawa powołań kapłańskich, jako pomoc podczas modlitw o powołania, połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Ks. Jerzy Jurkiewicz