BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI, UCZEŃ W SZKOLE MARYI. Rozważania na nabożeństwa październikowe Zobacz większe

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI, UCZEŃ W SZKOLE MARYI. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Nowy

Ks. Józef Wałaszek

: Kazania
: Książki

5,00 zł

Opis

Niniejsze rozważania na nabożeństwa październikowe zostały w całości poświęcone ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, Błogosławionemu z Podegrodzia. Ich autor, ks. Józef Wałaszek, ukazał tę niezwykłą postać, odwołując się nie tylko do faktów z życia Papczyńskiego, ale także cytując wiele jego przemyśleń, obrazujących duchowość Błogosławionego. Dlatego też rozważania te w niemniejszym stopniu mogą służyć do prywatnej lektury tym wszystkim, którzy chcą wzmocnić więź z Jezusem i Jego Niepokalaną Matką.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733264-1-5
rok wydania 2008
ilość stron 106
format A5

Spis treści
  • Słowo wstępne


  • Zaproszeni do szkoły Chrystusa


  • Modlitwa różańcowa prowadzi do Jezusa


  • Człowiek świątynią Boga


  • Powołanie do służby Bożej


  • Wierny swemu powołaniu


  • Powołanie do świętości


  • Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi


  • O czci dla Niepokalanej Matki Jezusa


  • Wszystko jest dziełem Bożej Opatrzności


  • Miłośnik Chrystusa Cierpiącego


  • Naśladowanie Jezusa


  • Tajemnica Eucharystii


  • Potrzeba modlitwy w życiu chrześcijanina


  • Konieczność kształtowania prawego sumienia


  • Posłuszeństwo prawom Bożym i ludzkim


  • O darach i cnotach


  • Błogosławieni czystego serca


  • Umieć dokonywać roztropnych wyborów


  • Postępować w duchu pokory


  • Powołanie do prawdziwej wiary


  • Pobożność umacnia łączność z Bogiem


  • Zobowiązanie do świadectwa wiary


  • Posłuszeństwo na wzór Chrystusa


  • Być ubogim w duchu


  • Miłosierdzie Boże przedmiotem kontemplacji


  • Realizacja podjętych zobowiązań


  • Czcić Matkę Bożą Bolesną


  • Nie można zapomnieć o miłości do ojczyzny


  • Dawać świadectwo życia w trzeźwości


  • Pamięć o rzeczach ostatecznych


  • Pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym


  • Żyć w nadziei zmartwychwstania


  • Bibliografia