BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI, UCZEŃ W SZKOLE MARYI. Rozważania na nabożeństwa październikowe Zobacz większe

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI, UCZEŃ W SZKOLE MARYI. Rozważania na nabożeństwa październikowe

Nowy

Ks. Józef Wałaszek

: Kazania
: Książki

5,00 zł

Opis

Niniejsze rozważania na nabożeństwa październikowe zostały w całości poświęcone ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, Błogosławionemu z Podegrodzia. Ich autor, ks. Józef Wałaszek, ukazał tę niezwykłą postać, odwołując się nie tylko do faktów z życia Papczyńskiego, ale także cytując wiele jego przemyśleń, obrazujących duchowość Błogosławionego. Dlatego też rozważania te w niemniejszym stopniu mogą służyć do prywatnej lektury tym wszystkim, którzy chcą wzmocnić więź z Jezusem i Jego Niepokalaną Matką.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733264-1-5
rok wydania 2008
ilość stron 106
format A5

Spis treści




  • Słowo wstępne






  • Zaproszeni do szkoły Chrystusa






  • Modlitwa różańcowa prowadzi do Jezusa






  • Człowiek świątynią Boga






  • Powołanie do służby Bożej






  • Wierny swemu powołaniu






  • Powołanie do świętości






  • Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi






  • O czci dla Niepokalanej Matki Jezusa






  • Wszystko jest dziełem Bożej Opatrzności






  • Miłośnik Chrystusa Cierpiącego






  • Naśladowanie Jezusa






  • Tajemnica Eucharystii






  • Potrzeba modlitwy w życiu chrześcijanina






  • Konieczność kształtowania prawego sumienia






  • Posłuszeństwo prawom Bożym i ludzkim






  • O darach i cnotach






  • Błogosławieni czystego serca






  • Umieć dokonywać roztropnych wyborów






  • Postępować w duchu pokory






  • Powołanie do prawdziwej wiary






  • Pobożność umacnia łączność z Bogiem






  • Zobowiązanie do świadectwa wiary






  • Posłuszeństwo na wzór Chrystusa






  • Być ubogim w duchu






  • Miłosierdzie Boże przedmiotem kontemplacji






  • Realizacja podjętych zobowiązań






  • Czcić Matkę Bożą Bolesną






  • Nie można zapomnieć o miłości do ojczyzny






  • Dawać świadectwo życia w trzeźwości






  • Pamięć o rzeczach ostatecznych






  • Pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym






  • Żyć w nadziei zmartwychwstania






  • Bibliografia