DZIELMY SIĘ SŁOWEM. Rozważania wielkopostne Homilie na niedziele i święta  na Wielki Post i okres wielkanocny. Część 2. Rok A Zobacz większe

Dzielmy się Słowem. Rok A, cz. 2 Rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta

Nowy

ks. Jerzy Zoń (red.)

: Biblioteka duszpasterza
: Kazania, Homiletyka
: Książki

7,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-491-3
rok wydania 2017
ilość stron 216
format A5

Spis treści

Słowo wstępne


 


Rozważania wielkopostne
Ks. Zbigniew Wielgosz


 


Środa Popielcowa
Dzień na powrót


Czwartek po Popielcu
Stale wybierać muszę


Piątek po Popielcu
Zmaleliśmy do szeptu


Sobota po Popielcu
Chleb miłosierdzia


Tydzień po I niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Być jak On


Wtorek
Zachęta do cierpliwości


Środa
Jesteśmy Niniwą


Czwartek
Módlmy się o odwagę


Piątek
Jesteśmy odpowiedzialni?


Sobota
Wola to rozkaz


Tydzień po II niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Straszliwy i miłosierny


Wtorek
Odsłonić przed Bogiem duszę


Środa
Bezgranicznie zaufać Bogu


Czwartek
Przeklęty i błogosławiony


Piątek
Józef i Jezus


Sobota
Bóg już na nas czeka


Tydzień po III niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Nauczyciel pokory


Wtorek
Modlitwa w ogniu


Środa
Mądrość Bożych przykazań


Czwartek
Zatwardziałość serca


Piątek
Chory i lekarz


Sobota
Morskie fale


Tydzień po IV niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Wszystko będzie nowe


Wtorek
Woda z Jego Serca


Środa
Powrót z wygnania


Czwartek
Jezus i Mojżesz


Piątek
Los sprawiedliwych


Sobota
Baranek i zielone drzewo


Tydzień po V niedzieli Wielkiego Postu


Poniedziałek
Niewinny i grzeszny


Wtorek
Dół i góra


Środa
Być radykalnym


Czwartek
Cierpliwość Jezusa


Piątek
Znak sprzeciwu


Sobota
Czas rekolekcji


Wielki Tydzień


Wielki Poniedziałek
Czas się dopełnia


Wielki Wtorek
Światło dla pogan


Wielka Środa
Ostatnie słowoHomilie na niedziele i świętana Wielki Post i okres wielkanocny
Ks. Jacek SłowikŚroda Popielcowa
Chrystus mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek


I niedziela Wielkiego Postu
Grzech poniża człowieka, ograniczając jego horyzonty myślowe


II niedziela Wielkiego Postu
Czy wiara chrześcijańska jest dzisiaj również dla nas nadzieją, która przemienia i podtrzymuje nasze życie?


III niedziela Wielkiego Postu
Widzialna rzeczywistość Kościoła jest obrazem jego rzeczywistości duchowej


Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Święty Józef także dziś strzeże i osłania Mistyczne Ciało Odkupiciela, którym jest Kościół


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Maryja jest Matką wszędzie tam, gdzie Syn jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała


IV niedziela Wielkiego Postu
Wzywając Chrystusa, ludzkość może odzyskać wzrok serca


V niedziela Wielkiego Postu
Chrystus, który odwiecznie otrzymuje życie od Ojca, przyszedł do ludzi, aby dać im udział w tym darze


Niedziela Palmowa
„Jesteśmy wezwani do naśladowania Mesjasza, który nie zapewnia nam łatwego ziemskiego szczęścia”


Wielki Czwartek
„Im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym”


Wielki Piątek
„Przybliżmy się (…) z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili”


Wigilia Paschalna
„Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”


Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Karmieni Ciałem Chrystusa w Eucharystii należymy już do Jego Ciała


Poniedziałek Wielkanocny
W Chrystusie Zmartwychwstałym chrześcijanie „kosztują mocy przyszłego wieku”


II niedziela wielkanocna
Eucharystia uobecnia śmierć Chrystusa, a równocześnie daje życie: życie wieczne


Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski
Owocna jest właśnie ta droga, którą idziemy z krzyżem Pana


III niedziela wielkanocna
Niebo staje się udziałem tych, którzy pozostali wierni woli Jezusa Chrystusa


Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski
Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie


IV niedziela wielkanocna
„Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”


Uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski
Jezus Chrystus to Pasterz, który daje życie za swoje owce i prowadzi je do życia wiecznego


V niedziela wielkanocna
Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary


VI niedziela wielkanocna
Duch Święty sprawi, że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama prawda, jaką apostołowie usłyszeli od swego Mistrza


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Po „odejściu” Chrystusa-Syna do nieba Duch Święty „przyjdzie”, aby dopełnić dzieła Syna